Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu
december 13. szerda, Luca

Lakáscélú állami támogatással kapcsolatos ügyintézés

 

Lakáscélú állami támogatással kapcsolatos ügyintézés

2012. szeptember 19. napjától a lakáscélú állami támogatás felfüggesztésével, valamint átjegyzésével kapcsolatos ügyek intézését – jogszabályváltozás következtében – a Magyar Államkincstár intézi. A kérelmeket 2012. szeptember 19. napjától a Magyar Államkincstár támogatással érintett ingatlan fekvésének helye szerint illetékes területi szervéhez kell benyújtani, mely Zugló esetében az alábbi:
Magyar Államkincstár Budapest és Pest Megyei Igazgatósága, Állampénztári Iroda, Lakástámogatási Osztály
(1139 Budapest, Váci út 71., levelezési cím: 1397 Budapest, Pf.: 538., tel.: 371-9000, fax: 371-9927)

A 2012. szeptember 19. napja előtt elidegenítésre került ingatlanokra juttatott állami támogatás felfüggesztésének megszüntetése és másik ingatlanra történő bejegyzése ügyében hatáskörrel a Jegyző rendelkezik.
A felfüggesztés megszüntetésének és annak másik ingatlanra történő bejegyzésére akkor van lehetőség, ha a lakás tulajdonosa a felfüggesztés határidejének lejártáig hitelt érdemlően igazolja, hogy a korábbi lakás elidegenítéséből származó teljes bevételt az új lakás megszerzésére fordította. A felfüggesztés megszüntetéséről a jegyző határozatban intézkedik és megállapítja a kincstári letéti számláról a tulajdonosnak kifizethető összeget, továbbá a Kincstár egyidejű, elektronikus úton történő értesítése mellett intézkedik a terhek másik lakásra történő bejegyeztetése iránt. A Kincstár a felfüggesztés megszűntetéséről történő tudomásszerzését követően 15 napon belül átutalja a jogosultnak a jegyzői határozatban megállapított összeget a jogosult határozatban megjelölt bankszámlájára. Amennyiben a tulajdonos a másik lakás megszerzését a felfüggesztés időtartama alatt nem igazolja, vagy kisebb értékű lakás megszerzését igazolja, úgy a kincstári letéti számlán elhelyezett összeg, illetve annak az eladási és a vételár különbözetével arányos része visszafizetett támogatásnak minősül, amelynek központi költségvetés javára történő átvezetéséről a jegyzői határozat alapján a Kincstár intézkedik. Ha az eladó a korábbi lakás elidegenítéséből származó bevételnek csak egy részét fordította az újabb lakás megszerzésére, úgy a támogatásnak az eladási és a vételár különbözetével arányos részét kell visszafizetnie. Ebben az esetben a jegyző a határozatával a visszafizetési kötelezettség alá nem eső támogatási hányadra jutó jelzálogjogot, továbbá annak biztosítására az elidegenítési és terhelési tilalmat az újabb ingatlanra a Magyar Állam javára bejegyezteti.

A felfüggesztés megszüntetése és jelzálog bejegyzése iránti kérelemhez mellékelni kell:
– a vásárlás esetén: ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés, a tulajdonjog bejegyzése iránti kérelem ingatlan-nyilvántartási bejegyzését tartalmazó hiteles tulajdoni lap másolat, a vásárolt ingatlanra vonatkozó („bármilyen”) értékbecslés
– építkezés esetén: jogerős használatbavételi engedély, építkezéskor keletkezett és támogatott fél nevére szóló számlák)
– Pénzintézet és bankszámlaszám megjelölése a támogatás összegének visszautalása céljából

Eljárási illeték: 3.000.- Ft

Ügyintézési határidő: 21 nap

Ügyintéző:
Tel:872-9118

Letölthető dokumentum:

Lakáscélú állami támogatással kapcsolatos tájékoztató dokumentum

Megosztás

Hozzászólások lezárva.