Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu

Igazgatási és Hatósági Főosztály

Általános Hatósági Osztály, Anyakönyvi- és Népesség-nyilvántartási Osztály, Ügyfélszolgálati Osztály

Elérhetőség:

dr. Wagensommer Dániel, Főosztályvezető

Főosztályvezetői titkárság:
Kiss Bernadett – 06 1 872 9268

dr. Drávai Bernadett, Adatvédelmi tisztviselő – 06 1 872 9118

Általános Hatósági Osztály (1145 Budapest, Pétervárad u. 2.)
Huszár Zoltán, Osztályvezető – 06 1 872 9369

Anyakönyvi- és Népesség-nyilvántartási Osztály (1145 Budapest, Pétervárad u. 11-17.)
dr. Terdik Nikoletta, Osztályvezető – 06 1 872 9185

Ügyfélszolgálati Osztály (1145 Budapest, Bácskai u. 53.)
dr. Tornóczky Krisztina, Osztályvezető – 06 1 872 9445

Hirdetmény a családi fogyasztói közösségekről
Tájékoztató a földgáz lakossági díjának megállapításáról
Hatósági bizonyítvány kérelem családi fogyasztói közösségekre
Adatkezelési tájékoztató

Általános Hatósági Osztály

ÜGYTÍPUSOK:

 • Általános lakossági panaszok kivizsgálása,
 • Állattartással és egyes állatvédelemmel kapcsolatos hatósági feladatok,
 • Birtokvédelmi eljárások,
 • Fás szárú növények védelmére irányuló, valamint a fakivágás engedélyezésével és a fapótlási kötelezettség elrendelésével kapcsolatos feladatok,
 • Hagyatéki eljárás során a vagyonleltár felvétele,
 • Ipari- és kereskedelmi igazgatással kapcsolatos, bejelentésköteles tevékenység nyilvántartásba vétele, engedélyezési eljárások
 • Közösségi együttélés szabályait sértő magatartásokkal kapcsolatos önkormányzati hatósági eljárások,
 • Növényvédelemmel kapcsolatos hatósági feladatok (parlagfű bejelentéssel kapcsolatos eljárások),
 • Rendezvénytartás engedélyezése
 • Társasházak feletti törvényességi felügyeletet,
 • Zajpanaszok kivizsgálása, zaj-és rezgésvédelemmel kapcsolatos hatósági eljárások
 • Közterület-használat

 

Általános Hatósági Osztály

Vass Szilvia

hagyatéki ügyintéző

06 1 872 9370,
06 70 643 0846

Bognár Andrea

hagyatéki ügyintéző

06 1 872 9212

dr. Neszteliné Hollendus Mariann

hagyatéki ügyintéző

06 1 872 9105,
06 70 659 8971

Király Katalin

hagyatéki ügyintéző

06 1 872 9331,
06 70 374 6445

Mészáros Beáta

hagyatéki ügyintéző

06 1 872 9334,
06 70 651 7249

Szapóczy Zsanett

hagyatéki ügyintéző

06 1 872 9350,
06 70 641 0899

Gerbner András Árpád

birtokvédelmi ügyintéző, és
társasházak törvényességi felügyelete

06 1 872 9270,
06 70 659 8986

Fehér-Lévai Szilvia

birtokvédelmi ügyintéző, és
társasházak törvényességi felügyelete

06 1 872 9332,
06 70 659 9003

Magyar Szilvia

környezetvédelmi hatósági ügyintéző (zajkibocsátási határérték megállapítása, zajpanaszok kivizsgálása, rendezvénytartás engedélyezése),
a közösségi együttélés szabályainak megsértésével kapcsolatos hatósági ügyek

06 1 872 9385,
06 70 797 1254

Szabó-Preller Krisztina állatvédelmi hatósági ügyintéző,
iparkereskedelmi hatósági ügyintéző
(kereskedelmi hatósági nyilvántartásba vétel)

06 1 872 9484,
06 70 643 0968

Ilniczky Margó Orsolya

környezetvédelmi hatósági ügyintéző
(fakivágás, parlagfű bejelentése),
közösségi együttélés szabályainak megsértésével kapcsolatos hatósági ügyek

06 1 872 9141,
06 70 647 9198

Somlainé Somogyi Mária

iparkereskedelmi hatósági ügyintéző (kereskedelmi és ipari hatósági nyilvántartásba vétel, szálláshelyek nyilvántartása)

06 1 872 9148,
06 70 653 2299

Király Éva közterület-használati csoportvezető,
közterület-hasznosítással, jogosulatlan közterület-használattal kapcsolatos hatósági ügyek, általános felvilágosítás
06 1 872 9326,
06 70 664 8022
Hellman Bernadett

közterület-használati ügyintéző
közterület-hasznosítással, jogosulatlan közterület-használattal kapcsolatos hatósági ügyek, általános felvilágosítás

06 70 659 8979

Horváth Adél

közterület-használati ügyintéző
közterület-hasznosítással, jogosulatlan közterület-használattal kapcsolatos hatósági ügyek, általános felvilágosítás

06 1 872 9483,
06 70 643 0847

Somogyi-Faddi Bianka hatósági ügyintéző
a közösségi együttélés szabályainak megsértésével kapcsolatos hatósági ügyek, általános felvilágosítás
06 1 872 9428,
06 70 524 4313
Botlikné Fodor Natália hatósági ügyintéző
a közösségi együttélés szabályainak megsértésével kapcsolatos hatósági ügyek, általános felvilágosítás
06 1 872 9302,
06 70 664 8018

 

Ügytípusok:

Felhívás zenés, táncos rendezvények szervezőinek

Közhiteles nyilvántartások:

Éves ellenőrzési terv:

Nyomtatványok, kérelmek:

Anyakönyvi- és Népesség-nyilvántartási Osztály

Ügytípusok:

Anyakönyvi- és Népesség-nyilvántartási Osztály
Gyöngyösiné dr. Gácsi Ildikó anyakönyvvezető 06 1 872 9243
Juhász-Nagy Gabriella anyakönyvvezető 06 1 872 9122
Stergál Hilda Tünde anyakönyvvezető 06 1 872 9121
Vass Tiborné anyakönyvvezető 06 1 872 9123
Koncz Marianna anyakönyvvezető 06 1 872 9304
Valter Orsolya Anna anyakönyvvezető 06 1 872 9306
Francz Ágnes Anna népesség-nyilvántartási ügyintéző 06 1 872 9426
Kis Hajnalka népesség-nyilvántartási ügyintéző 06 1 872 9427
Kovács Ildikó asszisztens, népesség-nyilvántartási ügyintéző 06 1 872 9158
 Kuthy Éva népesség-nyilvántartási ügyintéző 06 1 872 9427

Az Anyakönyvi- és Népesség-nyilvántartási Osztály ügyfélfogadási rendje (Pétervárad u. 11-17.)

Hirdetmény zárvatartásról (05. 15. és 05. 29.)

Ügyfélszolgálati Osztály

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy az Építéshatósági Osztály 2020. március 1. hatállyal megszűnt. Az épített környezet alakításáról és védelmérő1 szóló, 1997. évi LXXVIII. törvény, illetve az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet vonatkozó szabályai szerint az építésfelügyeleti hatósági eljárásokra hatáskörrel és illetékességgel Budapest Főváros Kormányhivatala Kelet-Pesti Építésügyi és Építésfelügyeleti Osztály (1105 Budapest, Kőrösi Cs. u. 53-55.) rendelkezik.

ÜGYTÍPUSOK:

 • Ellátja az ügyfélszolgálati feladatokkal kapcsolatos teendőket,
 • Kezeli a benyújtott kérelmeket, az előterjesztett panaszbejelentéseket,
 • Igazolja az ügyfélszolgálaton átadott és átvett iratok átadásának és átvételének tényét,
 • Általános tájékoztatás nyújt az ügyfeleknek a közigazgatási hatósági eljárásokról és szolgáltatásokról,
 • Gondoskodik a hivatali eljárásokban szükséges formanyomtatványok rendelkezésre bocsájtásáról,
 • Ellenőrzi az egyes ügytípusokhoz kötelezően benyújtandó és az ügyfelek által csatolt dokumentumokat,
 • Teljesíti a jogszabály alapján elrendelt vagy arra jogosult által igényelt adatszolgáltatásokat,
 • Az ingyenes jogsegélyszolgálatra jelentkezők számára biztosítja az időpontokat,
 • Gondoskodik a hirdetmények határidőben történő közzétételéről,
 • Ellátja a talált tárgyakkal kapcsolatos ügyintézést,
 • Gondoskodik a hatósági bizonyítványok kiállításáról,
 • Közreműködik a közterület-használati kérelmekkel összefüggő hatósági szerződések megkötésében

Ügyfélszolgálati Osztály

Gábor Gabriella

ügyfélszolgálati ügyintéző (lakáshasznosítási ügyintéző)

06 1 872 9197

Szabó Emese

call center ügyintéző

06 1 872 9347

Czifra Erika

call center ügyintéző

06 1 872 9247

Gera Dorottya

ügyfélszolgálati koordinátor

06 1 872 9280

Horváth Judit Krisztina

ügyfélszolgálati ügyintéző
(adóigazgatási ügyek)

06 1 872 9464

Zsigmond Anita

ügyfélszolgálati koordinátor

06 1 872 9241

Muhari Istvánné

ügyfélszolgálati ügyintéző
(szociális ügyek)

06 1 872 9211

Szenes Gyöngyi Edit

ügyfélszolgálati ügyintéző
(szociális ügyek)

06 1 872 9139

Hegedüsné Fedor Sára

ügyfélszolgálati ügyintéző
(szociális ügyek)

06 1 872 9138

 

Letölthető dokumentumok:

Igazgatási és Hatósági Főosztály – Adatkezelési Tájékoztató

Megosztás

Hozzászólások lezárva.

Tartalom | Menü | Akadálymentes gomb