Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu
december 13. szerda, Luca

Jegyző hulladékgazdálkodással kapcsolatos hatáskörei

I. Hatósági tevékenység átfogó megnevezése

Környezetvédelmi Hatósági Igazgatás – jegyző

elhagyott hulladékok ügyében hatósági eljárás

1. Vonatkozó jogszabályok

 • a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény
 • 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről
 • a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló 271/2001. (XII. 21.)
 • 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
 • 1990. évi XCIII. évi törvény az illetékekről,
 • 188/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet a közigazgatási hatósági eljárás irataiban lévő személyes és védett adatok megismerhetetlenné tételéért, valamint az ilyen módon kivonatolt iratokról való másolat készítéséért fizetendő költségtérítésről,
 • 180/2005. (IX.9.) Korm. rend. a közigazgatási hatósági eljárásban a személyes költségmentesség megállapításáról,
 • 42/2009. (IX. 15.) IRM rendelet a közigazgatási hatósági eljárásban közreműködő hatósági közvetítők, tolmácsok és jelnyelvi tolmácsok díjazásának szabályairól, valamint a tanúk költségtérítéséről szóló 14/2008. (VI. 27.) IRM rendelet módosításáról,
 • 14/2008. (VI.27.) IRM. rend. a tanúk költségtérítéséről,
 • 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről,
 • 78/2010. (III. 25.) Korm. rendelet az elektronikus aláírás közigazgatási használatához kapcsolódó követelményekről és az elektronikus kapcsolattartás egyes szabályairól,
 • 335/2012. (XII. 4.) Korm. Rendelet a postai szolgáltatások nyújtásának és a hivatalos iratokkal kapcsolatos postai szolgáltatás részletes szabályairól, valamint a postai szolgáltatók általános szerződési feltételeiről és a postai szolgáltatásból kizárt vagy feltételesen szállítható küldeményekről.

2. Ügyleírás

A hulladéktól csak kijelölt vagy arra fenntartott helyen, a környezet veszélyeztetését kizáró módon lehet megválni. Nem mentesül a hulladék birtokosára, illetve tulajdonosára vonatkozó szabályok alól az aki a birtokában, illetve tulajdonában lévő hulladéktól nem az a törvényben meghatározott kötelezettségek teljesítésével válik meg. Az ingatlanon ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett vagy elhagyott hulladék a Ht. 31. § szerinti elszállításának és kezelésének kötelezettsége a hulladék tulajdonosát vagy korábbi birtokosát terheli. Ha a hulladék tulajdonosa vagy korábbi birtokosa kötelezettségét önként nem teljesíti vagy nem állapítható meg a személye, illetve annak személye, aki a hulladéktól a Ht. 61. § (1) bekezdésében foglaltak megsértésével  vált meg, akkor a hulladéktulajdonosra vonatkozó kötelezettség azt az ingatlan használót terheli, akinek az ingatlanán a hulladékot elhelyezték vagy elhagyták. Az ingatlanhasználó, illetve közszolgáltató mentesül a felelősség alól, ha azt, aki a hulladékot az ingatlan területén, illetve közterületen elhagyta vagy jogellenesen elhelyezte, a környezetvédelmi hatóság előtt beazonosításra alkalmas módon megnevezi, és vele szemben a jogellenesség tényét bizonyítja. A fentiek be nem tartása esetén – annak kikényszerítése érdekében – az önkormányzat jegyzője a a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény által előírt hulladékgazdálkodási bírság kiszabásáról intézkedik.

3. Bejelentés benyújtás módja

a) papír alapú

 • kötelezendően alkalmazandó nyomtatványon (igen – nem)

b) elektronikus
c) személyesen

II. Bejelentés tartalma tételesen

Tartalmazza a hulladék elhelyezésének pontos megjelölését (cím és/vagy hrsz.), hulladék körülbelüli mennyisége, összetétele, a hulladék birtokosának, termelőjének neve

III. Csatolandó mellékletek

IV. Döntésben foglaltak végrehajtása, ellenőrzése, jogkövetkezménye:

Helyszíni szemle, nem teljesítés esetén hulladékgazdálkodási bírság/eljárási bírság kiszabása.

V. Döntés elleni jogorvoslat rendje, előírásai

A hulladékgazdálkodási bírság elleni fellebbezési eljárás után fizetendő illeték mértékére vonatkozóan az  illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdése rendelkezik, mely szerint az, a fellebbezéssel érintett, vagy vitatott összeg minden megkezdett 10.000,-Ft-ja után 400,- Ft., de legalább 5.000,- Ft, legfeljebb 500.000,- forint.
Ha a fellebbezési eljárás tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke 5000 forint. Az illetéket illetékbélyeg formájában kell leróni. A lakossági közérdekű bejelentés illetékmentes.

VI. Költségmentesség engedélyezése

180/2005. (IX. 9.) Korm. rendelet a közigazgatási hatósági eljárásban a személyes költségmentesség megállapításáról szerint

VII. További információk

telefon: +36 1 872 9321

e-mail: szommer@zuglo.hu

ügyfélfogadás:
Hétfő: 13.30. – 18.00
Szerda:  8.15. – 16.30
Péntek: 8.15. – 11.30

 

Megosztás

Hozzászólások lezárva.