Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu

Munkaközi tájékoztató Zugló településképvédelméről szóló rendelet módosításáról

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 314R) 29/A.§-nak, valamint Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének a településfejlesztéssel és településkép-védelemmel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 8/2019. (IV. 30.) önkormányzati rendeletben meghatározottaknak megfelelően tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot és a Partnereket, hogy Zugló településképvédelméről szóló 38/2017. (IX. 25.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: TKR) a módosítása folyamatban van, az elkészült tervezetet 314R 43/A.§ (6) bekezdése alapján véleményezésre bocsátom.

A TKR módosításának partnerségi egyeztetése 2020. december 31-éig a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 165. § (2) bekezdés c) pontja alapján a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelettől eltérően az előzetes és munkaközi tájékoztatás lakossági fóruma elektronikus úton is történhet azzal, hogy az észrevételeket és javaslatokat a közzétételtől, video-konferenciától számított tizenöt napon belül lehet megtenni, kizárólag elektronikus úton.

A 2020. évi LVIII. törvény 165. § (3) bekezdése szerint az önkormányzat honlapján közzétett részletes szakmai tájékoztató elektronikus útnak minősül.

Az észrevételeket és javaslatokat – nevük és címük megadása mellett – az előzetes tájékoztató önkormányzati honlapon történő közzétételétől (2020. december 22.) számított 15 napon belül (2020. január 06-ig) lehet megtenni, kizárólag elektronikus úton a varosrendezes@zuglo.hu címen.

Zugló településképvédelméről szóló önkormányzati rendeletének módosítását – véleményezési anyagot a felhívás alatt található linkről lehet elérni.

A partnerségi egyeztetés során beérkezett véleményeket, javaslatokat és az ezekről született döntést a főépítész a jogszabályi kötelezettségeinek a teljesítése érdekében tárgyanként és eljárási szakaszonként nyilvántartja. Az adatokat az önkormányzat a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésére vonatkozó jogszabályok szerint, az ott meghatározott időtartamig kezeli. A kezelt adatok kizárólag az állami főépítész hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak továbbíthatók, az épület címe és helyrajzi száma kivételével a személyes adatok nélkül.

Horváth Csaba polgármester megbízásából

Dienes János
főépítész


Letölthető dokumentum:

Megosztás

Hozzászólások lezárva.