Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu

Pályázati felhívás – önkormányzat tulajdonában álló üres lakás értékesítéséről – 1024 Budapest, Keleti Károly utca 17. sz. 3. em. 4.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata értékesítésre meghirdeti
az alábbi ingatlanját

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata (1145 Budapest, Pétervárad u. 2, képviseli: Horváth Csaba polgármester) Képviselő-testülete egyfordulós pályázattal, nyilvános versenytárgyalás útján értékesíti az alábbi lakást:

Cím: Hrsz.: rendeltetés komfortfokozat szobaszám alapterület Minimálisan ajánlható vételár Meghirdetés dátuma Az ajánlatok benyújtásának határideje Lakás megtekintési időpont
1024 Budapest, Keleti Károly utca 17. sz. 3. em. 4. 12869/0/A/20 lakás összkomfortos 1+2 fél 60 m2 60.789.000,-Ft 2022.11.29. 2023.01.13. 2022.12.15. 9.30-10.00

 

Ajánlatot tenni vételárra lehet, a minimálisan ajánlható vételárat elérő vagy azt meghaladó összegre.

A Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének egyes feltételeiről szóló 26/2020. (VI. 26.) önkormányzati rendelet 13. § (2) bekezdése alapján:

 „A vevőt terheli az adásvételi szerződés megkötésével összefüggő minden költség, továbbá a tulajdonosváltozás, a jelzálogjog, valamint az elidegenítési és terhelési tilalom ingatlan-nyilvántartási bejegyzésének a költsége.”

A pályázatok benyújtásának módja: Ajánlatok benyújthatók a „Kérelem Bejelentő Nyomtatvány Önkormányzati tulajdonú lakások nem műszaki és pénzügyi jellegű ügyintézéséhez” formanyomtatvány kitöltésével, mely átvehető a Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Lakáshasznosítási Osztály ügyfélszolgálatán (Bp. XIV. Bácskai utca 53.).

Az ügyfélszolgálat félfogadási ideje:

H: 8.15 – 12.00; 12.30 -17.00,
K – Cs: 8.15 – 12.00; 12.30 – 15.30,
Sz: 8.15 – 12.00; 12.30 – 16.00,
P: 8.15 – 11.30.

Az Ajánlattevők ajánlataikat személyesen, írásban, zárt, megcímzetlen, feladót, vagy más jelet nem tartalmazó borítékban nyújthatják be, amelyen csak az alábbi szöveg szerepelhet: „AJÁNLATTÉTEL PÁLYÁZATRA”. Ettől eltérő ajánlatot az Ügyfélszolgálat nem vesz át.

Az ingatlan kizárólag a megjelölt időpontban tekinthető meg.

Az ajánlatok benyújtására személyesen vagy meghatalmazott útján van lehetőség 2 példányban, 1 eredeti, minden oldalon eredeti cégszerű aláírással, magánszemély esetén eredeti aláírással vagy a meghatalmazott aláírásával ellátva, és 1 másolati példányban.

Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2023. január 13. (péntek 11:30)

Az Ügyfélszolgálat 2022. 12. 22-től 2023. 01. 08-ig igazgatási szünet miatt zárva tart.

Egyéb információk:

  • A pályázattal kapcsolatos kérdések feltehetők személyesen az Ügyfélszolgálaton, illetve a 06-1-872-9-275 telefonszámon hivatali időben.

Pályázati biztosíték:
A pályázaton való részvétel biztosíték
(bánatpénz) adásához is kötött, melyet az ajánlat megküldésével egyidejűleg kell a Kiíró rendelkezésére bocsátani.

A pályázati biztosíték összege: a jelen Pályázati Kiírásban szereplő, az adott ingatlanra vonatkozó minimálisan ajánlható vételár 5 (öt) százaléka.

A pályázati biztosítékot kizárólag banki átutalással és az alábbi címzettnek és számlaszámra kell teljesíteni: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 11784009-15514004.

A pályázati biztosíték megfizetését igazoló bizonylatot a pályázat benyújtásával egyidejűleg, a pályázatot tartalmazó zárt borítékban elhelyezve köteles a pályázó csatolni.
Ennek hiányában a pályázat érvénytelennek minősül.

A biztosítékot a pályázati felhívás visszavonása, az ajánlatok érvénytelenségének megállapítása esetén, illetőleg, ha a szerződéskötés a Kiíró oldalán felmerült okból hiúsul meg, a pályázatok elbírálása után – az alábbi kivételektől eltekintve – vissza kell adni.

Nem jár vissza a biztosíték, ha az Ajánlattevő az ajánlati kötöttség időtartama alatt ajánlatát visszavonta, vagy a szerződés megkötése neki felróható vagy az ő érdekkörében felmerült más okból hiúsult meg. Ezt a rendelkezést megfelelően alkalmazni kell akkor is, ha a pályázó a benyújtásra nyitva álló határidő lejárta előtt vonta vissza ajánlatát.


A részletes pályázati kiírást IDE KATTINTVA olvashatja.
A részletes pályázati felhívást IDE KATTINTVA olvashatja.

Megosztás

Hozzászólások lezárva.

Tartalom | Menü | Akadálymentes gomb