Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu

Születési név változtatása

Születési név változtatása

Hatáskörrel rendelkezik: anyakönyvvezető

Eljárást megindító irat benyújtásának módja: formanyomtatványon

Ügymenet leírása:

Kérelemre a születési családi és utónév módosítható. A családi név változtatása, valamint új utónév kérelmezése esetén az anyakönyvvezető az átvett kérelmet minden mellékletével felterjeszti Budapest Főváros Kormányhivatala Állampolgársági és Anyakönyvi Főosztályához. Az eljárás a továbbiakban ott folytatódik. Amennyiben a névváltoztatás engedélyezése megtörténik, erről a döntést megküldik a kérelmezőnek, majd a döntés átvételét követően értesítik a születési hely szerinti anyakönyvvezetőt a névváltoztatásról.

Amennyiben a kérelmező a meglévő utónevei közül egyet szeretne elhagyni, vagy a meglévő utónevei sorrendjének a cseréjét kéri, akkor az eljárás lefolytatására az anyakönyvvezető illetékes. Az anyakönyvvezető átvezeti az adatváltozást, az érintett kérelemére születési anyakönyvi kivonatot állít ki.

Az adatváltozásokat követően szükséges cseréltetni minden okmányt az új névre.

Ügyintézéshez szükséges mellékletek:

  • a kérelmező személyazonosító okmánya és a lakcímkártyája
  • a kérelmező, valamint a névváltoztatással érintett személyek születési és házassági anyakönyvi kivonata

Eljárási illeték:

  • 10 000 Ft, melyet Budapest Főváros Kormányhivatala számlájára, átutalás formájában kell megfizetni. Az átutalásról szóló igazolás egy példánya a kérelem mellékletét képezi.
  • illeték és díjmentes, ha az eljárás az anyakönyvvezető hatásköre.

Vonatkozó jogszabályok:

  • Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény
  • Az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 429/2017. (XII. 20.) Korm.rendelet

Letölthető formanyomtatványok:

Megosztás

Hozzászólások lezárva.

Tartalom | Menü | Akadálymentes gomb