Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu

Közjegyzői hirdetményi idézés – 11043/N/23/2024/7. – Sefcsik

HIRDETMÉNYI IDÉZÉS

A közjegyző a Budapest településen, 2023. június 19. napján elhalálozott néhai

Sefcsik Katalin Erika, születési neve: Sefcsik Katalin Erika
(született: Budapest, 1953. február 12., anyja születési neve: Vas Edit)

volt 1143 Budapest, Őrnagy utca 8 A. lh. 4/3; alatti lakos örökhagyó hagyatéki eljárásában meghozta az alábbi végzést:

A közjegyző az örökhagyó hagyatéki ügyének tárgyalását

2024. év március hó 27. napján 13 óra 00 percre

a közjegyző hivatali helyiségébe (1149 Budapest, Kövér Lajos utca 51/A.) tűzi ki és arra örökösként érdekeltet/ket természetes személyazonosító adatainak ismeretlensége okán a mellékelt figyelmeztetéssel hirdetmény úton megidézi, továbbá felhívja, hogy igényét a hirdetményi kézbesítéstől számított 30 napon belül a közjegyzőnél jelentse be. Ha az ismeretlen öröklésben érdekelt igényét e határidőn belül nem jelenti be, és a tárgyaláson sem jelenik meg, az eljárás további szakaszában őt, mint öröklésben érdekeltet és igényét figyelmen kívül kell hagyni.

A tárgyalásra szíveskedjék magával hozni eredetben személyazonosító igazolványát (ennek hiányában kártya formátumú vezetői engedélyét vagy útlevelét), lakcímkártyáját, lakcímkártya hiányában egyéb személyi számot igazoló igazolványát, adókártyáját.

A közjegyző tájékoztatja az idézett hagyatéki eljárásban érdekelteket, hogy az eddig rendelkezésre álló adatok szerint az örökhagyó után végintézkedés nem maradt. Ha tud végintézkedésről, azt legkésőbb a tárgyaláson eredetben bocsássa a közjegyző rendelkezésére.

A hirdetmény közzétételének napja: 2024. február 09. napja. A hirdetményt a közzététel napjától számított 15. napon kell kézbesítettnek tekinteni.


A hirdetmény teljes, hiteles szövegét IDE KATTINTVA olvashatja el.

Megosztás

Hozzászólások lezárva.

Hangot adunk Zuglónak!
A zuglóiak megelégelték, hogy a metróépítésre, az otthonfelújításokra és zöld-fejlesztésekre szánt pénzüket a kormány elvonja és ez a sarc évről évre emelkedik.

Ezért Zugló Önkormányzata kampányt indít Hangot Adunk Zuglónak! címmel, amelynek során minden zuglói csatlakozhat az elvonások elleni tiltakozáshoz!
Hangot adunk Zuglónak!
A zuglóiak megelégelték, hogy a metróépítésre, az otthonfelújításokra, valamint az útfelújításokra és zöld-fejlesztésekre szánt pénzüket a kormány elvonja és ez a sarc évről évre emelkedik.

Ezért Zugló Önkormányzata kampányt indít Hangot adunk Zuglónak! címmel, amelynek során minden zuglói csatlakozhat az elvonások elleni tiltakozáshoz!
Tartalom | Menü | Akadálymentes gomb