Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu

Bérbeadás azonnali intézkedést igénylő rendkívüli élethelyzet alapján

Azonnali intézkedést igénylő, rendkívüli élethelyzet esetén, egyedi mérlegelés alapján, a szociális, jövedelmi és vagyoni feltételek, valamint a lakásbérlet létesítését kizáró ok vizsgálata nélkül, pályázaton kívül, e rendelet alkalmazásával, szociális alapú lakbér megállapítása mellett a polgármester lakásbérleti jogviszony létesítéséről dönthet.
A bérleti szerződés csak határozott időre – legfeljebb egy évre – vagy feltétel bekövetkezéséig köthető meg. Ilyen esetben legfeljebb egy szobás, 40 m2-es lakás kerülhet bérbeadásra. Ettől eltérni csak rendkívül indokolt esetben lehet.
Rendkívüli élethelyzet: az olyan esemény – különösen az orvosi igazolással alátámasztott súlyos betegség, vagy a lakás elemi csapás vagy más okból való megsemmisülése vagy lakhatatlanná válása – következtében előállt előre nem látható életkörülmény, aminek eredményeképpen kérelmező lakhatása veszélybe kerül vagy ellehetetlenül.
A bejelentést a szükséges mellékletekkel együtt postai úton vagy a Lakáshasznosítási Csoport Ügyfélszolgálati Irodáján személyesen, írásban lehet benyújtani.

Csatolandó mellékletek:

– súlyos betegség esetén: a súlyos betegségről szóló orvosi igazolás
– a lakás elemi csapás vagy más okból való megsemmisülése vagy lakhatatlanná válása esetén: a lakás megsemmisüléséről vagy lakhatatlanná válásáról szóló igazolás (pl.: rendőrségi, katasztrófavédelmi jegyzőkönyv, építéshatósági végzés, stb.)
– a kérelmező és a vele együtt költözők személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány és lakcímkártya másolata

Letölthető dokumentum:

Megosztás

Hozzászólások lezárva.