Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu
október 23. kedd, Gyöngyi

Állatok tartásának engedélyezése

I. Hatósági tevékenység átfogó megnevezése:

Létszám feletti állat tartására irányuló engedélyezési eljárás

Hatáskörrel rendelkezik:
polgármester

II. Vonatkozó jogszabályok:

 • Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49.§ (6) bekezdése
 • Az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998.(XII.31.) Kormányrendelet
 • Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselőtestülete az állatok tartásáról szóló 53/2004. (X.21.) számú önkormányzati rendelete (továbbiakban: Ör.)

1. Tevékenység engedély kiadás feltétele – tevékenységenkénti (engedély) döntés típusonkénti leírása:

Az Ör. 18. § szerint többlakásos épületben lakásonként, kertes családi házban vagy azok udvarán, telephelyeken kettő eb és azok szaporulata három hónapig tartható engedély nélkül. Kettőnél több eb csak engedéllyel tartható.
Az Ör. 24.§-a szerint többlakásos épületben lakásonként, kertes családi házban vagy azok udvarán, telephelyeken kettő macska és azok szaporulata három hónapig tartható engedély nélkül. Kettőnél több macska csak engedéllyel tartható.
Engedély a közvetlen szomszédok (többlakásos épületben az állattartási hely fölött, alatt, illetve jobbról és balról mellette lakó szomszéd, tömbházban a szemben lakó szomszéd is) írásbeli hozzájárulásával adható ki. Az engedély kiadása előtt a polgármester beszerzi az ÁNTSZ és megbízott állatorvos véleményét is.

2. Kérelem benyújtás módja:
a) papír alapú
– kötelezendően alkalmazandó nyomtatványon (igen – NEM)
b) elektronikusan
c) személyesen

III. Kérelem tartalma tételesen

 • az állattartó neve, lakcíme, állattartás helye
 • tartani kívánt állatok létszáma, fajtája

IV. Csatolandó mellékletek
közvetlen szomszédok írásbeli hozzájárulása a létszám feletti állattartáshoz

V. Az engedélyezési eljárás

 • hatáskör gyakorlója: polgármester
 • eljáró szerven belül: hatósági osztály vezetője/ügyintéző
 • ügyintézési határidő : 21 nap
 • a polgármester megkeresi az ÁNTSZ-t és megbízott állatorvost, hogy tartson az állattartónál helyszíni szemlét, vizsgálja meg az állattartás körülményeit, arról szakvéleményt állítson ki arra vonatkozóan, hogy a létszám feletti állattartás körülményei megfelelőek-e
 • eljárás hiányos kérelem esetén: a hatóság a kérelmezőt hiánypótlásra szólítja fel
 • ügyintézési határidőbe be nem számítható idők

Az ügyintézési határidőbe nem számít be:
a) a hatásköri vagy illetékességi vita egyeztetésének, valamint az eljáró hatóság kijelölésének időtartama,
b) a jogsegélyeljárás időtartama, továbbá a 36. § (2) bekezdése alapján adatnak a nyilvántartásból történő beszerzéséhez szükséges idő,
c) a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő,
d) a szakhatóság eljárásának időtartama,
e) az eljárás felfüggesztésének időtartama,
f) a 70. § (1) bekezdésében szabályozott eljárás időtartama,
g) a hatóság működését legalább egy teljes napra ellehetetlenítő üzemzavar vagy más elháríthatatlan esemény időtartama,
h) a kérelem, a döntés és egyéb irat fordításához szükséges idő,
i) a szakértői vélemény elkészítésének időtartama,
k) a hatósági megkeresés vagy a döntés postára adásának napjától annak kézbesítéséig terjedő időtartam, valamint a hirdetményi, továbbá a kézbesítési meghatalmazott és a kézbesítési ügygondnok útján történő közlés időtartama.

A döntés formája:

 • A hatóság érdemben határozatot, egyebekben végzést hoz.
 • Amennyiben a létszám feletti állat tartásának akadálya nincs, úgy a polgármester hozzájárul a létszám feletti állat tartásához.
 • Amennyiben megállapítást nyer, hogy az állattartás körülményei nem megfelelőek, úgy a kérelem elutasításra kerül.

VI. Eljárás illetéke, igazgatási szolgáltatási díj
Illeték: 3000.-Ft, melyet bélyeg formájában kell a beadványra felragasztani

VII. Döntésben foglaltak végrehajtása, ellenőrzése, jogkövetkezménye
A döntésben foglaltak végrehajtását a polgármester ellenőrzi

VIII. Döntés elleni jogorvoslat rendje, előírásai

A polgármester döntése ellen: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testületéhez lehet fellebbezést benyújtani

 • illeték: 3.000.- Ft

X. További információk

 • telefon: 872-9118
 • e-mail: dravai@zuglo.hu
 • ügyfélfogadás:
  H: 13.30-18.00
  SZ: 08.15-16.30
  P: 08.15-11.30
Megosztás

Hozzászólások lezárva.