Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu
január 23. kedd, Zelma

Lakás Osztály

Pénzügyi Csoport, Igazgatási Csoport

Elérhetőség:

Bottyán Tünde Gyöngyvér osztályvezető – 06 1 872 9312
Markó Tímea pénzügyi csoportvezető – 06 1 872 9292
dr. Vábrik Györgyi igazgatási csoportvezető – 06 1 872 9191

A Lakás Osztály az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérbeadása és értékesítése kapcsán jogi, igazgatási és pénzügyi tevékenységet lát el. Az Osztály önkormányzati lakásügyekkel kapcsolatos ügyfélfogadása, az ügyfelek tájékoztatása, kérelmek átvétele és továbbítása a Pétervárad utca 2. sz. alatti ügyfélszolgálaton történik.

Lakás Osztály
Kékesi Mártonné
ügyfélszolgálati ügyintéző
Önkormányzati lakás ügyekben tájékoztatás; Kérelmek átvétele 06 1 872 9197
kekesi@zuglo.hu
Igazgatási Csoport
Hangay Ferencné
lakás ügyintéző
Határozott idejű lakásbérleti szerződés hosszabbítása; Befogadás; Bérlőtárssá minősítés ill. lemondás; Jogviszonyfolytatás; Kizárólagos bérlővé válás; Székhely létesítés; Névváltozás; Albérletbe adás ill. hosszabbítás 06 1 872 9275
hangay@zuglo.hu
Molnár Józsefné
lakás ügyintéző
Lakáscsere; Lakásbővítés 06 1 872 9321 molnar.jozsefne@zuglo.hu
Spreicer Edit
lakás ügyintéző
Lakás vásárlási kérelem; Azonnali intézkedést igénylő rendkívüli élethelyzet 06 1 872 9379 spreicer.edit@zuglo.hu
Borsi János
lakás ügyintéző
Jogcím nélküli bérlők jogviszony rendezése; Szanálandó épületekben lévő lakások bérleti jogának pénzbeli megváltása 06 1 872 9379 borsi.janos@zuglo.hu
Safárik Tibor
lakás ügyintéző
Névjegyzékkel kapcsolatos ügyintézés; Lakás visszaadása 06 1 872 9290 safarik.tibor@zuglo.hu
Berki Anita Jogcím nélküli lakáshasználók jogviszony rendezése 06 1 872 9251
berki.anita@zuglo.hu
Járásiné Sándor Edit Névjegyzékkel kapcsolatos ügyintézés 06 1 872 9167
jarasine.edit@zuglo.hu
Pénzügyi Csoport
Farkas Ildikó
pénzügyi ügyintéző
Közművekkel kapcsolatos ügyintézés 06 1 872 9252 farkas.ildiko@zuglo.hu
Botos-Fejes Tünde
pénzügyi ügyintéző
Számlázással kapcsolatos ügyintézés 06 1 872 9109 fejes.tunde@zuglo.hu
Fabriczius Gabriella
pénzügyi ügyintéző
Pénzügyi feladatok 06 1 872 9166
fabriczius.gabriella@zuglo.hu
Kátai Imréné
pénzügyi ügyintéző
Pénzügyi feladatok 06 1 872 9162
katai.imrene@zuglo.hu
Gálné Lippai Zsuzsanna
pénzügyi ügyintéző
Elidegenített lakások esetén vételár-hátralékkal, jelzálogteher, elidegenítési tilalom törlésével kapcsolatos ügyintézés 06 1 872 9159 galne.zsuzsanna@zuglo.hu
Kakusziné Áfra Zsuzsa
Tulajdonosi, képviselői ügyintéző
Társasházakkal és közös költséggel kapcsolatos ügyintézés; Életjáradékosokkal kapcsolatos feladatok;
Lakbérhátralékosok részletfizetési kérelmeivel kapcsolatos ügyintézés
06 1 872 9210 kakuszine@zuglo.hu
Kocsis Gyula
tulajdonosi képviseleti ügyintéző
Közös képviselőkkel történő kapcsolattartás közös költségek utalása ügyekben 06 1 872 9210, kocsis.gyula@zuglo.hu

 

A Lakás Osztály – Pénzügyi Csoport feladata:

 • lakbér- illetve egyéb szolgáltatási díjakat tartalmazó számlák elkészítése és kiküldése, továbbá a befizetések nyilvántartása
 • nullás és hátralékigazolások kiállítása
 • előterjesztést készítése a részletfizetéssel kapcsolatos ügyekben
 • eladott lakások vételár törlesztő részleteinek nyilvántartása és a végtörlesztéssel kapcsolatos ügyintézés
 • önkormányzati tulajdonú ingatlanok – lakás célú és egyéb helyiségek – közös költségeinek kezelése és nyilvántartása, átutalás előkészítése
 • követeléskezelés

A Lakás Osztály – Igazgatási Csoport feladata:

 • önkormányzati tulajdonú lakások hasznosításával kapcsolatos feladatok (bérbeadás, értékesítés) – jogszabály adta keretek közt történő – előkészítése
 • a megállapított bérleti díj mértékének évente egy alkalommal történő felülvizsgálata
 • a befogadott kérelmek alapján mind a Képviselő-testületi, mind a bizottsági döntést igénylő kérdésekben előterjesztések készítése, a döntések végrehajtása, a tulajdonosi hozzájárulások kiadása, lakásbérleti és adásvételi szerződések elkészítése és egyéb nyilatkozatok előkészítése

Vonatkozó jogszabályok:

 • Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
 • A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (Lakástörvény)
 • 2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról
 • Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletének szabályozásáról szóló 22/2010. (VI. 18.) sz. önkormányzati rendelet a 2016. 07. 31. napjáig benyújtott kérelmek és indított ügyek tekintetében, valamint Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletének szabályozásáról szóló 37/2016. (VII. 06.) sz. önkormányzati rendelet a 2016. 08. 01. napjától benyújtott kérelmek és indított ügyek tekintetében
 • Budapest-Zugló Önkormányzatának tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének egyes feltételeiről szóló 37/2004. (VI.23.) sz. önkormányzati rendelet
 • az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 18/2016.(III. 04.) sz. önkormányzati rendelet

Hatáskörrel rendelkezik (ügytípustól függően): a Polgármester, a Szociális Bizottság és a Tulajdonosi és Közbeszerzési Bizottság

Lakást csak a rendeletben meghatározott jogcímen, módon és feltételekkel lehet bérbe adni. (Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletének szabályozásáról szóló 22/2010. (VI. 18.) sz. önkormányzati rendelet a 2016. 07. 31. napjáig benyújtott kérelmek és indított ügyek tekintetében, valamint Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletének szabályozásáról szóló 37/2016. (VII. 06.) sz. önkormányzati rendelet a 2016. 08. 01. napjától benyújtott kérelmek és indított ügyek tekintetében)

A lakások bérbeadásának jogcímei:

a) névjegyzék alapján, szociális vagy költség alapon;
b) üres lakás esetén felújítási, korszerűsítési kötelezettség vállalása mellett, pályázat útján;
c) piaci alapú lakásbérletre kiírt pályázat alapján;
d) pályázaton kívül, közérdekből történő bérbeadás;
e) lakáscsere-szerződés alapján;
f) lakás bérleti jogviszony megszüntetése mellett másik lakásra bérleti jogviszony létesítése alapján;
g) törvényben, bírósági- vagy hatósági határozatban előírt, valamint önkormányzati döntésen alapuló elhelyezési vagy bérbeadási kötelezettség alapján;
h) bérlőkijelölési vagy bérlő-kiválasztási jog alapján;
i) jogcím nélküli személyek elhelyezése érdekében történő bérbeadás alapján;
j) határozott időre kötött lakásbérleti szerződés hosszabbítása;
k) bérbeadás azonnali intézkedést igénylő, rendkívüli élethelyzet esetén;
l) a lakás korábbi tulajdonosa részére történő bérbeadása alapján;
m) lakásbérleti jog folytatása alapján;
n) megüresedett társbérleti lakrész bérbeadása alapján;
o) bérlőtárssá minősítés alapján;
p) a Polgármester krízistámogatás során tett nyilatkozata alapján;
q) önkormányzat intézménye, vagy gazdasági társasága rendelkezése alapján.

Lakáspályázati kiírásról a helyi sajtóból, Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata honalapjáról, illetve a Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblájáról értesülhetnek. A pályázati feltételekről az Ügyfélszolgálati Irodán lehet tájékozódni a pályázati kiírás megtörténte után. A pályázati anyagot a Hivatal ügyfélszolgálatán lehet beszerezni. (Budapest, XIV., Pétervárad utca 2.)

Letölthető dokumentum:

Ügytípusok:

Megosztás

Hozzászólások lezárva.