Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu

Jelentkezzen számlálóbiztosnak a 2022. évi népszámlálásra

A 2021. évi népszámlálásról szóló 2018. évi CI. törvény (a továbbiakban: törvény) szerint Magyarország területén 2022. október 1-jén 0 órakor fennálló állapot alapulvételével a természetes személyekről és a lakásokról nép- és lakásszámlálást kell tartani.

A népszámlálás célja, hogy pontos és részletes kép készüljön Magyarország népességének nagyságáról, demográfiai jellemzőiről, egészségi állapotáról, foglalkoztatottságáról, élet–és lakáskörülményeiről. Ezek az információk szükségesek a lakosság életét befolyásoló gazdasági, társadalmi döntések előkészítéséhez, a helyi fejlesztések tervezéséhez és a tudományos kutatásokhoz.

A törvény értelmében az adatszolgáltatás kötelező, kivéve az egészségi állapotra, a fogyatékosságra, a vallásra, az anyanyelvre, a nemzetiségre vonatkozó adatköröket, melyek esetében a válaszadás önkéntes.

A népszámlálás menete, szakaszai:

2022. október 1. – 2022. október 16.

 • internetes kitöltés, online módon, számlálóbiztos közreműködése nélkül

2022. október 17. – 2022. november 20.

 • számlálóbiztosok közreműködésével történő kitöltés azon lakosok részére, akik nem töltötték ki online a kérdőívet

2022. november 21. – 2022. november 28.

 • pótösszeírás a kimaradt lakosok részére, akik a jegyzőt felkeresve tehetnek eleget az adatszolgáltatási kötelezettségüknek

A második ütemben a népszámlálás számlálóbiztosok segítségével történik.

A 2021. évi népszámlálás végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokról, valamint az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól szóló 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló 362/2020. (VII.23.) Korm. Rendelet (a továbbiakban: Kr.) szerint:

a számlálóbiztos feladatai a következők:

 • otthoni felkészülés keretében a szükséges alapismeretek elsajátítása, segédanyag elsajátítása, elektronikus vizsga elvégzése
 • az adatfelvétel kezdete előtt az összeíráshoz szükséges eszköz, a számolóbiztosi igazolvány, az összeíráshoz kapcsolódó nyomtatványok és segédanyagok átvétele
 • a hozzá tartozó körzet bejárása, a körzethez tartozó címek felkeresése 2022. október 17. és 2022. november 20-a között, szükség esetén címpontosítás, új címek felvétele, kapcsolatfelvétel az adatszolgáltatóval, tájékoztatás, a kérdőív előírt módon történő kitöltése
 • folyamatos, ütemes előrehaladás, a címjegyzék vezetése, meghiúsulás dokumentálása, megtagadások, rendkívüli esetek jelentése a felülvizsgálónak, folyamatos kapcsolattartás a felülvizsgálóval
 • elektronikai eszközök, igazolvány, segédletek leadása az adatfelvétel befejeztét követően

A számlálóbiztosnak a terepmunka során kb. 130-150 címen kell kérdőívet elektronikus formában kitöltenie táblagépe segítségével.

Számlálóbiztosnak az a nagykorú, cselekvőképes személy jelentkezhet, aki:

 • legalább középfokú végzettséggel rendelkezik
 • felhasználói szintű számítógépes ismeretek (mobiltelefon, tablet kezelése)
 • mobiltelefonnal és email címmel rendelkezik
 • a felkészüléshez, elektronikus vizsgához szükséges saját eszközzel és internettel rendelkezik
 • jó helyismerete van
 • jó kommunikációs-és konfliktuskezelő képessége van

A számlálóbiztosok kiválasztása a helyi népszámlálási felelős feladata.

A számlálóbiztos munkadíja a Kr. 3. számú melléklete szerint:

 • Kapcsolatfelvétel, címellenőrzés, aktualizálás: 350 Ft/cím
 • Lakás, lakott üdülő, lakott egyéb lakóegység, intézet: 380 Ft/összeírás körébe tartozó cím
 • Összeírt személy: 730 Ft/ összeírt személy
 • Egyéb szervezés: 920 Ft/cím

A feladat elvégzéséhez szükséges elektronikus eszközt (tablet) a felkészülés részeként elvégzendő e-learning képzés elvégzését és a vizsga sikeres letételét követően a KSH biztosítja.

Amennyiben a fenti feltételeknek megfelel és szeretne a 2022. évi népszámlálás lebonyolításában számlálóbiztosként közreműködni, kérem a jelentkezési lapot a nepszamlalas@zuglo.hu email címre küldje meg. Az adatkezelési tájékoztató az alábbi linken érhető el:

https://www.zuglo.hu/adatvedelem/; illetve a jelentkezési lapnak is mellékletét képezi.

Jelentkezési határidő: 2022. október 7.

Budapest, 2022. június 8.

dr. Tiba Zsolt
jegyző
helyi népszámlálási felelős


Letölthető dokumentum:

Megosztás

Hozzászólások lezárva.

Hangot adunk Zuglónak!
A zuglóiak megelégelték, hogy a metróépítésre, az otthonfelújításokra és zöld-fejlesztésekre szánt pénzüket a kormány elvonja és ez a sarc évről évre emelkedik.

Ezért Zugló Önkormányzata kampányt indít Hangot Adunk Zuglónak! címmel, amelynek során minden zuglói csatlakozhat az elvonások elleni tiltakozáshoz!
Hangot adunk Zuglónak!
A zuglóiak megelégelték, hogy a metróépítésre, az otthonfelújításokra, valamint az útfelújításokra és zöld-fejlesztésekre szánt pénzüket a kormány elvonja és ez a sarc évről évre emelkedik.

Ezért Zugló Önkormányzata kampányt indít Hangot adunk Zuglónak! címmel, amelynek során minden zuglói csatlakozhat az elvonások elleni tiltakozáshoz!
Tartalom | Menü | Akadálymentes gomb