Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu
október 23. kedd, Gyöngyi

Hozzájárulás a tartási szerződéshez önkormányzati tulajdonú lakás esetén

Hozzájárulás a Tartási szerződéshez önkormányzati tulajdonú lakás esetén

Hatáskörrel rendelkezik: 

Polgármester

Ügymenet:

A lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 22. § (1) bekezdése alapján: A bérlő a lakásbérleti jog folytatása ellenében tartási szerződést csak a bérbeadó írásbeli hozzájárulásával köthet.
A bérlő az eltartót csak a bérbeadó írásbeli hozzájárulásával fogadhatja be.
Önkormányzati bérlakás esetén a kérelmet a szükséges mellékletekkel együtt postai úton vagy a Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján személyesen, írásban lehet benyújtani.

A kérelem elbírálásához az alábbiakat szükséges csatolni:

  • orvosi igazolás arról, hogy az eltartott tartásra szorul
  • jövedelemigazolás eltartó részéről
  • tartási szerződés
  • a Lakásgazdálkodási Osztály által kiadott igazolás arról, hogy az eltartott terhén lakbér, illetőleg egyéb más jellegű hátralék nem áll fenn, vagy megállapodás a tartási szerződést kötő felek között az esetlegesen fennálló hátralék rendezésének módjáról
  • az eltartott bérleti jogviszonyának igazolására szolgáló bérleti szerződés másolata

Jogszabályok:
– Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletének szabályozásáról szóló Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2010.(VI.18.) sz. rendelete
– Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
– A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény

Ügyintézési határidő: 30 nap

Eljárási illeték: illetékmentes

Ügyintéző:
Tel: 872-9118

Ügyfélfogadás:
H:  13.30-18.00
SZ:08.15-16.30
P:   08:15-11.30

 

Megosztás

Hozzászólások lezárva.