Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu
december 13. szerda, Luca

Jegyző növényvédelemmel kapcsolatos hatáskörei

I. Hatósági tevékenység megnevezése

Növényvédelmi hatósági eljárás
Parlagfüves, allergén gyomnövénnyel borított ingatlanok bejelentése

Vonatkozó jogszabályok:

– Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről szóló 2008. évi XLVI. törvény
– A parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet
– A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatáskörének megállapításával kapcsolatos földművelésügyi ágazati jogszabályok módosításáról szóló 19/1992. évi (I. 28.) Korm. rendelet
– Az illetékekről szóló 1990 évi XCIII. törvény.

Bejelentés benyújtásának módja:

 • papír alapú
  – kötelezendően alkalmazandó nyomtatványon (igen – nem)
 • elektronikus

II. Bejelentés tartalma

A bejelentésnek tartalmaznia kell a gyomnövényekkel, parlagfűvel szennyezett ingatlan pontos címét, helyrajzi számát.

III. Csatolandó mellékletek

IV. A hatósági eljárás

 • hatáskör gyakorlója: jegyző
 • eljáró szerven belül: Hatósági Osztály –Általános Hatósági Csoport
 • ügyintézési határidő: 21 nap
 • eljárás hiányos bejelentés esetén: hiánypótlás
 • ügyintézési határidőbe be nem számítható idők:
  a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 33. §. (3) bekezdése alapján:
  a) a hatásköri vagy illetékességi vita egyeztetésének, valamint az eljáró hatóság kijelölésének időtartama,
  b) a jogsegélyeljárás időtartama, továbbá a 36. § (2) bekezdése alapján adatnak a nyilvántartásból történő beszerzéséhez szükséges idő,
  c) a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő,
  d) a szakhatóság eljárásának időtartama,
  e) az eljárás felfüggesztésének időtartama,
  f) a 70. § (1) bekezdésében szabályozott eljárás időtartama,
  g) a hatóság működését legalább egy teljes napra ellehetetlenítő üzemzavar vagy más elháríthatatlan esemény időtartama,
  h) a kérelem, a döntés és egyéb irat fordításához szükséges idő,
  i) –
  j) a szakértői vélemény elkészítésének időtartama,
  k) a hatósági megkeresés vagy a döntés postára adásának napjától annak kézbesítéséig terjedő időtartam, valamint a hirdetményi, továbbá a kézbesítési meghatalmazott és a kézbesítési ügygondnok útján történő közlés időtartama.
 • döntés formája, tartalma: határozat, kötelezés növényvédelmi feladatok elvégzésére, parlagfű esetén közérdekű védekezés azonnali hatályú elrendelése.

VI. Eljárás illetéke, igazgatási szolgáltatási díj

nincs

VII. Döntésben foglaltak végrehajtása, ellenőrzése, jogkövetkezménye:

 • Parlagfű esetén közérdekű védekezést rendel el, melynek lebonyolítását követően az ügyiratot növényvédelmi bírság kiszabása céljából felterjeszti felettes élelmiszerlánc-felügyeleti szervéhez.
 • Allergén gyomnövény esetén a határozatban rögzített határidő lejárta után a Hatósági Osztály Környezetvédelmi és Közterület-hasznosítási Csoportja által tartott helyszíni ellenőrzés. A kötelezés elmulasztása esetén eljárási bírság kiszabása.

VIII. Döntés elleni jogorvoslat rendje, előírásai

 • a) Jegyző döntése ellen
  illeték: 5.000 Ft.
  igazgatási szolgáltatási díj: –
 • b) bírósági felülvizsgálat
  illeték

IX. Költségmentesség engedélyezése

A közigazgatási hatósági eljárásban a személyes költségmentesség megállapításáról szóló 180/2005. (IX. 9.) Korm. rendelet alapján.

X. További információk

 • telefon: +36-1-872-9141
 • e-mail: ilniczky.margo@zuglo.hu
 • ügyfélfogadás:
  Hétfő: 13.30. – 18.00
  Szerda:  8.15. – 16.30
  Péntek: 8.15. – 11.30

 

Megosztás

Hozzászólások lezárva.