Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu
január 18. péntek, Piroska

Lakás Osztály

Pénzügyi Csoport, Igazgatási Csoport

Elérhetőség:

Bottyán Tünde Gyöngyvér osztályvezető – 06 1 872 9312
Berki Anita lakáshasznosítási csoportvezető – 06 1 872 9251
Heitmár Melinda mb. pénzügyi csoportvezető – 06 1 872 9356

A Lakás Osztály az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérbeadása és értékesítése kapcsán jogi, igazgatási és pénzügyi tevékenységet lát el. Az Osztály önkormányzati lakásügyekkel kapcsolatos ügyfélfogadása, az ügyfelek tájékoztatása, kérelmek átvétele és továbbítása a Pétervárad utca 2. sz. alatti ügyfélszolgálaton történik.

A Lakás Osztály Igazgatási csoportja 2018. január 01-től körzetek szerint látja el a feladatát. Amennyiben Önnek önkormányzati tulajdonú lakással kapcsolatos kérdése vagy folyamatban lévő ügye van, szíveskedjen annak a körzetnek az ügyintézőjéhez fordulni, akihez az adott lakás tartozik. A körzetekről IDE KATTINTVA tájékozódhat. (A körzetek a Térinformatikai Rendszer címsorában a Réteglistára kattintva, a Közérdekű Információk/Lakás Osztály ügyintézői körzetek kijelölése után jelennek meg. A kereséshez kattintson a Címkeresőre.)

Lakás Osztály
Lakáshasznosítási csoport
Hangay Ferencné
Lakás ügyintéző
1. körzet 06 1 872 9275
hangay@zuglo.hu
Janikovits Katalin
Lakás ügyintéző
2. körzet 06 1 872 9452
janikovits.katalin@zuglo.hu
Molnár Józsefné
lakás ügyintéző
3. körzet 06 1 872 9321
molnar.jozsefne@zuglo.hu
Járásiné Sándor Edit
lakás ügyintéző
4. körzet 06 1 872 9167
jarasine.edit@zuglo.hu
Tóth Rita
lakás ügyintéző
5. körzet 06 1 872 9394
toth.rita@zuglo.hu
Mohammad Mona
lakás ügyintéző
6. körzet 06 1 872 9295
mohammad.mona@zuglo.hu
Kiskovács Gábor
követeléskezelési ügyintéző
Követeléskezeléssel és hátralékbehajtással kapcsolatos ügyintézés 06 1 872 9393
kiskovacs.gabor@zuglo.hu
Pénzügyi csoport
Botos-Fejes Tünde
Pénzügyi ügyintéző
Lakásbérlők ügyeivel kapcsolatos
ügyintézés, számlázás
06 1 872 9109
fejes.tunde@zuglo.hu
Fabriczius Gabriella
pénzügyi ügyintéző
Lakásbérlők ügyeivel kapcsolatos
ügyintézés, számlázás
06 1 872 9166
fabriczius.gabriella@zuglo.hu
Farkas Ildikó
pénzügyi ügyintéző
Közművekkel kapcsolatos ügyintézés 06 1 872 9252
farkas.ildiko@zuglo.hu
Gálné Lippai Zsuzsanna
pénzügyi ügyintéző
Elidegenített lakásokkal
kapcsolatos ügyintézés,
Életjáradékosokkal
kapcsolatos feladatok
06 1 872 9159
galne.zsuzsanna@zuglo.hu
Kocsis Gyula
tulajdonosi képviseleti ügyintéző
Társasházakkal és közös
költséggel
kapcsolatos ügyintézés
06 1 872 9210,
kocsis.gyula@zuglo.hu

 

A Lakás Osztály – Pénzügyi Csoport feladata:

 • lakbér- illetve egyéb szolgáltatási díjakat tartalmazó számlák elkészítése és kiküldése, továbbá a befizetések nyilvántartása
 • nullás és hátralékigazolások kiállítása
 • előterjesztést készítése a részletfizetéssel kapcsolatos ügyekben
 • eladott lakások vételár törlesztő részleteinek nyilvántartása és a végtörlesztéssel kapcsolatos ügyintézés
 • önkormányzati tulajdonú ingatlanok – lakás célú és egyéb helyiségek – közös költségeinek kezelése és nyilvántartása, átutalás előkészítése
 • követeléskezelés

A Lakás Osztály – Igazgatási Csoport feladata:

 • önkormányzati tulajdonú lakások hasznosításával kapcsolatos feladatok (bérbeadás, értékesítés) – jogszabály adta keretek közt történő – előkészítése
 • a megállapított bérleti díj mértékének évente egy alkalommal történő felülvizsgálata
 • a befogadott kérelmek alapján mind a Képviselő-testületi, mind a bizottsági döntést igénylő kérdésekben előterjesztések készítése, a döntések végrehajtása, a tulajdonosi hozzájárulások kiadása, lakásbérleti és adásvételi szerződések elkészítése és egyéb nyilatkozatok előkészítése

Vonatkozó jogszabályok:

 • Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
 • A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (Lakástörvény)
 • 2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról
 • Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletének szabályozásáról szóló 22/2010. (VI. 18.) sz. önkormányzati rendelet a 2016. 07. 31. napjáig benyújtott kérelmek és indított ügyek tekintetében, valamint Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletének szabályozásáról szóló 37/2016. (VII. 06.) sz. önkormányzati rendelet a 2016. 08. 01. napjától benyújtott kérelmek és indított ügyek tekintetében
 • Budapest-Zugló Önkormányzatának tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének egyes feltételeiről szóló 37/2004. (VI.23.) sz. önkormányzati rendelet
 • az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 18/2016.(III. 04.) sz. önkormányzati rendelet

Hatáskörrel rendelkezik (ügytípustól függően): a Polgármester, a Szociális Bizottság és a Tulajdonosi és Közbeszerzési Bizottság

Lakást csak a rendeletben meghatározott jogcímen, módon és feltételekkel lehet bérbe adni. (Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletének szabályozásáról szóló 22/2010. (VI. 18.) sz. önkormányzati rendelet a 2016. 07. 31. napjáig benyújtott kérelmek és indított ügyek tekintetében, valamint Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletének szabályozásáról szóló 37/2016. (VII. 06.) sz. önkormányzati rendelet a 2016. 08. 01. napjától benyújtott kérelmek és indított ügyek tekintetében)

A lakások bérbeadásának jogcímei:

a) névjegyzék alapján, szociális vagy költség alapon;
b) üres lakás esetén felújítási, korszerűsítési kötelezettség vállalása mellett, pályázat útján;
c) piaci alapú lakásbérletre kiírt pályázat alapján;
d) pályázaton kívül, közérdekből történő bérbeadás;
e) lakáscsere-szerződés alapján;
f) lakás bérleti jogviszony megszüntetése mellett másik lakásra bérleti jogviszony létesítése alapján;
g) törvényben, bírósági- vagy hatósági határozatban előírt, valamint önkormányzati döntésen alapuló elhelyezési vagy bérbeadási kötelezettség alapján;
h) bérlőkijelölési vagy bérlő-kiválasztási jog alapján;
i) jogcím nélküli személyek elhelyezése érdekében történő bérbeadás alapján;
j) határozott időre kötött lakásbérleti szerződés hosszabbítása;
k) bérbeadás azonnali intézkedést igénylő, rendkívüli élethelyzet esetén;
l) a lakás korábbi tulajdonosa részére történő bérbeadása alapján;
m) lakásbérleti jog folytatása alapján;
n) megüresedett társbérleti lakrész bérbeadása alapján;
o) bérlőtárssá minősítés alapján;
p) a Polgármester krízistámogatás során tett nyilatkozata alapján;
q) önkormányzat intézménye, vagy gazdasági társasága rendelkezése alapján.

Lakáspályázati kiírásról a helyi sajtóból, Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata honalapjáról, illetve a Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblájáról értesülhetnek. A pályázati feltételekről az Ügyfélszolgálati Irodán lehet tájékozódni a pályázati kiírás megtörténte után. A pályázati anyagot a Hivatal ügyfélszolgálatán lehet beszerezni. (Budapest, XIV., Pétervárad utca 2.)

Letölthető dokumentum:

Ügytípusok:

Megosztás

Hozzászólások lezárva.