Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu
december 13. szerda, Luca

Hagyatéki ügyintézés

Hatáskörrel rendelkezik: az elhunyt utolsó belföldi lakóhelye szerinti jegyző

Az eljárás megindulása:

A hivatalból megküldött halottvizsgálati bizonyítvány alapján indul az eljárás, de a halálesetet az is bejelentheti – a halál tényének igazolásával – akinek a hagyatéki eljárás megindításához jogi érdeke fűződik.

Ügymenet leírása:

A belföldön maradt hagyatékot jogszabályban meghatározott esetekben leltározni kell, leltározását a jegyző által megbízott leltárelőadó végzi. A hagyatékot leltározni kell egyes jogszabályban szabályozott esetekben. Ilyen eset többek között, ha a hagyatékban:

– belföldön fekvő ingatlan van,

– belföldi cégjegyzékbe bejegyzett gazdasági társasági részesedés van,

– lajstromozott vagyontárgy van,

– öröklési illetékmentes értéket meghaladó ingó vagyon van.

A hagyatékot leltározni kell akkor is, ha az öröklésben érdekelt személy azt kérelmezi. Ha az ingóság leltározása nem kötelező, de annak forgalmi értéke (örökösök egy főre eső örökrésze) a 300 000.- Ft-ot meghaladja, illetékfizetés végett be kell jelenteni a belföldi lakóhely szerinti illetékes állami adóhatóságnál.

A halottvizsgálati bizonyítvány megérkezését követően az örökösök meghallgatása céljából idézés kerül kibocsátásra. Az idézéssel együtt nyilatkozatnyomtatvány kerül kiküldésre. Amennyiben leltározás alá eső vagyontárgy maradt, az ügyintéző a hozzátartozó meghallgatása után hivatali helyiségében elkészíti a hagyatéki leltárt.

A helyszínen történik a hagyaték leltározása, ha:

– ha az öröklésben érdekelt méhmagzat, cselekvőképtelen, vagy korlátozottan cselekvőképes személy érdeke veszélyeztetve van, vagy

– örökösként csak a Magyar Állam érdekelt, vagy

– a jegyző vagy a közjegyző azt indokoltnak tartja, vagy

– jogszabályban meghatározott -öröklésben érdekelt- fél kérelmezi.

A leltározás befejezését követően a leltár, -ingatlanvagyon esetén az adó és értékbizonyítvánnyal együtt – megküldésre kerül az illetékes közjegyzőnek a hagyatéki eljárás lefolytatása céljából.

Az eljárás illetékmentes!

Ügyintézési határidő: 30 nap

Vonatkozó jogszabályok:

– 2010. évi XXXVIII. törvény a hagyatéki eljárásról

– 29/2010.(XII.31.) KIM rendelet a hagyatéki eljárás egyes cselekményeiről

– 2004. évi CXL törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól (egyes részei)

Letölthető dokumentum:

– Póthagyatéki eljárás megindítása iránti nyomtatvány

– Tájékoztató nemleges nyilatkozatról

– Adatlap nemleges nyilatkozathoz

Megosztás

Hozzászólások lezárva.