Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu
január 20. szombat, Sebestyén

Bárányhimlő elleni védőoltás

I. Hatósági tevékenység átfogó megnevezése: Szociális pénzbeli ellátás

II. Konkrét megnevezése: bárányhimlő elleni védőoltás

1. Vonatkozó jogszabályok:
– Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a Zugló szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni támogatásainak és szociális ellátásainak szabályairól (Ör.)
– Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.)

2. Tevékenység, engedély kiadás feltétele – tevékenységenkénti (engedély) döntés típusonkénti leírása:

  • 2017. január 1-jét követően oltott gyermekre vehető igénybe
  • Zuglói lakóhellyel rendelkező szülő igényelheti
  • az önkormányzat a beadott védőoltás költségét téríti meg.
  • az oltás beadását követő 6 hónapon belül kell benyújtani

3. A kérelem benyújtásának módja:
a) papír alapon (Ör. 10/a. számú melléklet szerinti formanyomtatványon)
b) személyes vagy postai úton

III. Kérelem tartalma tételesen:

  • kérelmező szülő neve,
  • gyermek azonosító adatai (neve, születési neve, születési helye, ideje anyja neve),
  • TAJ szám
  • lakóhelye, tartózkodási helye,
  • orvos igazolása
  • kifizetés módja.

IV. Csatolandó mellékletek:
– gyógyszertári nyugta
– a szülő és a gyermek TAJ kártyájának fénymásolata
– a szülő és gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolványok fénymásolata

V. Az engedélyezési eljárás:

– Hatáskör gyakorlója: Képviselő-testület
– Ténylegesen eljáró szerv: Polgármester
– Eljáró szerven belül: Humánszolgáltatási Osztály Szociális Csoport
– Ügyintézési határidő: 21 nap
– eljárás hiányos kérelem esetén: Ket. 36. § (3) bekezdése alapján hiánypótlás 8 napon belül
– az ügyintézési határidőbe Ket. 33. § (3) bekezdése alapján be nem számítható idők: Jogsegély eljárás, hiánypótlás, adategyeztetés, illetve tényállás tisztázásához szükséges adatok közléséré irányuló felhívás

– döntés formája, tartalma:
– megállapító határozat esetén: egyszerűsített határozat, megtérített összeg utalása
– elutasítás esetén alakszerű határozat

VI. Az eljárás illetéke, igazgatási szolgáltatási díj: az eljárás illeték és költségmentes

VII. Döntésben foglaltak végrehajtása, ellenőrzése, jogkövetkezménye:

– A határozatban megállapított pénzbeli támogatás kifizetése
– A meghatározott feltételek hiányában vagy a jogszabályok megsértésével nyújtott szociális ellátást meg kell szüntetni, továbbá az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevevőt kötelezni kell a pénzegyenérték megfizetésére.

VIII. Döntés elleni jogorvoslat rendje, előírásai

a) polgármester döntése ellen: a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül lehet fellebbezést benyújtani. A fellebbezést a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testületéhez kell címezni, de a Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatalnál lehet benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni.
Illeték: nincs
Igazgatási szolgáltatási díj: nincs

b) bírósági felülvizsgálat: A Képviselőtestület (másodfokú) döntése ellen jogszabálysértésre történő hivatkozással – a döntés kézhezvételétől számított 30 napon belül lehet benyújtani. A keresetet a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címezve, de Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatalnál (Ügyfélszolgálati Csoport) kell benyújtani. A kereset- levélen illetéket nem leróni. A bírósági eljárás illetékköteles. Pervesztés esetén a felperes köteles az önkormányzat költségeit megtéríteni.

IX. Költségmentesség engedélyezése: nincs, az eljárás költségmentes

X. További információk

Telefonszám: 06-1-872-9139

Ügyfélfogadás, kérelem benyújtásának helye: Polgármesteri Hivatal – Ügyfélszolgálati Csoport (1145 Budapest, Pétervárad utca 2.)

Ügyfélfogadás rendje:

Hétfő: 08.15-12.00, 12.30-17.00
Kedd: 08.15-12.00, 12.30-15.30
Szerda: 08.15-12 00 , 12.30-16.00
Csütörtök: 08.15.-12.00, 12.30.-15.30
Péntek: 08.15.-11.30

Letölthető dokumentum:

Kérelem az 1. életévét betöltött, de 2. életévét be nem töltött, zuglói lakóhellyel rendelkező gyermek bárányhimlő elleni védőoltásának önkormányzati támogatásához

Megosztás

Hozzászólások lezárva.