Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu
szeptember 20. szerda, Friderika

Településképi véleményezési eljárás

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 6/A.§ (2) bekezdése alapján a települési önkormányzat polgármestere jogszabályban meghatározott esetekben és módon véleményt adhat a jogszabályban meghatározott építésügyi hatósági engedélykérelemhez.
Az Étv. 62.§ (6) bekezdés felhatalmazást ad a települési önkormányzatnak (fővárosban a kerületi önkormányzatnak) arra, hogy rendeletben állapítsa meg a településképi kötelezési és a településképi véleményezési eljárás részletes szabályait, a településképi kötelezettség megszegése és végrehajtása esetén alkalmazható bírság esetköreit és mértékét.

Ezen törvényi felhatalmazás alapján Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotta a településképi véleményezési eljárásról szóló 27/2013. (V.27.) önkormányzati rendeletét.

A rendelet olyan – építésügyi hatósági engedélyhez kötött – építési tevékenységeket von be a véleményezési eljárásba, melyek kihatással vannak a településképre. A rendelet célja a városkép megőrzése, alakítása, a városfejlesztési célok elérése. A rendelet biztosítja, hogy a településrendezési eszközök, az épített környezet védelme, az utcaképbe illeszkedés stb. követelményeinek az Önkormányzat érvényt szerezzen az építésügyi hatósági eljárás során.

A településképi véleményezési eljárásra vonatkozó jogszabályok:

– az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
– a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
– Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testületének a településképi véleményezési eljárásról szóló 27/2013. (V.27.) önkormányzati rendelete

Tájékoztató:

A Településképi véleményezési eljárást kérelmező ügyfelek számára az Építésügyi hatósági engedélyezési eljárást Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszer (ÉTDR) használatához. Jelenleg az ÉTDR rendszer sajátosságai miatt a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati pultjainál történő elektronikus adatfeltöltésre nincs lehetőség.

Azok az ügyfelek, akik rendelkeznek ügyfélkapuval, településképi véleményezési eljárást az ügyféli tárhelyen az “Új előzetes szakhatósági és egyéb szervi megkeresés” gombra kattintva érhetik el. A címzetteknél fel kell tüntetni az adott Polgármestert! A feltöltéshez szükséges segédlet, ügyfél tájékoztató a www.etdr.gov.hu , www.e-epites.hu oldalon található.

Ügyfélkapu nyitásra, regisztrációra az okmányirodákban van lehetőség.

TOVÁBBI RÉSZLETEK A LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMBAN TEKINTHETŐK MEG!

Letölthető dokumentum:

– Településképi véleményezési eljárás

Megosztás

Hozzászólások lezárva.