Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu
december 14. csütörtök, Szilárda

Állatok védelme

Az állattartó köteles a jó gazda gondosságával eljárni, az állat fajtájának és élettani szükségleteinek megfelelő életfeltételekről gondoskodni!

Hatósági tevékenység átfogó megnevezése: állategészségügyi, állatvédelmi feladatok ellátása

Konkrét megnevezése: állatvédelmi feladatok

Vonatkozó jogszabályok:

 • Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény
 • Az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII.31.) Kormányrendelet
 • A települési önkormányzat jegyzőjének az állatok védelmével, valamint az állatok nyilvántartásával kapcsolatos egyes feladat-és hatásköreiről szóló 245/1998. (XII.31.) Kormányrendelet

Tevékenység engedély kiadás feltétele – tevékenységenkénti (engedély) döntés típusonkénti leírása:

Amennyiben a jegyző az állattartási/állatvédelmi jogszabályok vonatkozó rendelkezéseinek megsértéséről értesül, hozzá bejelentés érkezik, akkor hivatalból eljárást indít az állattartóval szemben.

Kérelem benyújtás módja:

a) papír alapú
    – kötelezendően alkalmazandó nyomtatványon (igen – NEM)
b) elektronikusan
c) személyesen

Kérelem tartalma tételesen:

 • az állattartó neve, ennek hiányában legalább a lakcíme
 • a tényállás ismertetése (időpont, helyszín, tényállás)
 • bejelentő neve, címe

Csatolandó mellékletek: bizonyítékok (pl.: tanúk neve, fotó, irat stb.)

Az engedélyezési eljárás:

 • hatáskör gyakorlója: jegyző
 • eljáró szerven belül: hatósági osztály vezetője/ügyintéző
 • ügyintézési határidő: 21 nap
 • az eljárás megindulása előtt a jegyző megkeresi a megbízott állatorvost, hogy tartson a panaszolt állattartónál helyszíni szemlét, vizsgálja meg az állattartás körülményeit, az állat egészségi állapotát, arról szakvéleményt állítson ki arra vonatkozóan, hogy az állattartóval szemben szükséges-e az állatvédelmi/állattartási eljárás megindítása
 • eljárás hiányos kérelem esetén: a hatóság bejelentés alapján hivatalból indítja meg az eljárást
 • ügyintézési határidőbe be nem számítható idők

az ügyintézési határidőbe nem számít be:

a) a hatásköri vagy illetékességi vita egyeztetésének, valamint az eljáró hatóság kijelölésének időtartama,
b) a jogsegélyeljárás időtartama, továbbá a 36. § (2) bekezdése alapján adatnak a nyilvántartásból történő beszerzéséhez szükséges idő,
c) a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő,
d) a szakhatóság eljárásának időtartama,
e) az eljárás felfüggesztésének időtartama,
f) a 70. § (1) bekezdésében szabályozott eljárás időtartama,
g) a hatóság működését legalább egy teljes napra ellehetetlenítő üzemzavar vagy más elháríthatatlan esemény időtartama,
h) a kérelem, a döntés és egyéb irat fordításához szükséges idő,
i) a szakértői vélemény elkészítésének időtartama,
k) a hatósági megkeresés vagy a döntés postára adásának napjától annak kézbesítéséig terjedő időtartam, valamint a hirdetményi, továbbá a kézbesítési meghatalmazott és a kézbesítési ügygondnok útján történő közlés időtartama.

 • döntés formája, tartalma:

 A hatóság érdemben határozatot, egyebekben végzést hoz.
Amennyiben megállapítást nyer, hogy az állattartó nem a hatályos vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően tart állatot, úgy a jegyző az állattartót az állat megfelelő és biztonságos elhelyezése, valamint szökésének megakadályozása érdekében meghatározott építési munka elvégzésére kötelezheti, továbbá meghatározott cselekmény végzésére, tűrésére vagy abbahagyására kötelezheti az állattartót az állatok védelme érdekében. A jegyző kötelezheti az állattartót állatvédelmi képzésen való részvételre, illetve állatvédelmi bírsággal is sújthatja az állattartót.
Amennyiben megállapítást nyer, hogy az állattartó a hatályos, vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket nem sértette meg, úgy a jegyző az eljárást megszünteti.

Eljárás illetéke, igazgatási szolgáltatási díj: nincs illetéke, hivatalból indul az eljárás

Döntésben foglaltak végrehajtása, ellenőrzése, jogkövetkezménye: a döntésben foglaltak végrehajtását a jegyző ellenőrzi

Döntés elleni jogorvoslat rendje, előírásai: Jegyző döntése ellen: Budapest Főváros Kormányhivatalához nyújtható be fellebbezés (illeték: 3.000.- Ft)

További információk:

Ügyfélfogadás:

Hétfő:   13.30-18.00
Szerda:   08.15-16.30
Péntek:   08.15-11.30

 

Megosztás

Hozzászólások lezárva.