Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu
január 18. péntek, Piroska

Szervezési és Önkormányzati Osztály

Jegyzői és Aljegyzői Titkárság, Képviselői Koordinációs Csoport, Ügyfélszolgálati Csoport

Elérhetőség:

Palkó Eszter osztályvezető – 06 1 872 9164

Jegyző és Aljegyzői Titkárság – 06 1 8729 359

Horti Zsófia Ügyfélszolgálati Csoport, csoportvezető – 06 1 872 9364

 • Ügyfélszolgálati ügyekben: 06 1 872 9280, 06 1 872 9241, 06 1 872 9238
 • Ügyfélfogadás

Galó Bernadett Képviselői Koordinációs Csoport, csoportvezető – 06 1 872 9161

Jegyzői és Aljegyzői Titkárság

Feladatok, hatáskörök:

 • a közigazgatási hatósági eljárások és szolgáltatások tekintetében a Zuglói Polgármesteri Hivatal feladatainak szervezése,
 • a jegyzőnek és az aljegyzőnek címzett levelek, bejelentések kezelése,
 • a jegyzői, aljegyzői programok, fogadóórák szervezése;

Képviselői Koordinációs Csoport

Feladatok, hatáskörök:

 • előkészíti az Önkormányzat testületi üléseit, éves munkatervét, a testületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentéseket, az átruházott hatáskörében hozott döntésekről szóló beszámolókat,
 • ellátja az Önkormányzat testületi üléseinek zavartalan működésével, a képviselő-testületi és bizottsági tagok névsorának naprakészen tartásával kapcsolatos feladatokat,
 • ellátja a képviselők és a külsős bizottsági tagok vagyonnyilatkozataival kapcsolatos feladatokat,
 • ellátja az Önkormányzat testületi üléseinek jegyzőkönyvei és határozatai elkészítésével összefüggő feladatokat, továbbá a testületi döntések nyilvántartását, azok folyamatos karbantartását, figyelemmel a határozatok végrehajtására is,
 • ellátja az Önkormányzat testületi üléseiről készített jegyzőkönyvek továbbítását a Budapest Főváros Kormányhivatala vezetője részére, az ülést követő 15 napon belül,
 • ellátja a polgármester saját és átruházott önkormányzati hatáskörben hozott határozatainak –kivéve az önkormányzati hatósági ügyekben hozott határozatokat – továbbításával kapcsolatos feladatokat. A hivatalvezető felhívására a kitűzött határidőre rendelkezésre bocsátja azokat az iratokat, információkat, amelyek az önkormányzati döntés és működés jogszerűségének vizsgálatához szükségesek,
 • ellátja a külsős bizottsági tagok részére az ügyviteli közreműködés biztosításával kapcsolatos feladatokat,
 • ellátja a képviselő-testületi döntéseket követően a rendeletek szövegeinek aláírásra történő előkészítését; kihirdetését, a Nemzeti Jogszabálytárba történő feltöltését;

Ügyfélszolgálati Csoport

Feladatok, hatáskörök:

 • ellátja az ügyfélszolgálati feladatokkal kapcsolatos teendőket,
 • kezeli a benyújtott kérelmeket, panaszokat,
 • igazolja az ügyfélszolgálaton átadott és átvett iratok átadásának és átvételének tényét,
 • tájékoztatást nyújt az ügyfeleknek a közigazgatási hatósági eljárásokról és szolgáltatásokról,
 • gondoskodik a közigazgatási hatósági eljárásokban szükséges formanyomtatványok rendelkezésre bocsájtásáról és a benyújtandó dokumentumok meglétének ellenőrzéséről,
 • teljesíti a jogszabály alapján elrendelt vagy arra jogosult által igényelt adatszolgáltatásokat,
 • az ingyenes jogsegélyszolgálatra jelentkezőknek időpontot ad,
 • gondoskodik a hirdetmények határidőben történő közzétételéről,
 • ellátja a talált tárgyakkal kapcsolatos ügyintézést,
 • gondoskodik a hatósági bizonyítványok kiállításáról.

Letölthető dokumentumok:

Megosztás

Hozzászólások lezárva.