Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu
szeptember 23. szombat, Tekla

Szakhatósági feladatok

A kerületi önkormányzat jegyzője szakhatóságként vesz részt a telekalakítási eljárásokban. Az eljárás során a jegyző vizsgálja, hogy a telekalakítás megfelel-e a településrendezési követelményeknek és a helyi építési szabályzatnak.

A szakhatósági eljáráshoz záradékolt változási vázrajz és a hozzá tartozó terület-kimutatás, valamint telekalakítási helyszínrajz szükséges.

Kapcsolódó jogszabályok:

  • az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
  • az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló 384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet
  • a telekalakításról szóló 85/2000. (XI. 8.) FVM rendelet
  • helyi építési szabályzat (Budapest XIV. kerületben: Budapest-Zugló Képviselő-testületének Zugló Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatának, valamint Zugló Kerületi Szabályozási Tervének elfogadásáról szóló 19/2003. (VII.08.) sz. rendelete)

A kerületi önkormányzat jegyzője – a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások kivételével – szakhatóságként vesz részt a közutak, a közforgalom elől el nem zárt magánutak, a kerékpárutak, a gyalogutak, a gyalog- és kerékpárutak, a járdák, valamint ezek műtárgyai és tartozékai építésének, forgalomba helyezésének, fennmaradásának és megszüntetésének engedélyezésére, építésének elvi engedélyezésére, forgalomba helyezésének ideiglenes engedélyezésére, a közlekedési hatósági engedélyek időbeli hatályának meghosszabbítására irányuló eljárásban, valamint – ha a kérelem a szakhatóság korábbi állásfoglalásában foglalt feltételeket érinti – az építési engedélyben foglaltaktól való eltérés engedélyezésére irányuló eljárásban. Az eljárás során a jegyző vizsgálja, hogy az építmény elhelyezése megfelel-e a településrendezési követelményeknek és a helyi építési szabályzatnak.

Kapcsolódó jogszabályok:

  • a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény
  • a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet
  • az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet
  • helyi építési szabályzat (Budapest XIV. kerületben: Budapest-Zugló Képviselő-testületének Zugló Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatának, valamint Zugló Kerületi Szabályozási Tervének elfogadásáról szóló 19/2003. (VII.08.) sz. rendelete)
Megosztás

Hozzászólások lezárva.