Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu

Gyermekintézményi étkezési térítési díj megfizetéséhez nyújtott támogatás

Hatáskörrel rendelkező szerv: Képviselő-testület

Ténylegesen eljáró szerv: Polgármester

Az eljárás megindításának módja: írásban

Az eljárást megindító irat benyújtásának helye: Ügyfélszolgálat 1145 Budapest Pétervárad utca 2.

Ügyfélfogadás ideje:

Hétfő: 8. 15 – 12.00 és 12.30 – 17.00
Kedd: 8.15 – 12.00 és 12.30 – 16.00
Szerda: 8.15 – 12.00 és 12.30 – 16.30
Csütörtök: 8.15 – 12.00 és 12.30 – 16.00
Péntek: 8.15 – 11.30

Ügyintézés határideje: a hatósághoz történő megérkezést követő 15 nap

Fellebbezési határidő: a döntés közlésétől számított 15 napon belül lehet előterjeszteni

Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás:

Igénybe veheti az a szülő gyermeke jogán, akinek lakcíme Budapest XIV. kerületben van és szociálisan rászorult. Bölcsődés, óvodás, általános- és középiskolás gyermek részére nyújtható pénzbeli támogatás, aki nem Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata által fenntartott vagy működtetett intézménybe jár. (Az önkormányzati fenntartású vagy működtetésű intézmény esetén az intézmény vezetőjétől kell kérni az étkezési térítési díj mérséklését). A polgármester dönt a benyújtott kérelemről, megállapítás esetén intézkedik a támogatás összegének a házi pénztáron keresztül történő kifizetéséről.

A támogatást a gyermek étkeztetésére kell fordítani, abban az intézményben, ahová jár, a kifizetett támogatással el kell számolni a kérelmezőnek a Szociális Osztályon az intézmény által kiadott igazolással. Az igazolásnak tartalmaznia kell, hogy a gyermek részére mekkora összegben történt étkezésre befizetés.

Az ügyintézéshez szükséges mellékletek felsorolása:

  • A kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelméről igazolás,
  • Az intézmény igazolása az étkezés napjainak számáról,
  • Kérelmező és a gyermek személyi azonosító okmánya,
  • Amennyiben kérelmező gyermeke kapott étkezési támogatást, akkor az intézmény igazolása a támogatás összegének étkezésre történő befizetéséről.

Eljárási illeték, illetve igazgatási szolgáltatási díj meghatározása: nincs

Az eljáráshoz kapcsolódó alapvető jogszabályok felsorolása, helyi rendelet megnevezése:

  • A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.),
  • Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.)
  • Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete Zugló szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni támogatásainak és szociális ellátásainak szabályairól.
Megosztás

Hozzászólások lezárva.

Tartalom | Menü | Akadálymentes gomb