Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu

Közjegyzői hirdetményi idézés – 11066/N/539/2023/6. – Szűcs

HIRDETMÉNYI IDÉZÉS

A közjegyzőhelyettes a Budapesten, 1986. december 19. napján elhalálozott néhai

Szűcs István, születési neve: Szűcs István
(született: Jásztelek, 1941. június 9., anyja születési neve: Ali Borbála)

volt 1143 Budapest, Szobránc utca 7. 3. em. 3. szám alatti lakos örökhagyó póthagyatéki eljárásában – tekintettel arra, hogy az örökségnek a törvényes örökös által történt visszautasítása folytán arra vonatkozó adat merült fel, hogy más törvényes örökös hiányában a Magyar Állam örököl – az alábbi hirdetményt bocsátja ki:

A közjegyzőhelyettes felhív mindenkit, aki a póthagyatékra öröklésben érdekeltként igényt tart, avagy a póthagyatékra más polgári jogi jogcímen igényt kíván érvényesíteni, hogy igényét a hirdetményi kézbesítéstől számított 30 napon belül dr. Fullér Krisztina közjegyzőnél írásban, de legkésőbb az ügyben

2024. év április hó 09. napjának 11.00 órájára

a közjegyző hivatali helyiségébe (1143 Budapest, Szobránc utca 1. fsz. 2., bejárat a Besnyői utcai kertkapun keresztül) kitűzött hagyatéki tárgyaláson jelentse be.

Ha e határidőn belül a póthagyatékra örökösként érdekelt nem jelentkezik, a közjegyzőhelyettes a Magyar Állam törvényes öröklését állapítja meg és a póthagyatékot, az arra más jogcímeken bejelentett igényekre is tekintettel az általános szabályok szerint adja át.

A hirdetmény közzétételének napja: 2024. február 8. napja. A hirdetményt a közzététel napjától számított 15. napon kell kézbesítettnek tekinteni.


A hirdetmény teljes, hiteles szövegét IDE KATTINTVA olvashatja el.

Megosztás

Hozzászólások lezárva.

Hangot adunk Zuglónak!
A zuglóiak megelégelték, hogy a metróépítésre, az otthonfelújításokra és zöld-fejlesztésekre szánt pénzüket a kormány elvonja és ez a sarc évről évre emelkedik.

Ezért Zugló Önkormányzata kampányt indít Hangot Adunk Zuglónak! címmel, amelynek során minden zuglói csatlakozhat az elvonások elleni tiltakozáshoz!
Hangot adunk Zuglónak!
A zuglóiak megelégelték, hogy a metróépítésre, az otthonfelújításokra, valamint az útfelújításokra és zöld-fejlesztésekre szánt pénzüket a kormány elvonja és ez a sarc évről évre emelkedik.

Ezért Zugló Önkormányzata kampányt indít Hangot adunk Zuglónak! címmel, amelynek során minden zuglói csatlakozhat az elvonások elleni tiltakozáshoz!
Tartalom | Menü | Akadálymentes gomb