Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu
január 17. csütörtök, Antal

Bárányhimlő elleni védőoltás

I. Hatósági tevékenység átfogó megnevezése: Szociális pénzbeli ellátás

II. Konkrét megnevezése: bárányhimlő elleni védőoltás

1. Vonatkozó jogszabályok:
– Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a Zugló szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni támogatásainak és szociális ellátásainak szabályairól (Ör.)
– Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.)

2. Tevékenység, engedély kiadás feltétele – tevékenységenkénti (engedély) döntés típusonkénti leírása:

 • 2017. január 1-jét követően oltott gyermekre vehető igénybe
 • Zuglói lakóhellyel rendelkező szülő igényelheti
 • az önkormányzat a beadott védőoltás költségét téríti meg.
 • az oltás beadását követő 6 hónapon belül kell benyújtani

3. A kérelem benyújtásának módja:
a) papír alapon (Ör. 10/a. számú melléklet szerinti formanyomtatványon)
b) személyes vagy postai úton

III. Kérelem tartalma tételesen:

 • kérelmező szülő neve,
 • gyermek azonosító adatai (neve, születési neve, születési helye, ideje anyja neve),
 • TAJ szám
 • lakóhelye, tartózkodási helye,
 • orvos igazolása
 • kifizetés módja.

IV. Csatolandó mellékletek:

 • gyógyszertári nyugta

V. Az engedélyezési eljárás:

 • Hatáskör gyakorlója: Képviselő-testület
 • Ténylegesen eljáró szerv: Polgármester
 • Eljáró szerven belül: Szociális Osztály
 • Ügyintézési határidő:
  • sommás eljárás esetén 8 nap,
  • teljes eljárás esetén: 60 nap
 • eljárás hiányos kérelem esetén: Ket. 36. § (3) bekezdése alapján hiánypótlás 8 napon belül

– döntés formája, tartalma:
– megállapító határozat esetén: egyszerűsített határozat, megtérített összeg utalása
– elutasítás esetén alakszerű határozat

VI. Az eljárás illetéke, igazgatási szolgáltatási díj: A szociális igazgatási eljárás és az azzal összefüggésben indult közigazgatási per költség- és illetékmentes.

VII. Döntésben foglaltak végrehajtása, ellenőrzése, jogkövetkezménye:

– A határozatban megállapított pénzbeli támogatás kifizetése
– A meghatározott feltételek hiányában vagy a jogszabályok megsértésével nyújtott szociális ellátást meg kell szüntetni, továbbá az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevevőt kötelezni kell a pénzegyenérték megfizetésére.

VIII. Döntés elleni jogorvoslat rendje, előírásai

a) polgármester döntése ellen: a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül lehet fellebbezést benyújtani. A fellebbezést a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testületéhez kell címezni, de a Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatalnál lehet benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni. A fellebbezést indokolni kell.

Illeték: nincs
Igazgatási szolgáltatási díj: nincs

b) Bírósági felülvizsgálat: A Képviselő-testület határozata ellen fellebbezésnek helye nincs. A határozattal szemben a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz kereset nyújtható be a határozat közlésétől számított 30 napon belül. A keresetlevélnek tartalmaznia kell a közigazgatási tevékenységgel okozott jogsérelmet. A keresetlevelet Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatalnál (ügyfélszolgálat) – az elsőfokú közigazgatási döntést hozó szervnél – lehet benyújtani.

IX. Költségmentesség engedélyezése: nincs, az eljárás költségmentes

X. További információk

Telefonszám: 06 1 872 9139

Ügyfélfogadás, kérelem benyújtásának helye: Polgármesteri Hivatal – Ügyfélszolgálati Csoport (1145 Budapest, Pétervárad utca 2.)

Ügyfélfogadás rendje:

Hétfő: 08.15-12.00, 12.30-17.00
Kedd: 08.15-12.00, 12.30-15.30
Szerda: 08.15-12 00 , 12.30-16.00
Csütörtök: 08.15.-12.00, 12.30.-15.30
Péntek: 08.15.-11.30

Letölthető dokumentum:

Megosztás

Hozzászólások lezárva.