Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu

Közjegyzői hirdetményi idézés – 11066/N/539/2023/5. – Szűcs

HIRDETMÉNYI IDÉZÉS

A közjegyzőhelyettes a Budapesten, 1986. december 19. napján elhalálozott néhai

Szűcs István, születési neve: Szűcs István
(született: Jásztelek, 1941. június 9., anyja születési neve: Ali Borbála)

volt 1143 Budapest, Szobránc utca 7. 3. em. 3. szám alatti lakos örökhagyó póthagyatéki eljárásában meghozta az alábbi végzést:

A közjegyzőhelyettes – tekintettel arra, hogy olyan személyek is örökösként érdekeltnek látszanak, akiknek a személyes adatai ismeretlenek (köztük az örökhagyó elhunyt testvéreinek a leszármazói) – hirdetményt bocsát ki, és az örökhagyó póthagyatéki ügyének tárgyalását

2024. év április hó 09. napjának 11.00 órájára

a közjegyző hivatali helyiségébe (1143 Budapest, Szobránc utca 1. fsz. 2., bejárat a Besnyői utcai kertkapu keresztül) tűzi ki és arra az ismeretlen örökösként érdekelteket, köztük az örökhagyó elhunyt testvéreinek a leszármazóit, mint örökösként érdekelteket, természetes személyazonosító adataiknak ismeretlensége okán a mellékelt figyelmeztetéssel hirdetmény úton megidézi, továbbá felhívja, hogy igényüket a hirdetményi kézbesítéstől számított 30 napon belül a közjegyzőnél jelentsék be. Ha az ismeretlen öröklésben érdekelt igényét e határidőn belül nem jelenti be, és a tárgyaláson sem jelenik meg, az eljárás további szakaszában őt mint öröklésben érdekeltet és igényét figyelmen kívül kell hagyni.

A tárgyalásra szíveskedjenek magukkal hozni eredetben személyazonosító igazolványukat (ennek hiányában kártya formátumú vezetői engedélyüket vagy útlevelüket), lakcímkártyájukat, lakcímkártya hiányában egyéb személyi számot igazoló igazolványukat, adókártyájukat).

A közjegyzőhelyettes tájékoztatja az idézett póthagyatéki eljárásban érdekelteket, hogy az eddig rendelkezésre álló adatok szerint az örökhagyó után végintézkedés nem maradt. Ha tudnak végintézkedésről, azt legkésőbb a tárgyaláson eredetben bocsássák a közjegyző rendelkezésére.

A hirdetmény közzétételének napja: 2024. február 08. napja. A hirdetményt a közzététel napjától számított 15. napon kell kézbesítettnek tekinteni.


A hirdetmény teljes, hiteles verzióját IDE KATTINTVA olvashatja el.

Megosztás

Hozzászólások lezárva.

Hangot adunk Zuglónak!
A zuglóiak megelégelték, hogy a metróépítésre, az otthonfelújításokra és zöld-fejlesztésekre szánt pénzüket a kormány elvonja és ez a sarc évről évre emelkedik.

Ezért Zugló Önkormányzata kampányt indít Hangot Adunk Zuglónak! címmel, amelynek során minden zuglói csatlakozhat az elvonások elleni tiltakozáshoz!
Hangot adunk Zuglónak!
A zuglóiak megelégelték, hogy a metróépítésre, az otthonfelújításokra, valamint az útfelújításokra és zöld-fejlesztésekre szánt pénzüket a kormány elvonja és ez a sarc évről évre emelkedik.

Ezért Zugló Önkormányzata kampányt indít Hangot adunk Zuglónak! címmel, amelynek során minden zuglói csatlakozhat az elvonások elleni tiltakozáshoz!
Tartalom | Menü | Akadálymentes gomb