Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu

A Településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök partnerségi egyeztetésének szabályai

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 503/2013. (VI.20.) határozata a partnerségi egyeztetés szabályairól
A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ,
AZ INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA ÉS
A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK
PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSÉNEK SZABÁLYAI

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testülete a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29.§-a alapján az alábbiakban határozza meg a partnerségi egyeztetés szabályait:
1. A partnerségi egyeztetés szabályait a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök készítésének, módosításának eljárása során egyaránt alkalmazni kell.
2. A településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök készítése, módosítása során partnerek a kerület lakossága, a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatánál (a továbbiakban: Önkormányzat) a véleményezési eljárásokba bejelentkezett érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetek, valamint a kerületben működő egyházak.
3. A partnerek tájékoztatása a készítendő vagy módosítandó településfejlesztési koncepcióról, integrált településfejlesztési stratégiáról, településrendezési eszközről, valamint ezek tervezetéről az Önkormányzat honlapján és a Zuglói Lapokban történik.
4. A készítendő vagy módosítandó településfejlesztési koncepcióról, integrált településfejlesztési stratégiáról, településrendezési eszközről szóló tájékoztatóban meg kell jelölni azt az időpontot, amíg az érdekképviseleti, a civil és gazdálkodó szervezet az Önkormányzat polgármesteréhez benyújtott írásbeli kérelemmel az adott véleményezési eljárásba bejelentkezhet. Továbbá tájékoztatást kell adni arról, hogy a bejelentkezésnek mit kell tartalmaznia (a szervezet neve, képviselője, postai címe és e-mail címe, a véleményezési eljárás tárgya, továbbá civil szervezet esetén – első bejelentkezéskor – az alapító okirat és a bírósági bejegyzésről szóló jogerős végzés). Az Önkormányzat polgármesteréhez bejelentkezett szervezeteket a főépítész regisztrálja, nyilvántartásba veszi.
5. A készítendő településfejlesztési koncepcióval, integrált településfejlesztési stratégiával, településrendezési eszközzel, valamint ezek tervezetével kapcsolatban az Önkormányzat honlapján és a Zuglói Lapokban megjelent tájékoztatásban meghatározott időpontig a partnerek javaslatokat, észrevételeket tehetnek, véleményt nyilváníthatnak, melyeket nevük és lakcímük megadása mellett benyújthatnak papíralapon vagy a tájékoztatóban megadott e-mail címre.
6. A beérkezett javaslatokat, észrevételeket, véleményeket az Önkormányzat főépítésze (továbbiakban: főépítész) nyilvántartásba veszi, összesíti és az adott ügy ügyiratához csatolja, továbbá megküldi a településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia, településrendezési eszköz elkészítésével megbízott tervezőnek, aki azokat szakmailag megvizsgálja. A tervező az elfogadásra nem javasolt véleményeket, szakmai indokolásával együtt, megküldi a főépítésznek.
7. Településfejlesztési koncepció esetén a polgármester a koncepciót tartalmazó előterjesztésben ismerteti az el nem fogadott véleményeket és azok indokolását.
8. Integrált településfejlesztési stratégia esetén a polgármester a beérkezett véleményeket, illetve a vélemények alapján átdolgozott stratégiát ismerteti a Képviselő-testülettel.
9. Településrendezési eszköz esetén a véleményezési szakaszban beérkezett véleményeket – egyeztetés esetén a jegyzőkönyvet is – ismertetni kell a Képviselő-testülettel. A vélemények elfogadásáról vagy el nem fogadásáról a Képviselő-testület dönt. A vélemény, észrevétel el nem fogadása esetén a döntést indokolni kell.
10. Az elfogadott és az el nem fogadott véleményeket, valamint utóbbiak indokolását a főépítész összesíti és az adott ügy ügyiratához csatolja.
11. Az elfogadott településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia, településrendezési eszköz Önkormányzat honlapján történő közzétételéről a főépítész gondoskodik.
12. A településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök készítésének, módosításának eljárása során a tájékoztatások megjelentetéséről és a közzétételekről a főépítész gondoskodik.

Megosztás

Hozzászólások lezárva.

Tartalom | Menü | Akadálymentes gomb