Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu

Főépítészi vélemény, állásfoglalás, tájékoztatás

I. Tevékenység átfogó megnevezése
főépítészi vélemény, állásfoglalás, tájékoztatás

II. Kérelem benyújtás módja
Főépítészi vélemény, állásfoglalás, tájékoztatás megkéréséhez a kérelmező a kérelmet elektronikus úton, személyesen vagy postán nyújtja be, illetve szóban is kérhető szakmai konzultáció keretében.

III. Kérelem tartalma tételesen
A kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmező nevét és címét (postai vagy elektronikus), valamint az érintett telek címét vagy helyrajzi számát.

IV. Csatolandó mellékletek
A kérelemhez szükség esetén építészeti-műszaki dokumentáció csatolható.

V. Eljárás illetéke, igazgatási szolgáltatási díj
A főépítészi vélemény, állásfoglalás, tájékoztatás illeték- és díjmentes.

VI. Főépítészi vélemény, állásfoglalás, tájékoztatás leírása
A főépítész előzetes tájékoztatást ad az ügyfeleknek a helyi településrendezési előírások tartalmáról, ennek keretében javaslatot tehet a telek beépítésének feltételeire a településkép és az építészeti örökség megóvásával és minőségi alakításával kapcsolatban, szakmai konzultációt biztosít a meghatározott követelmények teljesítése érdekében.
A főépítész szakmai véleményével, állásfoglalásaival segíti a térség, illetve a település egységes táji és építészeti arculatának alakítását.

VII. A főépítészi véleményben, állásfoglalásban, tájékoztatásban foglaltak jogkövetkezménye
Nincs

VIII. A főépítészi vélemény, állásfoglalás, tájékoztatás elleni jogorvoslat rendje, előírásai
Nincs

IX. További információk
Főépítész ügyfélfogadása: hétfő 13:30–18:00 óráig (előzetes időpont-egyeztetés szükséges)

X. Vonatkozó jogszabályok

 • az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
 • a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény
 • az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet
 • a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet
 • a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet
 • a Budapesti Városrendezési és Építési Keretszabályzatról szóló 47/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet
 • a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X.15.) Főv. Kgy. számú rendelet
 • a településkép védelméről szóló 30/2017. (IX. 29.) Főv. Kgy. rendelet
 • Budapest-Zugló Képviselő-testületének Zugló Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatának, valamint Zugló Kerületi Szabályozási Tervének elfogadásáról szóló 19/2003.(VII.08.) sz. rendelete
 • Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének az építtetők személygépkocsi elhelyezési kötelezettségéről szóló 33/2010. (XI.24.) önkormányzati rendelete
 • Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 38/2017. (IX.25.) önkormányzati rendelete
Megosztás

Hozzászólások lezárva.