Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu
augusztus 20. hétfő, István

Hirdetmény lakások értékesítéséről

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 18/2016. (III.04.) sz. rendelet 36. §-a szerint

(2) Hirdetmény útján pályázat nélkül az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére – a (8) bekezdés kivételével – a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságának biztosításával – kell a) eladni az ingatlant, ha a forgalmi értéke nem éri el a bruttó 10 millió forintot,

(6) Ajánlatot tenni a hirdetmény hirdetőtáblán történő kifüggesztésétől számított 30 napon belül lehet.

(7) Amennyiben 30 napon belül nem érkezik ajánlat, az ingatlan az első érvényes ajánlatot tevő részére a Tulajdonosi és Közbeszerzési Bizottság döntése alapján értékesíthető/bérbe adható/egyéb módon hasznosítható.

Amennyiben a legkedvezőbb ajánlatot tevő vételi szándékától visszalép, vagy az adásvételi szerződést a kiértesítés kézhezvételétől számított 90 napon belül nem köti meg, a soron következő érvényes, legkedvezőbb vételi ajánlatot tevő jogosult a lakás megvásárlására. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (2)-(4) bekezdései alapján a Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-t elővásárlási jog illeti meg, az ott szabályozottak szerint. Az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzati tulajdonba adásáról szóló 1991. évi XXXIII. törvény 39. § (2) bekezdése értelmében a Fővárosi Önkormányzatot elővásárlási jog illeti meg.

A fentieken túl a Budapest X . ker. Körvasútsor 30. fszt. 6. sz. alatti ingatlanra az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzati tulajdonba adásáról szóló 1991. évi XXXIII. törvény 39. § (1)-(2) bekezdései alapján a Budapest Főváros X . Kerületi Önkormányzatát elővásárlási jog illeti meg, amennyiben a Fővárosi Önkormányzat nem gyakorolja az elővásárlási jogát.

Ajánlatot tenni vételárra lehet, a minimálisan ajánlható vételárat elérő vag azt meghaladó összegre.

Ajánlatok benyújthatók a “Kérelem Bejelentő Nyomtatvány Önkormányzati tulajdonú lakások nem műszaki jellegű ügyintézéséhez” formanyomtatvány kitöltésével, mely átvehető a Budapest Főváros XIV. I(erület Zuglói Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati irodáján. (Budapest, XIV. ker. Pétervárad utca 2-4.)

Az Ajánlattevők ajánlataikat személyesen, írásban, zárt, megcímzetlen, feladót, vagy más jelet nem tartalmazó borítékban nyújthatják be, amelyen csak az alábbi szöveg szerepelhet: “AJÁNLATTÉTEL HIRDETMÉNYRE”.
Ettől eltérő ajánlatot az Ügyfélszolgálat nem vesz át.

Az ingatlanok kizárólag a jelen hirdetményben megjelölt időpontban tekinthetők meg.

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata értékesítésre meghirdeti az alábbi ingatlanjait: a teljes lista IDE KATTINTVA tekinthető meg.

Megosztás

Hozzászólások lezárva.