Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu
október 17. szerda, Hedvig

Zaj –és rezgésvédelmi határérték megállapítása

Zaj- és rezgésvédelmi határérték megállapítása

Vonatkozó jogszabályok:

 • A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) Kormányrendelet
 • 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról
 • 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról
 • az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
 • 1990. évi XCIII. évi törvény az illetékekről,

Tevékenység engedély kiadás feltétele – tevékenységenkénti (engedély) döntés típusonkénti leírása
Az eljárás során hozott döntés nem engedély típusú, hanem előírást tartalmazó.

Kérelem benyújtás módja
a) papír alapú – kötelezendően alkalmazandó nyomtatványon: igen – nem
b) személyesen (a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán vagy a Hatósági Osztály Általános Hatósági Csoport ügyintézőinél ügyfélfogadási időben)

Kérelem tartalma tételesen
A 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról 2. számú melléklete szerint, melyhez csatolni kell:

 • képviseleti jogosultságot igazoló iratokat.
 • bérleti szerződés, tulajdoni lap vagy terület használatot igazoló megállapodást.

A hatáskör gyakorlója, illetékesség:
A hatáskör gyakorlója a jegyző.

Az engedélyezési eljárás:
Az Ákr. alapján – kérelemre induló eljárás lefolytatására kerül sor. Amennyiben a kérelem hiányosan került benyújtásra, úgy a jegyző hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt.

Az ügyintézési határidő:
60 nap, mely határidő meghosszabbítására lehetőség nincs. Az ügyintézési határidőbe be nem számítható határidőkre az Ákr. szabályait kell alkalmazni.

Az eljárás illetéke, igazgatási szolgáltatási díj:
Az eljárásért 5.000.- Ft eljárási illetéket kell leróni illetékbélyeg formájában.

Döntésben foglaltak végrehajtása, ellenőrzése, jogkövetkezménye:
Ellenőrzés akkreditált zaj- és rezgésmérési engedéllyel rendelkező szervezet által, jogkövetkezmény: működés korlátozása vagy felfüggesztése, zaj- és rezgésvédelmi bírság lehet.

Döntés elleni jogorvoslat rendje, előírásai:
A jegyző elsőfokú döntése elleni fellebbezés illetéke 10.000 Ft.

Költségmentesség engedélyezése:
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 4-6. §-a, az Ákr. 130. §-a alapján, valamint a az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet szabályai szerint.

További információk

Ügyfélfogadás:

 • Hétfő: 13:00–17:00 óráig
 • Kedd: NINCS
 • Szerda: 08:15–16:00 óráig
 • Csütörtök: NINCS
 • Péntek: 08:15–11:30 óráig
Megosztás

Hozzászólások lezárva.