Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu

A mérnöki kamara Zuglót is segíti

A Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara (BPMK) a főváros és a megye területén élő és dolgozó műszakiak alulról építkező hivatásrendi kamarája, s mint ilyen, a legnagyobb létszámú az országban. Elnöke Kassai Ferenc okleveles építőmérnök, automatizálási szakmérnök, akitől a BPMK tevékenységéről, Zuglóval való együttműködéséről tájékozódtunk.

A Mérnöki Kamara, tervező és szakértő kamarai tag mérnökinek száma mintegy tízezer, de körükbe tartoznak a műszaki ellenőrök és a felelős műszaki vezetők is. Ez összességében közel 20 ezer főt jelent, akiknek az adminisztratív ügyeit, és ami lényegesebb, szakmai értékelését is folyamatosan el kell végezni. A Kamara felelőssége az, hogy az iskolai végzettséget és a szakmai gyakorlatot mérlegelve ki milyen szakterületre kaphat felhatalmazást, tanúsítást, vagy jogosultságot. Ezt a felelősségteljes munkát a kamara a művészeti irány kivételével, 21 mérnöki-műszaki szakterületen végzi, így a mérnöki tevékenység szinte valamennyi területét felöleli.

– Kamaránk alapfeladata a mérnöki munkát végzők érdekképviselete, segítése, tájékoztatása. Jó kapcsolati rendszert alakítottunk ki a törvényhozással, a szakminisztériumokkal, szabályozó hatóságokkal, a társkamarák területi szerveivel – mondta Kassai Ferenc hozzátéve, a kamara együttműködést alakított ki Pest megye több településével, ezen belül Budapesttel és a fővárosi kerületekkel, köztük Zuglóval is. Kapcsolattartóik mindenütt jelen vannak. Zuglóban ezt a feladatot Szalay Gábor okleveles mérnök látja el. A kamara napjainkban egyre nagyobb figyelmet fordít a jövőnket nagymértékben meghatározó, energiahatékonyság kérdéskörével.

– Ma Magyarországon több mint négy millió lakás van, ezek többsége felújításra szorul, amit csak komplex formában, az energiahatékonyságot szem előtt tartva szabad véghezvinni – magyarázta a BPMK elnöke. Megjegyezte: ma hazánkban az ország energiaszükségletének 40 százalékát az épületekben használják fel. A pazarló fogyasztást felszámoló felújítások jelentős pénzügyi forrást igényelnek. Ezek előteremtésében az önkormányzatoknak és a bankoknak egyaránt szerepet kell vállalniuk. A Mérnöki Kamara fontosnak tartja, hogy a kormányzat ne csak az új lakások építését, hanem a meglévőek energiahatékony felújítását is támogassa. Ezt Kassai Ferenc elmondta a parlamenti pártok lakáspolitikáról folytatott egyeztető megbeszélésén is.

– Ha ez megvalósulna, nagyobb esély lenne arra, hogy a lakosság rászánja magát a felújításra. Ez a hosszú távú munkahelyteremtést, a gazdaságélénkülést, az új szakmunkások képzését és a felújításokra is vonatkozó Áfa csökkentés a gazdaság kifehérítését is elősegítené – tudatta az elnök kiemelve, a kamara stratégiai megállapodást kötött az OTP-vel. A pénzintézet olyan hitelkonstrukciót alakított ki, amellyel a társasházak és családi otthonok egyaránt belevághatnak a felújításba állami támogatás hiányában is. Remélhető azonban, hogy a kormányzat mielőbb ebben is szerepet vállal, mert ennek szükségességét már a politika is érzékeli. Lényeges, hogy a lakosság megismerje a lehetőségeket. Ebben Zugló élenjáró szerepet tölt be.

– Fontos tudatosítani, hogy a fenntartható fejlődés és az élhető városok megteremtésének egyik legfontosabb eszköze az energiahatékonyság, mert energiakészleteink végesek – magyarázta Kassai Ferenc. Hozzáfűzte: ehhez a szükséges technológiák rendelkezésre állnak, ezekkel kell megismertetni a lakosságot, illetve világossá kell tenni számukra, hogy egy ilyen beruházás ugyan pénzbe kerül, de rövid időn belül már érezhető megtakarítást hoz. Ennek kommunikálásában tölt majd be fontos szerepet a XIV. kerületi önkormányzat és a Mérnöki Kamara együttműködésével június 23-án megnyitásra kerülő Zuglói Energiahatékonysági Tanácsadó Iroda (ZETI), amelyhez hasonló még sehol sincs hazánkban.

– A ZETI szakmai hátterét a Mérnöki Kamara biztosítja. Az irodát felkeresők felvilágosítást, tájékoztatást kaphatnak mérnökeinktől a felújítási lehetőségekről, technológiákról, a felhasználható anyagokról és azt is megtudhatják, hogy az energiahatékonyság hogyan valósítható meg az otthonaikban – fejtette ki a BPMK elnöke, aki kiemelte: a „mérnökkereső” segítségével mindenki megtalálhatja az adott szakterülethez értő szakembert. – A zuglói megoldást mintaprojektnek szánjuk, ugyanis együttműködésünk nem csak egy részterületre korlátozódik, hanem egyedülálló módon kiterjed a közintézmények, a társasházak és családi otthonok felújítására is – hangoztatta az elnök. – Mi a szaktudásunkkal azokban a megoldásokban tudunk segíteni a partnereinknek, amelyek az energiaszükségletet minimalizálják, mert az igazi rezsicsökkentést és a környezet védelmét a fel nem használt energia mennyisége jelenti – fogalmazott Kassai Ferenc.

A BPMK XIV. kerületi kapcsolattartója Szalay Gábor okleveles mérnök. A zuglói születésű lokálpatrióta mérnököt kiemelkedő munkájáért 2015-ben az Önkormányzat Zuglóért Emlékéremmel tüntette ki.

Szalay Gábor munkája rendkívül széleskörű, mérnök szakmai kérdésekben folyamatosan egyeztet a kerület vezetésével, a Főépítésszel, a Polgármesteri Hivatal munkatársaival, az önkormányzati képviselőkkel és a külső szervekkel.

Tevékenysége kiterjed Zugló közlekedésfejlesztésének segítésére, a parkolási rendszer mérnöki véleményezésére, a repülőgépzaj csökkentésére tett lépések támogatására. Ezen túlmenően több alkalommal közreműködött a Kerületi Építési Szabályzat és a Szabályozási Terv módosításainak véleményezésében. Kiemelt figyelmet fordít a mérnöki munkával kapcsolatos hagyományok ápolására.

Jelentős szerepet játszott az Energiahatékonysági Koncepció kidolgozásában és a ZETI felállításában is.

Megosztás

Hozzászólások lezárva.

Tartalom | Menü | Akadálymentes gomb