Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu
október 20. szombat, Vendel

Hozzájárulás a bérleti szerződés megkötéséhez, bérleti jogviszony folytatása alapján

Hozzájárulás a bérleti szerződés megkötéséhez, bérleti jogviszony folytatás alapján

Hatáskörrel rendelkezik: Polgármester

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Lakástörvény) 23. § (1) bekezdésének d) pontja alapján a lakásbérlet megszűnik, ha a bérlő meghal és nincs a lakásbérleti jog folytatására jogosult személy. A bérleti jogviszony folytatásának szükséges feltételeit ugyanezen törvény határozza meg. A 32. § (2) bekezdése értelmében önkormányzati lakás esetében az, akit e törvény alapján a bérlő a bérbeadó hozzájárulása nélkül fogadhat be a lakásba, a lakásbérleti jog folytatására jogosult, ha a bérlő a lakásba befogadta és a bérlő halálakor életvitelszerűen a lakásban lakott. A Lakástörvény 21. §-ának (2) bekezdése határozza meg a bérbeadói hozzájárulás nélkül befogadható személyek körét: önkormányzati lakásba a bérlő a bérbeadó írásbeli hozzájárulása nélkül befogadhatja házastársát, gyermekét, befogadott gyermekének a gyermekét, valamint szülőjét.

Amennyiben önkormányzati bérlakásban valaki a lakásbérleti jogviszonyt folytatni kívánja, a bérlő halálától számított 60 napon belül köteles ezen igényét bejelenteni a bérbeadónak. A kérelmet a szükséges mellékletekkel együtt postai úton vagy a Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján személyesen, írásban lehet benyújtani.

A kérelem elbírálásához a kérelemhez az alábbiakat szükséges csatolni:

  • rokonsági fokozatot igazoló okirat
  • halotti anyakönyvi kivonat
  • igazolni, hogy a tartási szerződésben vállalt tartási – vagy ha a bíróság a tartási szerződést életjáradéki szerződéssé átalakítja, e szerződés szerinti – kötelezettségét teljesítette /pl.: két tanú büntetőjogi felelőssége tudatában igazolja/

Ügyintézési határidő: 30 nap

Eljárási illeték: illetékmentes

Ügyintéző: Tel: 872-9118

Vonatkozó jogszabályok:
– Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletének szabályozásáról szóló Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2010.(VI.18.) sz. rendelete
– Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
– A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény

Ügyfélfogadás:
H:  13.30-18.00
SZ:08.15-16.30
P:   08:15-11.30

 

Megosztás

Hozzászólások lezárva.