Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu
december 13. szerda, Luca

Fakivágási engedélykérelem közterületen lévő fás szárú növényekre

I. Hatósági tevékenység megnevezése

Környezetvédelmi hatósági eljárás

A közterületen lévő fás szárú növények kivágásának engedélyezése

Vonatkozó jogszabályok:

 • A fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30) Korm. rendelet
 • A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
 • Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének a fás szárú növények védelméről, kivágásáról és pótlásáról szóló 62/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelete
 • Az illetékekről szóló 1990 évi XCIII. törvény.

Kérelem benyújtás módja: 

 • papír alapú
  – kötelezendően alkalmazandó nyomtatványon (igen – nem)

II. Kérelem tartalma tételesen

Az engedély kiadására irányuló kérelem a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30) Korm. rendelet 2. melléklet szerinti forma-nyomtatványon vagy annak megfelelő tartalommal nyújtható be.

III. Csatolandó mellékletek

– az ingatlan tulajdonosának a fakivágáshoz való hozzájáruló nyilatkozata

IV. Az engedélyezési eljárás

 • hatáskör gyakorlója: jegyző
 • eljáró szerven belül: Hatósági Osztály –Általános Hatósági Csoport
 • ügyintézési határidő: 21 nap
 • eljárás hiányos kérelem esetén: hiánypótlás
 • ügyintézési határidőbe be nem számítható idők: a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 33. §. (3) bekezdése alapján:

a) a hatásköri vagy illetékességi vita egyeztetésének, valamint az eljáró hatóság kijelölésének időtartama,

b) a jogsegélyeljárás időtartama, továbbá a 36. § (2) bekezdése alapján adatnak a nyilvántartásból történő beszerzéséhez szükséges idő,

c) a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő,

d) a szakhatóság eljárásának időtartama,

e) az eljárás felfüggesztésének időtartama,

f) a 70. § (1) bekezdésében szabályozott eljárás időtartama,

g) a hatóság működését legalább egy teljes napra ellehetetlenítő üzemzavar vagy más elháríthatatlan esemény időtartama,

h) a kérelem, a döntés és egyéb irat fordításához szükséges idő,

i) –

j) a szakértői vélemény elkészítésének időtartama,

k) a hatósági megkeresés vagy a döntés postára adásának napjától annak kézbesítéséig terjedő időtartam, valamint a hirdetményi, továbbá a kézbesítési meghatalmazott és a kézbesítési ügygondnok útján történő közlés időtartama.

 • döntés formája, tartalma: határozat, tartalmát a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30) Korm. rendelet írja elő.

V. Eljárás illetéke, igazgatási szolgáltatási díj:

3000 Ft (illetékbélyeg formájában)

VI. Döntésben foglaltak végrehajtása, ellenőrzése, jogkövetkezménye:

A közterületen lévő fás szárú növény kivágását követő 1 éven belül a használó köteles gondoskodni a növény helyben történő szakszerű pótlásáról. A szakszerű pótlás teljesítését a jegyző ellenőrzi.

A pótlás céljából történő telepítést meg kell ismételni, ha a telepítést követő vegetációs időszak kezdetén a fás szárú növény nem ered meg.

VII. Döntés elleni jogorvoslat rendje, előírásai

a) Jegyző döntése ellen

 • illeték: 5.000 Ft.
 • igazgatási szolgáltatási díj: –

b) bírósági felülvizsgálat

 • illeték

VIII. Költségmentesség engedélyezése

A közigazgatási hatósági eljárásban a személyes költségmentesség megállapításáról szóló 180/2005. (IX. 9.) Korm. rendelet alapján.

IX. További információk

 • telefon: +36-1-872-9141
 • e-mail: ilniczky.margo@zuglo.hu
 • ügyfélfogadás
  Hétfő: 13.30. – 18.00
  Szerda:  8.15. – 16.30
  Péntek: 8.15. – 11.30

Ellenőrzési terv – Fakivágási eljárások 2015.

Ellenőrzési ütemterv – Fakivágási eljárások 2015.

Megosztás

Hozzászólások lezárva.