Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu
november 20. hétfő, Jolán

Szavazatszámláló bizottsági tagok jelentkezését várják

SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁGI TAGOK
JELENTKEZÉSÉT VÁRJUK

2018-ban országgyűlési képviselőket választunk.

A választások lebonyolításában nagy szerepet töltenek be a választási bizottságok, amelyeknek elsődleges feladata, a választások tisztaságának, törvényességének biztosítása, a pártatlanság érvényesítése, valamint a választási eredmény megállapítása.

Figyelemmel arra, hogy az eddig működő szavazatszámláló bizottságok megbízatása lejár, az országgyűlési választásokat megelőzően a szavazatszámláló bizottságok tagjait újból meg kell választani.

Amennyiben Ön szeretne aktívan részt venni az ország egyik legfontosabb közjogi eseményében, belelátni a választási munkába és a kerületben lakcímmel rendelkezik, kérem, vállaljon munkát a szavazatszámláló bizottságban.

A szavazatszámláló bizottságnak az a XIV. kerületben állandó lakóhellyel rendelkező, nagykorú magyar állampolgár lehet a tagja, aki szerepel a központi névjegyzékben.

A választási bizottságnak nem lehet a tagja, ha máshol már tag, a Magyar Honvédséggel szolgálati jogviszonyban áll, valamely pártnak a tagja, a választókerületben jelöltet állító jelölő szervezet tagja, a választókerületben induló jelölt hozzátartozója, vagy központi államigazgatási szervvel vagy a választási bizottság illetékességi területén hatáskörrel rendelkező egyéb közigazgatási szervvel kormányzati szolgálati jogviszonyban, állami szolgálati jogviszonyban, szolgálati vagy más, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy. Közalkalmazottként közreműködhet a bizottság munkájában.

Szavazatszámláló bizottsági tagnak adatlap kitöltésével lehet jelentkezni, amely beszerezhető a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán (Bp. XIV. Pétervárad u. 2.) vagy letölthető a www.zuglo.hu oldalról.

A kitöltött adatlapot kérjük 2018. január 15-éig Ledniczkiné Kálmán Erika aljegyzői asszisztens részére eljuttatni postai úton a Polgármesteri Hivatal címére, vagy ügyfélszolgálatunkon (1145 Budapest, Pétervárad u. 2.) leadni. A szavazatszámláló bizottsági tagok jelentkezésével kapcsolatosan hivatali munkaidőben telefonon is érdeklődhet a 872-9171-es telefonszámon.

A szavazatszámláló bizottságok tagjait Budapest Főváros XIV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete választja meg. A tagok a megválasztásukat követően esküt / fogadalmat tesznek.

A szavazatszámláló bizottságok tagjai oktatáson vesznek részt, a szavazás napján pedig hajnaltól a szavazatok összeszámlálásig a szavazókörökben segítenek a választás lebonyolításában.

A szavazatszámláló bizottság választott tagjai munkájukért tiszteletdíjban részesülnek, és a választást követő napon a napi munkavégzés alól mentesülnek.
Kérem a tisztelt Választópolgárokat, hogy jelentkezésükkel segítsék kerületünkben a választások sikeres lebonyolítását!

Tegyünk együtt a választások törvényes lebonyolításáért!

Budapest, 2017.

Makranczi László s.k.
OEVI vezető

A jelentkezési lap ide kattintva tölthető le.

Megosztás

Hozzászólások lezárva.