Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu

Tájékoztatás a településképi arculati kézikönyv elfogadásáról és településképi rendelet megalkotásáról

TÁJÉKOZTATÁS
településképi arculati kézikönyv elfogadásáról és településképi rendelet megalkotásáról

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testülete a 347/2017. (IX. 21.) Öh. számú határozatával elfogadta Budapest főváros XIV. kerület Zugló településképi arculati kézikönyvét és megalkotta a településkép védelméről szóló 38/2017. (IX. 25.) önkormányzati rendeletét.

A településképi rendelet a településkép védelmét a településképi követelmények meghatározásával, településképi önkormányzati támogatási és ösztönző rendszer alkalmazásával, és önkormányzati településkép-érvényesítési eszközök szabályozásával biztosítja.

A településkép védelméről szóló 38/2017. (IX. 25.) önkormányzati rendelet az építési tevékenységgel érintett építmények településképhez való illeszkedését biztosító anyaghasználatára, tömegformálására, homlokzati kialakítására és a zöldfelületek kialakításának módjára, a településképi szempontból meghatározó területekre, a helyi építészeti örökség egyedi és területi védelmére, védetté nyilvánítására és a védettség megszüntetésére, a reklámok, reklámberendezések, cégérek és egyéb műszaki berendezések elhelyezésére és alkalmazására, illetve tilalmára vonatkozó településképi követelményeket állapít meg. A rendelet tartalmazza továbbá az önkormányzati településkép-érvényesítési eszközök (településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció, településképi véleményezési eljárás, településképi bejelentési eljárás, településképi kötelezés) szabályait is.

A településképi rendelet szakmai megalapozása érdekében településképi arculati kézikönyv készült. A kézikönyv a településképi jellemzők bemutatásának és minőségi formálásának eszköze. A kézikönyv feltárja és ismerteti az egyes kerületrészek arculati jellemzőit és értékeit, és ennek figyelembevételével szöveges és képi megjelenítés formájában javaslatot tesz a településképhez illeszkedő építészeti elemek alkalmazására.

A településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet megtekinthető a www.zuglo.hu honlapon, továbbá ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatalban az ügyfélszolgálati irodán.

Karácsony Gergely
polgármester

A településképi rendeletet és az arculati kézikönyvet Ön is véleményezheti. E-mail cím: foepitesz@zuglo.hu

Letölthető dokumentumok:

Megosztás

Hozzászólások lezárva.

Nagyítás
Kontraszt