Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu
október 23. kedd, Gyöngyi

Fakivágási engedélykérelem közterületen lévő fás szárú növényekre

Engedélyezési eljárás közterületi fák esetében

Vonatkozó jogszabályok:

 • a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.)
 • Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének a fás szárú növények védelméről, kivágásáról és pótlásáról szóló 62/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.)
 • az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.)

Kérelem benyújtás módja:

 • papír alapú – kötelezendően alkalmazandó nyomtatványon: NEM
 • személyesen (a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán vagy a Hatósági Osztály Általános Hatósági Csoport ügyintézőinél ügyfélfogadási időben)

Kérelem tartalma tételesen
Az engedély kiadására irányuló kérelem a Kr. 2. melléklet szerinti forma-nyomtatványon vagy annak megfelelő tartalommal nyújtható be, melyhez mellékelni kell az ingatlan tulajdonosának a fakivágáshoz való hozzájáruló nyilatkozatát.

A hatáskör gyakorlója, illetékesség:
A hatáskör gyakorlója a jegyző.

Az engedélyezési eljárás:
Az Ákr. alapján – kérelemre induló eljárás lefolytatására kerül sor. Amennyiben a kérelem hiányosan került benyújtásra, úgy a jegyző hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt.

Az ügyintézési határidő:
60 nap, mely határidő meghosszabbítására lehetőség nincs. Az ügyintézési határidőbe be nem számítható határidőkre az Ákr. szabályait kell alkalmazni.

Az eljárás illetéke, igazgatási szolgáltatási díj:
Az eljárásért 3.000.- Ft eljárási illetéket kell leróni illetékbélyeg formájában.

Döntésben foglaltak végrehajtása, ellenőrzése, jogkövetkezménye:
A közterületen lévő fás szárú növény kivágását követő 1 éven belül a használó köteles gondoskodni a növény helyben történő szakszerű pótlásáról. A szakszerű pótlás teljesítését a jegyző ellenőrzi.
A pótlás céljából történő telepítést meg kell ismételni, ha a telepítést követő vegetációs időszak kezdetén a fás szárú növény nem ered meg.

Döntés elleni jogorvoslat rendje, előírásai

a) a jegyző elsőfokú döntése ellen

 • illeték: 5.000 Ft.
 • igazgatási szolgáltatási díj: –

b) bírósági felülvizsgálat

 • illeték

Költségmentesség engedélyezése
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 4-6. §-a, az Ákr. 130. §-a alapján, valamint a az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet szabályai szerint.

További információk
Telefon: +36-1- 872-9141
E-mail: ilniczky.margo@zuglo.hu

Ügyfélfogadás:

 • Hétfő: 13:00–17:00 óráig
 • Kedd: NINCS
 • Szerda: 08:15–16:00 óráig
 • Csütörtök: NINCS
 • Péntek: 08:15–11:30 óráig

Ellenőrzési terv – Fakivágási eljárások 2015.

Ellenőrzési ütemterv – Fakivágási eljárások 2015.

Megosztás

Hozzászólások lezárva.