Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu
október 23. kedd, Gyöngyi

Zenés, táncos rendezvények engedélyezési eljárása

A jegyző hatáskörébe tartozó zenés, táncos rendezvények engedélyezése

Vonatkozó jogszabályok:

 • 23/2011.(III.8.) Korm. rendelet a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló
 • az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.)

Tevékenység engedély kiadás feltétele:
Zenés, táncos rendezvény: rendszeresen vagy meghatározott alkalomból, illetve időpontban tartott, nyilvános, nem zártkörű, válogatott lemezbemutatás vagy élő előadás útján nyújtott zeneszolgáltatást főszolgáltatásként nyújtó rendezvény, amelyen a részvételhez nem kell megváltott ülőhellyel rendelkezni.

A rendelet hatálya kiterjed azokra az alkalmi vagy rendszeres zenés, táncos rendezvényekre, amelyeket

 • a vonatkozó jogszabályi rendelkezések értelmében 300 főt meghaladó tömegtartózkodásra szolgáló építményben, építményen, tömegtartózkodásra szolgáló helyiséget tartalmazó építményben, építményen, vagy tömegtartózkodásra szolgáló helyiségben tartanak;
 • a szabadban tartanak és a rendezvény időtartama alatt várhatóan lesz olyan időpont, amelyen a résztvevők létszáma az 1000 főt meghaladja.

A rendeletet nem kell alkalmazni

 • a gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó rendezvényekre;
 • a választási eljárásról szóló törvény hatálya alá tartozó gyűlésekre;
 • a vallási közösségek vallásos szertartásaira és rendezvényeire;
 • a családi eseményekkel kapcsolatos rendezvényekre és
 • a közoktatási intézményekben az intézmény által szervezett rendezvényekre.

Zenés, táncos rendezvény csak rendezvénytartási engedély birtokában tartható!

Kérelem benyújtás módja:
A kérelmet a zenés, táncos rendezvénynek helyt adó építmény üzemeltetője, vagy szabadtéri rendezvény esetében a rendezvény szervezője nyújthatja be
a) papír alapon – kötelezendően alkalmazandó nyomtatványon: igen – nem
b) személyesen (a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán vagy a Hatósági Osztály Általános Hatósági Csoport ügyintézőinél ügyfélfogadási időben)

A kérelem adattartalma tételesen:
A kérelem adattartalmát és a csatolandó mellékleteket a Kr. 5. § (1) bekezdése határozza meg.

A hatáskör gyakorlója, illetékesség:
A rendezvénytartási engedélyt a zenés, táncos rendezvény helye szerinti település – Budapesten a kerületi önkormányzat – jegyzője adja ki.

Az engedélyezési eljárás:
Az Ákr. alapján – kérelemre induló eljárás lefolytatására kerül sor. Ennek során a jegyző megkeresi az ügyben hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szakhatóságokat, állásfoglalásuk alapján kerül kiadásra a rendezvénytartási engedély. Ezzel egyidejűleg a jegyző a rendezvényt nyilvántartásba veszi.

Az ügyintézési határidő:
20 nap, mely határidő meghosszabbítására lehetőség nincs. Az ügyintézési határidőbe be nem számítható határidőkre az Ákr. szabályait kell alkalmazni.

Az eljárás illetéke, igazgatási szolgáltatási díj:

 • Az eljárásért 3.000,- Ft eljárási illetéket kell leróni illetékbélyeg formájában.
 • A népegészségügyi és rendőrhatósági szakhatósági eljárásért 3.000-, Ft-t kell leróni illetékbélyeg formájában.
 • A tűzvédelmi szakhatósági eljárási díja 13.000.- Ft (a fizetés módja: 10023002-00319566-00000000 számú fizetési számlára átutalással).
 • Az építéshatósági szakhatósági eljárási díja 10.000,- Ft (a fizetés módja: 10032000-01012107-00000000 számú fizetési számlára átutalással).

A döntésben foglaltak végrehajtása, ellenőrzése, jogkövetkezménye:
A Kr-ben meghatározott szakhatóságok jogosultak a rendezvényt annak időpontjában ellenőrizni. Az ellenőrzést végző hatóság jogsértés észlelése esetén a zenés, táncos rendezvény folytatását a helyszínen felfüggesztheti.

A döntés elleni jogorvoslat rendje, előírásai:
Az eljárás során keletkezett, az Ákr. szerint fellebbezhető döntések ellen az Ákr. előírásai alapján Budapest Főváros Kormányhivatalához lehet fellebbezést benyújtani, a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül. A fellebbezés illetéke: 5.000 Ft. A fellebbezést az azt elbíráló Budapest Főváros Kormányhivatalához kell címezni.

Költségmentesség engedélyezése:
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 4-6. §-a, az Ákr. 130. §-a alapján, valamint a az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet szabályai szerint.

További információk:

 • A jegyző által nyilvántartásba vett rendezvényekről vezetett nyilvántartás nyilvános, elérhető a www.zuglo.hu internetes oldalon.
 • Telefon: 06 1/872-9148; 06 1/872-214; 06 1/872-9318

Ügyfélfogadás:

 • Hétfő: 13:00–17:00 óráig
 • Kedd: NINCS
 • Szerda: 08:15–16:00 óráig
 • Csütörtök: NINCS
 • Péntek: 08:15–11:30 óráig
Megosztás

Hozzászólások lezárva.