Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu

Határozat kérelem elutasításáról

Tárgy: Budapest XIV. kerület 29834/10 hrsz. alatt történő hulladékbeszállítási, -lerakási tevékenységet megtiltó határozat módosítási kérelmének elutasítása

HATÁROZAT

A MÁV Magyar Államvasutak Zrt. (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.; Cg.: 01-10-042272; KÜJ: 100 289 165; a továbbiakban: Kötelezett) Budapest XIV. kerület 29834/10 hrsz. alatti ingatlanára történő hulladékbeszállítási, -lerakási tevékenységet megtiltó PE/KTF/6760-2/2016. határozat (a továbbiakban: Határozat) módosítására irányuló kérelmét, érdemi vizsgálatot követően

elutasítom,

egyidejűleg a Határozat II. „KÖRNYEZETVÉDELMI ELŐÍRÁSOK” című fejezetének 1.3. pontjában előírtak benyújtási határidejét az alábbiak szerint hivatalból módosítom:

Határidő: 2016. december 31. napja.

E döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséghez címzett, de a Kormányhivatal Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főosztályához 3 példányban benyújtandó fellebbezéssel lehet élni. A teljes személyes illetékmentességben nem részesülők számára a fellebbezési eljárás illetékének mértéke 15 000 Ft, amelyet illetékbélyegben kell leróni. A fellebbezés elektronikus úton való előterjesztésére nincs lehetőség.

Az erről szóló dokumentum IDE KATTINTVA olvasható.

Megosztás

Hozzászólások lezárva.

Nagyítás
Kontraszt