Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu
október 20. szombat, Vendel

Hagyatéki ügyintézés

A hagyatéki eljárás jegyzői szakasza

Vonatkozó jogszabályok:

 • a hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Het.)
 • a hagyatéki eljárás egyes cselekményeiről szóló 29/2010.(XII.31.) KIM rendelet
 • az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a Het. által meghatározott esetekben)

Kérelem benyújtás módja:
A hivatalból megküldött halottvizsgálati bizonyítvány alapján indul az eljárás, de a halálesetet az is bejelentheti – a halál tényének igazolásával –, akinek a hagyatéki eljárás megindításához jogi érdeke fűződik

 • papír alapon – kötelezendően alkalmazandó nyomtatványon: NEM
 • személyesen (a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán vagy a Hatósági Osztály Általános Hatósági Csoport ügyintézőinél ügyfélfogadási időben)

A hatáskör gyakorlója, illetékesség:
A hatáskör gyakorlója a jegyző.

Az eljárás:
A belföldön maradt hagyatékot jogszabályban meghatározott esetekben leltározni kell, leltározását a jegyző által megbízott leltárelőadó végzi. A hagyatékot leltározni kell egyes jogszabályban szabályozott esetekben. Ilyen eset többek között, ha a hagyatékban:

 • belföldön fekvő ingatlan van,
 • belföldi cégjegyzékbe bejegyzett gazdasági társasági részesedés van,
 • lajstromozott vagyontárgy van,
 • öröklési illetékmentes értéket meghaladó ingó vagyon van.

A hagyatékot leltározni kell akkor is, ha az öröklésben érdekelt személy azt kérelmezi. Ha az ingóság leltározása nem kötelező, de annak forgalmi értéke (örökösök egy főre eső örökrésze) a 300 000 Ft-ot meghaladja, illetékfizetés végett be kell jelenteni a belföldi lakóhely szerinti illetékes állami adóhatóságnál.

Az ügyintézési határidő:
30 nap.

Eljárás illetéke, igazgatási szolgáltatási díj:
Illeték- és igazgatási szolgáltatásidíj-mentes eljárás.

Döntésben foglaltak végrehajtása, ellenőrzése, jogkövetkezménye:
A leltározás befejezését követően a leltár, -ingatlan vagyon esetén az adó és értékbizonyítvánnyal együtt – megküldésre kerül az illetékes közjegyzőnek a hagyatéki eljárás lefolytatása és a végleges hagyatékátadó végzés meghozatala céljából.

A fentiek miatt a jegyző ezen döntése ellen fellebbezésnek nincs helye, amennyiben a leltárba nem lett felvéve olyan vagyontárgy, melyet a vonatkozó jogszabályok alapján fel kellett volna venni, úgy a leltár kiegészítése vagy póthagyatéki eljárás lefolytatása kérelmezhető.

További információk:
Telefon: 06 1 872-9105; 06 1 872-212; 06 1 872-9225

Ügyfélfogadás:

 • Hétfő: 13:00–17:00 óráig
 • Kedd: NINCS
 • Szerda: 08:15–16:00 óráig
 • Csütörtök: NINCS
 • Péntek: 08:15–11:30 óráig

Letölthető dokumentum:

– Póthagyatéki eljárás megindítása iránti nyomtatvány

– Tájékoztató nemleges nyilatkozatról

– Adatlap nemleges nyilatkozathoz

Megosztás

Hozzászólások lezárva.