Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu

Igazgatási és Hatósági Főosztály

Általános Hatósági Osztály, Anyakönyvi- és Népesség-nyilvántartási Osztály, Ügyfélszolgálati Osztály

Elérhetőség:

dr. Pechó Napsugár, Főosztályvezető – 06 1 872 9308
dr. Drávai Bernadett, Adatvédelmi tisztviselő – 06 1 872 9118

Általános Hatósági Osztály (1145 Budapest, Pétervárad u. 2.)
dr. Wagensommer Dániel, Osztályvezető – 06 1 872 9485

Anyakönyvi- és Népesség-nyilvántartási Osztály (1145 Budapest, Pétervárad u. 11-17.)
dr. Terdik Nikoletta, Osztályvezető – 06 1 872 9185

Ügyfélszolgálati Osztály (1145 Budapest, Bácskai u. 53.)
Kecskés Zsuzsanna Ügyfélszolgálati vezető – 06 1 872 9445

Általános Hatósági Osztály

ÜGYTÍPUSOK:

 • Általános lakossági panaszok kivizsgálása,
 • Állattartással és egyes állatvédelemmel kapcsolatos hatósági feladatok,
 • Birtokvédelmi eljárások,
 • Elhagyott és illegálisan lerakott hulladékkal kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások,
 • Fás szárú növények védelmére irányuló, valamint a fakivágás engedélyezésével és a fapótlási kötelezettség elrendelésével kapcsolatos feladatok,
 • Hagyatéki eljárás során a vagyonleltár felvétele,
 • Ipari- és kereskedelmi igazgatással kapcsolatos, bejelentésköteles tevékenység nyilvántartásba vétele, engedélyezési eljárások
 • Közösségi együttélés szabályait sértő magatartásokkal kapcsolatos önkormányzati hatósági eljárások,
 • Növényvédelemmel kapcsolatos hatósági feladatok (parlagfű bejelentéssel kapcsolatos eljárások),
 • Rendezvénytartás engedélyezése
 • Társasházak feletti törvényességi felügyeletet,
 • Zajpanaszok kivizsgálása, zaj-és rezgésvédelemmel kapcsolatos hatósági eljárások

 

 

Általános Hatósági Osztály

Vass Szilvia

adminisztrátor, általános információ

06 1 872 9370

Bognár Andrea

hagyatéki ügyintéző

06 1 872 9212

dr. Neszteliné Hollendus Mariann

hagyatéki ügyintéző

06 1 872 9105

Bérdi Lászlóné

hagyatéki ügyintéző

06 1 872 9383

dr. Pécsi Ágnes

hagyatéki ügyintéző

06 1 872 9350

dr. Tornóczky Krisztina

birtokvédelmi ügyintéző
és társasházak törvényességi felügyelete, (hatósági ügyekben általános tájékoztatás)

06 1 872 9384

Magyar Szilvia

környezetvédelmi hatósági ügyintéző (zajkibocsátási határérték megállapítása, zajpanaszok kivizsgálása, rendezvénytartás engedélyezése hulladékgazdálkodással kapcsolatos hatósági ügyek)

06 1 872 9385,
06 70 797 1254

Preller Krisztina iparkereskedelmi hatósági ügyintéző
(kereskedelmi hatósági nyilvántartásba vétel),
állatvédelmi ügyekben általános tájékoztatás

06 1 872 9484

Ilniczky Margó Orsolya

környezetvédelmi hatósági ügyintéző
(fakivágás, parlagfű bejelentése),
közösségi együttélés szabályait sértő magatartások

06 1 872 9141

Somlainé Somogyi Mária

iparkereskedelmi hatósági ügyintéző (kereskedelmi és ipari hatósági nyilvántartásba vétel, szálláshelyek nyilvántartása)

06 1 872 9148

dr. Gregs Gábor Közterület-használati csoportvezető

06 1 872 9377

dr. Dávid Anett

hatósági ügyintéző
közterület-hasznosítással, jogosulatlan közterület-használattal kapcsolatos hatósági ügyek, általános felvilágosítás

06 1 872 9202

Horváth Adél

hatósági ügyintéző
közterület-hasznosítással, jogosulatlan közterület-használattal kapcsolatos hatósági ügyek, általános felvilágosítás

06 1 872 9483

Jámbor Zsolt

hatósági ügyintéző
közterület-hasznosítással, jogosulatlan közterület-használattal kapcsolatos hatósági ügyek, általános felvilágosítás

06 1 872 9428

 

Ügytípusok:

Felhívás zenés, táncos rendezvények szervezőinek

Közhiteles nyilvántartások:

Nyomtatványok, kérelmek:

Anyakönyvi- és Népesség-nyilvántartási Osztály

Ügytípusok:

Anyakönyvi- és Népesség-nyilvántartási Osztály
Gyöngyösiné dr. Gácsi Ildikó anyakönyvvezető 06 1 872 9243
Juhász-Nagy Gabriella anyakönyvvezető 06 1 872 9122
Molnár Eszter anyakönyvvezető 06 1 872 9306
Stergál Hilda Tünde anyakönyvvezető 06 1 872 9121
Vass Tiborné anyakönyvvezető 06 1 872 9123
Mészárosné Koncz Marianna anyakönyvvezető 06 1 872 9121
Francz Ágnes Anna népesség-nyilvántartási ügyintéző 06 1 872 9426
Kis Hajnalka népesség-nyilvántartási ügyintéző 06 1 872 9427
Kovács Ildikó asszisztens, népesség-nyilvántartási ügyintéző 06 1 872 9158
 Kuthy Éva népesség-nyilvántartási ügyintéző 06 1 872 9427

Az Anyakönyvi- és Népesség-nyilvántartási Osztály ügyfélfogadási rendje (Pétervárad u. 11-17.)

Ügyfélszolgálati Osztály

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy az Építéshatósági Osztály 2020. március 1. hatállyal megszűnt. Az épített környezet alakításáról és védelmérő1 szóló, 1997. évi LXXVIII. törvény, illetve az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet vonatkozó szabályai szerint az építésfelügyeleti hatósági eljárásokra hatáskörrel és illetékességgel Budapest Főváros Kormányhivatala Kelet-Pesti Építésügyi és Építésfelügyeleti Osztály (1105 Budapest, Kőrösi Cs. u. 53-55.) rendelkezik.

ÜGYTÍPUSOK:

 • Ellátja az ügyfélszolgálati feladatokkal kapcsolatos teendőket,
 • Kezeli a benyújtott kérelmeket, az előterjesztett panaszbejelentéseket,
 • Igazolja az ügyfélszolgálaton átadott és átvett iratok átadásának és átvételének tényét,
 • Általános tájékoztatás nyújt az ügyfeleknek a közigazgatási hatósági eljárásokról és szolgáltatásokról,
 • Gondoskodik a hivatali eljárásokban szükséges formanyomtatványok rendelkezésre bocsájtásáról,
 • Ellenőrzi az egyes ügytípusokhoz kötelezően benyújtandó és az ügyfelek által csatolt dokumentumokat,
 • Teljesíti a jogszabály alapján elrendelt vagy arra jogosult által igényelt adatszolgáltatásokat,
 • Az ingyenes jogsegélyszolgálatra jelentkezők számára biztosítja az időpontokat,
 • Gondoskodik a hirdetmények határidőben történő közzétételéről,
 • Ellátja a talált tárgyakkal kapcsolatos ügyintézést,
 • Gondoskodik a hatósági bizonyítványok kiállításáról,
 • Közreműködik a közterület-használati kérelmekkel összefüggő hatósági szerződések megkötésében

Ügyfélszolgálati Osztály

Gábor Gabriella

ügyfélszolgálati ügyintéző (lakáshasznosítási ügyintéző)

06 1 872 9197

Szabó Emese

call center ügyintéző

06 1 872 9347

Czifra Erika

call center ügyintéző

06 1 872 9247

Csanádi Brigitta

ügyfélszolgálati ügyintéző
(közterület-hasznosítási ügyek)

06 1 872 9238

Gáspárné Udvardi Rita

ügyfélszolgálati ügyintéző
(szociális ügyek)

06 1 872 9138

Gera Dorottya

ügyfélszolgálati adminisztrátor

06 1 872 9280

Horváth Judit Krisztina

ügyfélszolgálati ügyintéző
(adóigazgatási ügyek)

06 1 872 9464

Kovács-Zsigmond Anita

ügyfélszolgálati adminisztrátor

06 1 872 9241

Muhari Istvánné

ügyfélszolgálati ügyintéző
(szociális ügyek)

06 1 872 9211

Szenes Gyöngyi Edit

ügyfélszolgálati ügyintéző
(szociális ügyek)

06 1 872 9139

 

Letölthető dokumentumok:

Igazgatási és Hatósági Főosztály – Adatkezelési Tájékoztató

Megosztás

Hozzászólások lezárva.

Nagyítás
Kontraszt