Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu

Pályázati felhívás – önkormányzat tulajdonában álló üres lakások értékesítéséről

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata értékesítésre meghirdeti
az alábbi ingatlanjait

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata (1145 Budapest, Pétervárad u. 2, képviseli: Horváth Csaba polgármester) Gazdasági Bizottsága egyfordulós pályázattal, nyilvános versenytárgyalás útján értékesíti az alábbi lakásokat:

 
Cím: Budapest, XIV.
Hrsz.:
rendeltetés
komfortfokozat
alapterület
Minimálisan ajánlható vételár
Ft
Meghirdetés dátuma
A pályázatok benyújtásának határideje
Lakás megtekintési időpontok
1
1145 Bp., Jávor utca 11/A. as. 2.
32684/0/A/3
lakás
komfort nélküli
33 m2
  20.120.000,-Ft
2022.11.10.
2022.12.12.
2022.11.17. 15.00 – 15.30
2
1143 Bp., Utász utca 3. fszt. 10.
32459/0/A/10
lakás
komfort nélküli
23 m2
12.980.000,-Ft
2022.11.22. 13.30 – 14.00
3
1146 Bp., Thököly út 53. fszt.6.
32799/0/A/14
lakás
szükséglakás
15 m2
11.130.000,-Ft
2022.11.22. 10.30 – 11.00
4
1147 Bp., Szentes utca 60. as. 3.
30623/2/A/3
lakás
komfort nélküli
32 m2
15.030.000,-Ft
2022.11.29. 12.30 – 13.00
 
5
1145 Bp., Amerikai út 37. as. 1.
32256/3/A/1
lakás
félkomfortos
33 m2
19.640.000,-Ft
2022.11.29. 11.30 – 12.00
6
1149 Bp., Kövér Lajos utca 32. as. 7.
31877/1/A/6
lakás
szükséglakás
22 m2
10.710.000,-Ft
2022.11.24. 11.00 – 11.30
7
1149 Bp., Kövér Lajos utca 32. as. 1.
31877/1/A/3
lakás
szükséglakás
20 m2
10.590.000,-Ft
2022.11.24. 11.00 – 11.30
8
1141 Bp., Szugló utca 96. 2.em. 1.
31269/24/A/5
lakás
félkomfortos
18 m2
15.980.000,-Ft
2022.11.24. 12.00 – 12.30
9
1141 Bp., Szugló utca 105. 1.em. 7.
31313/1/A/9
lakás
félkomfortos
32 m2
20.350.000,-Ft
2022.11.24. 12.45 – 13.15
10
1143 Bp., Zászlós utca 8. 3.em. 2.
32416/22/A/11
lakás
komfortos
28 m2
19.450.000,-Ft
 
2022.11.22. 14.30 – 15.00
11
1143 Bp., Zászlós utca 10. 1.em. 2.
32416/23/A/4
lakás
komfortos
30 m2
21.010.000,-Ft
2022.11.22. 15.15 -15.45
12
1143 Bp., Ilka utca 29. 5.em. 2.
32579/0/A/35
lakás
komfortos
24 m2
16.620.000,-Ft
2022.11.17. 14.00 – 14.30
13
1142 Bp., Szatmár utca 34. 1.em. 3.
30372/8/A/4
lakás
komfortos
34 m2
26.670.000,-Ft
2022.11.24. 10.00 – 10.30
14
1148 Bp., Róna utca 37. 2.em. 10.
31913/11/A/42
lakás
komfortos
36 m2
29.990.000,-Ft
2022.11.29. 10.30 – 11.00
15
1149 Bp., Nagy Lajos király útja 161. fszt. 6.
31099/0/A/7
lakás
komfortos
29 m2
21.680.000,-Ft
2022.11.24. 9.00 – 9.30
16
1145 Bp., Újvidék sétány 12. fszt. 1.
32166/14/A/1
lakás
komfort nélküli
37 m2
23.400.000,-Ft
2022.11.29. 9.30 – 10.00
17
1146 Bp., Thököly út 65. fszt. 4.
32792/0/B/2
lakás
komfort nélküli
29 m2
18.210.000,-Ft
2022.11.22. 9.30 – 10.00
18
1042 Bp., Rózsa utca 8. 5.em. 25.
70897/20/A/218
lakás
 
összkomfortos
53 m2
30.660.000,-Ft
2022.12.01. 9.30 – 10.00
19
1143 Bp., Ilka utca 49. as. 1.
32652/0/A/1
lakás
 
komfortos
47 m2
21.210.000,-Ft
2022.11.17. – 12.00 -12 30
20
1145 Bp., Mexikói út 54. as. 2.
31601/0/A/8
lakás
 
komfortos
65 m2
33.380.000,-Ft
2022.11.22. 11.30 – 12.00
21
1146 Bp., Hungária krt. 165/A. as. 1.
31646/7/A/1
lakás
 
komfort nélküli
23 m2
15.070.000,-Ft
2022.11.17. 9.00 – 9.30
22
1146 Bp., Hermina út 14. as. 3.
32643/0/A/3
lakás
szükséglakás
25 m2
14.310.000,-Ft
2022.11.17. 10.00 – 10.30
23
1146 Bp., Thököly út 93. as. 2.
32328/0/A/15
lakás
 
szükséglakás
27 m2
13.670.000,-Ft
2022.11.17. 11.00 – 11.30
 
Ajánlatot tenni vételárra lehet, a minimálisan ajánlható vételárat elérő vagy azt meghaladó összegre.
A Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének egyes feltételeiről szóló 26/2020. (VI. 26.) önkormányzati rendelet 13. § (2) bekezdése alapján:
„A vevőt terheli az adásvételi szerződés megkötésével összefüggő minden költség, továbbá a tulajdonosváltozás, a jelzálogjog, valamint az elidegenítési és terhelési tilalom ingatlan-nyilvántartási bejegyzésének a költsége.”
A pályázatok benyújtásának módja: Ajánlatok benyújthatók a ‘Kérelem Bejelentő Nyomtatvány Önkormányzati tulajdonú lakások nem műszaki és pénzügyi jellegű ügyintézéséhez’ formanyomtatvány kitöltésével, mely átvehető a Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Lakáshasznosítási Osztály ügyfélszolgálatán (Bp. XIV. Bácskai utca 53.).
Az ügyfélszolgálat félfogadási ideje:
H: 8.15 – 12.00; 12.30 -17.00,
K – Cs: 8.15 – 12.00; 12.30 – 15.30,
Sz: 8.15 – 12.00; 12.30 – 16.00,
P: 8.15 – 11.30.
Az Ajánlattevők ajánlataikat személyesen, vagy meghatalmazott útján írásban, zárt, sértetlen, megcímzetlen, feladót, vagy más jelet nem tartalmazó borítékban nyújthatják be, amelyen csak az alábbi szöveg szerepelhet: „AJÁNLATTÉTEL PÁLYÁZATRA”. Ettől eltérő ajánlatot az Ügyfélszolgálat nem vesz át.

Az ingatlanok kizárólag a fent megjelölt időpontban tekinthetők meg.

Az ajánlatok benyújtására személyesen vagy meghatalmazott útján van lehetőség 2 példányban, 1 eredeti, minden oldalon eredeti cégszerű aláírással, magánszemély esetén eredeti aláírással vagy a meghatalmazott aláírásával ellátva, és 1 másolati példányban.
Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2022. december 12. (hétfő 17:30)
Egyéb információk kérése:
  • A részletes pályázati kiírás az Ügyfélszolgálaton, az Önkormányzat (www.zuglo.hu) valamint az ingatlan.com hirdetési felületén tekinthető meg.
  • A pályázattal kapcsolatos kérdések feltehetők személyesen az Ügyfélszolgálaton illetve a 06-1-872-9-275 telefonszámon hivatali időben.

Az eredmény közlésének módja és időpontja:
A benyújtott és érvényes ajánlatok értékelését a Gazdasági Bizottság által kijelölt 4 tagú értékelő bizottság végzi, 2022. december 19-én. Az Értékelő Bizottság akkor határozatképes, amennyiben ülésén legalább 3 tagja jelen van. A döntéshozatal egyszerű szótöbbséggel történik.

A pályázatok értékelése során az ajánlati ár határozza meg a pályázók sorrendjét. A nyertes az, aki a legmagasabb árat, az összességében a legelőnyösebb ajánlatként ajánlja. Összességében legelőnyösebb ajánlatnak azon ajánlat minősül, amely a legmagasabb ajánlati összegnek egy összegben történő megfizetését nem köti egyéb feltételhez, illetve ahhoz nem kér részletfizetést. Amennyiben azonos legmagasabb ajánlati összeget tartalmazó, több olyan érvényes ajánlat érkezik, amely az ajánlati összeg megfizetését feltételhez köti, illetve részletfizetést kér, akkor legelőnyösebb ajánlatnak azt az ajánlatot kell tekinteni, amely szerint a legmagasabb ajánlati összegnek megfelelő vételár teljes összege az Önkormányzat részére a legkorábbi időpontban megfizetésre kerül.

Az értékelés időpontját követő első Gazdasági Bizottsági ülésen kerül sor a pályázat határozattal történő elbírálására és a határozat kihirdetésére. A Gazdasági Bizottság ezzel kapcsolatos napirendi pontját nyilvános ülésen tárgyalja. A határozathozatal Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 47. § (1)-(2) bekezdése alapján egyszerű szótöbbséget igényel.

A kihirdetésre az Ajánlattevőket meg kell hívni.
A döntésről a kihirdetését követő 5 munkanapon belül írásban értesíteni kell valamennyi pályázót.

Elővásárlási jog:
Az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába adásáról szóló 1991. évi XXXIII. törvény 39. § (1)-(2) bekezdései szerint:
39. § (1) Az ingatlan fekvése szerint illetékes önkormányzatot a közigazgatási területén lévő másik önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanra elővásárlási jog illeti meg.
(2) A fővárost a kerület, a kerületet a főváros tulajdonában lévő ingatlan tekintetében elővásárlási jog illeti meg, amely az (1) bekezdésben meghatározott elővásárlási jogot megelőzi.
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg.

A Pályázat kiírója fenntartja azon jogát, hogy érvényes ajánlatok esetén is a pályázatot eredménytelennek minősítse és egyik ajánlattevővel se kössön szerződést.

Pályázati biztosíték:
A pályázaton való részvétel biztosíték (bánatpénz) adásához is kötött, melyet az ajánlat megküldésével egyidejűleg kell a Kiíró rendelkezésére bocsátani.
A pályázati biztosíték összege: a jelen Pályázati Kiírásban szereplő, az adott ingatlanra vonatkozó minimálisan ajánlható vételár 5 (öt) százaléka.

A pályázati biztosítékot kizárólag banki átutalással és az alábbi címzettnek és számlaszámra kell teljesíteni: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 11784009-15514004.

A pályázati biztosíték megfizetését igazoló bizonylatot a pályázat benyújtásával egyidejűleg, a pályázatot tartalmazó zárt borítékban elhelyezve köteles a pályázó csatolni. Ennek hiányában a pályázat érvénytelennek minősül.

A biztosítékot a pályázati felhívás visszavonása, az ajánlatok érvénytelenségének megállapítása esetén, illetőleg, ha a szerződéskötés a Kiíró oldalán felmerült okból hiúsul meg, a pályázatok elbírálása után – az alábbi kivételektől eltekintve – vissza kell adni.

Nem jár vissza a biztosíték, ha az Ajánlattevő az ajánlati kötöttség időtartama alatt ajánlatát visszavonta, vagy a szerződés megkötése neki felróható vagy az ő érdekkörében felmerült más okból hiúsult meg. Ezt a rendelkezést megfelelően alkalmazni kell akkor is, ha a pályázó a benyújtásra nyitva álló határidő lejárta előtt vonta vissza ajánlatát.


A részletes pályázati kiírást IDE KATTINTVA olvashatja.
A részletes pályázati felhívást IDE KATTINTVA olvashatja.

Megosztás

Hozzászólások lezárva.

Tartalom | Menü | Akadálymentes gomb