Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu
október 23. kedd, Gyöngyi

Vásár- és piactartás engedélyezési, bevásárlóközpont nyitvatartásba vételi eljárása

A jegyző hatáskörébe tartozó vásár, piac engedélyezési eljárás

Vonatkozó jogszabályok:

 • a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szolgtv.)
 • a kereskedelemről szóló CLXIV. törvény (a továbbiakban: Kertv.)
 • a vásárokról, piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kr.)
 • a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Kormányrendelet
 • az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.)

Tevékenység engedély kiadás feltétele – tevékenységenkénti (engedély) döntés típusonkénti leírása:
A meghatározott tartalmi elemeknek megfelelően benyújtott kérelem alapján a vásár, piac helye szerint illetékes jegyző engedélyezési eljárást folytat le.

Kérelem benyújtás módja:
A kérelem benyújtására a vásár, piac fenntartója jogosult.
a) papír alapú – kötelezendően alkalmazandó nyomtatványon: igen – nem
b) személyesen (a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán vagy a Hatósági Osztály Általános Hatósági Csoport ügyintézőinél ügyfélfogadási időben)

A kérelem adattartalma tételesen:
A kérelem adattartalmát és a csatolandó mellékleteket a Kr. 4. § (3) bekezdése határozza meg.

A hatáskör gyakorlója, illetékesség:
A vásár, piac nyilvántartásba vételével és engedélyezésével kapcsolatos eljárások lefolytatására a vásár, piac helye szerinti jegyző rendelkezik hatáskörrel.

Vásár és piac olyan területen rendezhető, illetve tartható, amelyen a településrendezési terv a vásárrendezést, piactartást lehetővé teszi, vagy amely vásár rendezése, helyi termelői piac működése céljából területhasználati hozzájárulással rendelkezik.

Az engedélyezési eljárás:
Vásár, piac kizárólag jogerős üzemeltetési engedély birtokában üzemeltethető!
Az Ákr. alapján – kérelemre induló eljárás lefolytatására kerül sor. Ennek során a jegyző megkeresi az ügyben hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szakhatóságokat, állásfoglalásuk alapján kerül kiadásra a vásár, piac üzemeltetési engedély. Ezzel egyidejűleg a jegyző a vásárt, piacot nyilvántartásba veszi.

Az ügyintézési határidő:
60 nap, mely határidő meghosszabbítására lehetőség nincs. Az ügyintézési határidőbe be nem számítható határidőkre az Ákr. szabályait kell alkalmazni.

Az eljárás illetéke, igazgatási szolgáltatási díj:
az eljárásért 3.000.- Ft eljárási illetéket kell leróni, melyet illetékbélyeg formájában kell a bejelentő lapra ragasztani;
ezen kívül a szakhatósági eljárások illetékének, igazgatási szolgáltatási díjának megfizetésének igazolása szükséges

A döntésben foglaltak végrehajtása, ellenőrzése, jogkövetkezménye:
A Kertv. 9. § (4) bekezdésének d) pontja alapján a jegyző megtiltja az engedély nélkül folytatott, előírásokba ütköző tevékenység végzését.

A döntés elleni jogorvoslat rendje, előírásai:
Az eljárás során keletkezett, Ákr. szerint fellebbezhető döntések ellen az Ákr. előírásai alapján Budapest Főváros Kormányhivatalához lehet fellebbezést benyújtani, a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül. A fellebbezés illetéke 5.000 Ft.

Költségmentesség engedélyezése:
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 4-6. §-a, az Ákr. 130. §-a alapján, valamint a az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet szabályai szerint.

További információk:

 • A jegyző által engedélyezett és nyilvántartásba vett vásárokról, piacokról vezetett nyilvántartás nyilvános, elérhető a www.zuglo.hu internetes oldalon.
 • Telefon: 06 1/872-9148; 06 1/872-214; 06 1/872-9318

Ügyfélfogadás:

 • Hétfő: 13:00–17:00 óráig
 • Kedd: NINCS
 • Szerda: 08:15–16:00 óráig
 • Csütörtök: NINCS
 • Péntek: 08:15–11:30 óráig

Helyi termelői piac nyilvántartásba vételi eljárása

Vonatkozó jogszabályok:

 • a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Kertv.)
 • a vásárokról, piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kr.)
 • a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Kormányrendelet
 • a bejelentésköteles szolgáltatási tevékenységek tekintetében a bejelentés elmulasztása esetén fizetendő bírságról, továbbá a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságok általános kijelöléséről szóló 186/2009. (IX. 10.) Kormányrendelet

Tevékenység engedély kiadás feltétele – tevékenységenkénti (engedély) döntés típusonkénti leírása:
A megfelelően benyújtott bejelentés alapján a helyi termelői piac helye szerint illetékes jegyző nyilvántartásába veszi a helyi termelői piac fenntartóját és az általa működtetett helyi termelői piacot.

A bejelentés benyújtás módja:
A bejelentés megtételére a helyi termelői piac fenntartója jogosult.

 • papír alapú – kötelezendően alkalmazandó nyomtatványon: NEM
 • személyesen (a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán vagy a Hatósági Osztály Általános Hatósági Csoport ügyintézőinél ügyfélfogadási időben)

A bejelentés adattartalma tételesen:
A bejelentés adattartalmát és a csatolandó mellékleteket a Kr. 4/B. § (2) bekezdése határozza meg. A bejelentés megtételével a helyi termelői piac működtetése megkezdhető.

A hatáskör gyakorlója, illetékesség:
A helyi termelői piac nyilvántartásba vételével kapcsolatos eljárások lefolytatására a helyi termelői piac helye szerinti jegyző rendelkezik hatáskörrel.

A nyilvántartásba vételi eljárás:
Az ügyintéző a bejelentés megérkezését követően ellenőrzi, hogy a bejelentés megfelel-e a meghatározott követelményeknek. Amennyiben megfelel, Igazolás megküldésével értesíti bejelentőt a nyilvántartásba vételről, továbbá a bejelentés másolatát megküldi a hatáskörrel rendelkező szakhatóságoknak.
Hiányos bejelentés esetén az elutasításra kerül, egyben a bejelentés meg nem tettnek minősül.

Az ügyintézési határidő:
15 nap.

Az eljárás illetéke, igazgatási szolgáltatási díj:
Az eljárásért 3.000.- Ft általános eljárási illetéket kell leróni illetékbélyeg formájában.

A döntésben foglaltak végrehajtása, ellenőrzése, jogkövetkezménye:
A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól 2009. évi LXXVI. törvény (Szolgtv.) 25. § (2) bekezdése értelmében, ha a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság ellenőrzése során megállapítja, hogy a szolgáltató a bejelentés-köteles tevékenységet bejelentés nélkül ténylegesen folytatja, ideértve azt az esetet is, ha a szolgáltató a bejelentés előírt adataiban bekövetkezett változás bejelentését elmulasztotta, bírságot szab ki.

A döntés elleni jogorvoslat rendje, előírásai:
Amennyiben a bejelentés adattartalma nem felel meg a jogszabályi előírásoknak, az ügyintéző értesíti erről a tényről a bejelentőt. Az értesítés ellen fellebbezés benyújtására nincs lehetőség, új, hiánytalan bejelentés benyújtása szükséges.

Költségmentesség engedélyezése:
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 4-6. §-a alapján.

További információk:
A jegyző által nyilvántartásba vett helyi termelői piacokról vezetett nyilvántartás nyilvános, elérhető a www.zuglo.hu internetes oldalon.

Telefon: 06 1 872-9148; 06 1 872-214; 06 1 872-9318

Ügyfélfogadás:

 • Hétfő: 13:00–17:00 óráig
 • Kedd: NINCS
 • Szerda: 08:15–16:00 óráig
 • Csütörtök: NINCS
 • Péntek: 08:15–11:30 óráig

Bevásárlóközpont nyilvántartásba vételi eljárása

Vonatkozó jogszabályok:

 • a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Kertv.)
 • a vásárokról, piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kr.)
 • a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Kormányrendelet
 • a bejelentésköteles szolgáltatási tevékenységek tekintetében a bejelentés elmulasztása esetén fizetendő bírságról, továbbá a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságok általános kijelöléséről szóló 186/2009. (IX. 10.) Kormányrendelet

Tevékenység engedély kiadás feltétele – tevékenységenkénti (engedély) döntés típusonkénti leírása:
A megfelelően benyújtott bejelentés alapján a bevásárlóközpont helye szerint illetékes jegyző nyilvántartásába veszi a bevásárlóközpont fenntartóját és az általa működtetett bevásárlóközpontot.
Hiányos bejelentés esetén az elutasításra kerül, egyben a bejelentés meg nem tettnek minősül.

A bejelentés benyújtás módja:

 • papír alapú – kötelezendően alkalmazandó nyomtatványon: NEM
 • személyesen (a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán vagy a Hatósági Osztály Általános Hatósági Csoport ügyintézőinél ügyfélfogadási időben)

A bejelentés adattartalma tételesen:
A bejelentés adattartalmát és a csatolandó mellékleteket a Kr. 4/A. § (1) bekezdése határozza meg. A bejelentés megtételére a bevásárlóközpont fenntartója jogosult. A bejelentés megtételével a bevásárlóközpont működtetése megkezdhető.

A hatáskör gyakorlója, illetékesség:
A bevásárlóközpont nyilvántartásba vételével kapcsolatos eljárások lefolytatására a bevásárlóközpont helye szerinti jegyző rendelkezik hatáskörrel.

A nyilvántartásba vételi eljárás:
Az ügyintéző a bejelentés megérkezését követően ellenőrzi, hogy a bejelentés megfelel-e a meghatározott követelményeknek. Amennyiben megfelel, Igazolás megküldésével értesíti bejelentőt a nyilvántartásba vételről, továbbá a bejelentés másolatát megküldi a hatáskörrel rendelkező szakhatóságoknak.
Hiányos bejelentés esetén az elutasításra kerül, egyben a bejelentés meg nem tettnek minősül.

Az ügyintézési határidő:
15 nap.

Az eljárás illetéke, igazgatási szolgáltatási díj:
Az eljárásért 3.000.- Ft általános eljárási illetéket kell leróni illetékbélyeg formájában.

A döntésben foglaltak végrehajtása, ellenőrzése, jogkövetkezménye:
A Szolgtv. 25. § (2) bekezdése értelmében, ha a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság ellenőrzése során megállapítja, hogy a szolgáltató a bejelentés-köteles tevékenységet bejelentés nélkül ténylegesen folytatja, ideértve azt az esetet is, ha a szolgáltató a bejelentés előírt adataiban bekövetkezett változás bejelentését elmulasztotta, bírságot szab ki.

A döntés elleni jogorvoslat rendje, előírásai:
Amennyiben a bejelentés adattartalma nem felel meg a jogszabályi előírásoknak, az ügyintéző értesíti erről a tényről a bejelentőt. Az értesítés ellen fellebbezés benyújtására nincs lehetőség, új, hiánytalan bejelentés benyújtása szükséges.

Költségmentesség engedélyezése:
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 4-6. §-a alapján.

További információk:
A jegyző által nyilvántartásba vett bevásárlóközpontokról vezetett nyilvántartás nyilvános, elérhető a www.zuglo.hu internetes oldalon.
Telefon: 06 1/872-9234; 06 1/872-9318

Ügyfélfogadás:

 • Hétfő: 13:00–17:00 óráig
 • Kedd: NINCS
 • Szerda: 08:15–16:00 óráig
 • Csütörtök: NINCS
 • Péntek: 08:15–11:30 óráig

 

Megosztás

Hozzászólások lezárva.