Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu

Pályázati felhívás önkormányzati tulajdon értékesítésére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
önkormányzati tulajdon értékesítésére

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testülete, az Önkormányzat vagyonáról a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló, többször módosított 18/2016. (III.04.) számú rendelete alapján a következő felhívást adja ki:

1. A pályázat Kiíró neve, székhelye:
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata, 1145 Budapest, Pétervárad u. 2.

Pályázat kiírására a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 464/2020. (IX. 17.) számú önkormányzati határozata alapján kerül sor.

2. A pályázat Lebonyolító neve, székhelye:
Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Ingatlanhasznosítási Osztály 1145 Budapest, Pétervárad u. 11-17.

3. A pályázat célja:
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 1/1 tulajdoni hányadban tulajdonát képező,

31151 helyrajzi szám alatt felvett, Budapest, XIV. ker., Telepes utca 82. szám alatti ingatlan (továbbiakban: Ingatlan1),

31152 helyrajzi szám alatt felvett, Budapest, XIV. ker., Telepes utca 84. szám alatti ingatlan (továbbiakban: Ingatlan2), valamint

31153 helyrajzi szám alatt felvett, Budapest, XIV. ker., Telepes utca 86. szám alatti ingatlan (továbbiakban: Ingatlan3; Ingatlan1-Ingatlan3 együttes említésük esetén a továbbiakban: Ingatlanok)

bontási kötelezettség vállalása melletti – együttes értékesítése.

4. A pályázat jellege:
A Nyilvános egyfordulós pályázati eljárás.

5. Pályáztatásra kerülő ingatlan adatai:

Az ingatlan helye: Budapest XIV. kerület, Telepes utca 82. Budapest XIV. kerület, Telepes utca 84. Budapest XIV. kerület, Telepes utca 86.
Helyrajzi száma:

31151

31152

31153

Alapterület:

1824 m²

1836 m²

1837 m²

Tulajdonos:

Bp. Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata
(1145 Bp. Pétervárad u. 2.)

Tulajdoni hányad:

1/1

Kikiáltási ára:

137.000.000,- Ft + ÁFA, 138.000.000,- Ft + ÁFA és 128.000.000,- Ft + ÁFA, összesen 403.000.000,- Ft + ÁFA

Teher

Per-, teher- és igénymentes

 

6. Az ajánlatok benyújtásának helye és ideje:
A 7. pontban megfogalmazott követelményekkel rendelkező Pályázati Ajánlatokat a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. Ügyfélszolgálata Ingatlangazdálkodási Igazgatóság, 1145 Budapest, Pétervárad u. 11-17. postacímre kell a benyújtási határidőn belül megküldeni, továbbá a pályázati anyag feladásáról szóló postai igazolószelvény digitális példányát e-mail útján a vezerig@zugloizrt.hu címre meg kell küldeni.
A pályázatok beérkezésének végső határideje: 2020. november 12. napjának 12:00 órája.
A benyújtás idejének a postai igazolószelvényen feltüntetett bélyegzőlenyomat szerinti időpont minősül.

7. Az ajánlatok benyújtásának módja:
Az ajánlatokat 1 db eredeti és 2 db másolati példányban a 6. pontban meghatározott címre személyesen ügyfélfogadási időn belül vagy postai úton, tértivevényes küldemény formájában kell megküldeni, továbbá e-mail útján is továbbítani kell. Az eredeti példány minden oldalát eredeti aláírással, vagy a meghatalmazott aláírásával kell ellátni. Az Ajánlattevő meghatalmazottja köteles közokirattal, vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal igazolni képviseleti jogosultságát, illetve annak mértékét, mely okiratot a pályázat részeként továbbítani szükséges.

A pályázatot és mellékleteit folyamatos oldalszámozással (lapszámozással), oldalanként (laponként) cégszerű aláírással ellátva, oldalszámozott (átfűzött és lepecsételt) kötésben kell benyújtani.

Az ajánlatot a megjelölt címre, kötelezettségvállalásra jogosultak cégszerű aláírásával ellátva, magyar nyelven kell benyújtani, cégjelzés nélküli, sértetlen, zárt borítékban.

Egy ajánlattevő a tárgyi ingatlanokra együttesen tehet ajánlatot és érvényesen csak egy ajánlatot tehet. Az ajánlattevő a vételár ajánlatában külön- külön és összesítve is jelölje meg, hogy milyen összegű vételárra tesz ajánlatot.

A borítékon a következő szövegrészt kérjük feltüntetni:

„Pályázati ajánlat a Budapest XIV. kerület 31151, 31152 és 31153 hrsz.-ú ingatlanok megvásárlására
CSAK A BONTÓBIZOTTSÁG ÁLTAL BONTHATÓ”

A pályázatok beérkezését a postai tértivevény, valamint visszaigazoló e-mail igazolja.

Lezáratlan vagy sérült borítékot Átvevő nem vesz át. Kiíró a beadási határidőn túli ajánlatot nem fogad el.

A késve érkezett pályázatokat, illetve a fenti formai szempontok elmulasztása, megsértése esetén a pályázatot a Kiíró érvénytelennek minősíti.

A pályázat teljes szövegét IDE KATTINTVA olvashatja.


Letölthető dokumentumok:

Megosztás

Hozzászólások lezárva.