Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu

Az önkormányzatnál marad a járóbeteg-szakellátás

Rendkívüli ülésen döntött a képviselő-testület arról, hogy Zugló nem fogadja el az Országos Kórházi Főigazgatóság levélben tett ajánlatát és nem adja át állami kezelésbe a kerületi fenntartású szakrendelőket.

A képviselő-testület elutasította annak lehetőségét, hogy az önkormányzat fenntartásában álló Zuglói Egészségügyi Szolgálat Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) által finanszírozott járóbeteg-ellátása állami kézbe kerüljön, mert Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) ez irányú levele nem tartalmaz megfelelő biztosítékot arra, hogy az állami átvétellel hatékonyabbá válna a szakellátás, a várakozási idő pedig rövidülne. A grémium felkérte a polgármestert, hogy a döntéséről írásban tájékoztassa az OKFŐ-t, ugyanakkor kérjen részletes tájékoztatást arról, hogyan és milyen mértékben növekedne a szakellátás hatékonysága az állami átvétellel, hogyan és mikorra érnék el a betegutak egységesítését, hogyan valósulna meg a várakozási idő rövidülését, illetve mit értenek pontosan várakozási idő alatt.

Az OKFŐ március elején levelében tájékoztatta Zugló vezetését, hogy a képviselő-testület hozzájárulása esetén az állam átveszi az önkormányzattól a kerületi fenntartású szakrendelőkben folyó járóbeteg-szakellátást a hatékonyság növelése, a betegutak egységesítése és a várakozási idő rövidítése érdekében.

A vitában Horváth Csaba polgármester (MSZP) úgy vélte, az önkormányzat kezében lévő járóbeteg-ellátásban előfordulnak ugyan problémák, de a lakosság alapvetően elégedett a szolgáltatással. Nem támogatja az ellátás átadását, mert ehhez megítélése szerint az állami egészségügyi rendszer jelenlegi referenciái nem kellően erősek. Emiatt tartani lehet attól, hogy a járóbeteg-ellátás színvonala romlana. A polgármester hozzáfűzte: Zugló vezetése nyitott arra, hogy tárgyaljon a mindenkori kormánnyal a betegellátás minőségének és biztonságának a javításáról. Ha az állam a jelenlegi problémákra tudna megoldást adni és érdemben növekedne az ellátás minősége és színvonal, támogatható lenne a kezdeményezés, viszont az OKFŐ-től érkezett levél ilyet nem tartalmaz.

Rózsa András alpolgármester (Momentum) azt mondta, az OKFŐ felvetéséből nem derül ki, hogy az állam miben tudna jobb gazdája lenni a szakrendelőknek, mint a kerület. Zugló erején felül költ a járóbeteg-ellátására, mert a NEAK finanszírozás nem csak kerületünkben, hanem mindenhol elmarad az elvárhatótól és a tényleges költségektől. Az alpolgármester úgy vélte a hazai egészségügyi ellátórendszerben aggasztó átrendeződés indult el, erősödik a centralizáció, az új ügyeleti rendszerből nem kérő orvosokat pedig megfenyegetik, ezért arra kérte képviselőtársait, hogy saját politikai közösségük felé jelezzék, rossz irányba mennek a dolgok. Valószínűleg ezt látja a többi kerület is, ezért nem fogadták el sehol az OKFŐ ajánlatát.

Rózsa András kihangsúlyozta, nem támogatja a zuglói szakrendelők átadását, mert a javaslatból nem látszik, hogy az állam milyen pluszt tudna hozzáadni az ellátásszínvonal növeléséhez, hogyan kezelné az orvoshiányt, milyen módon valósulna meg a finanszírozás.

Fotó: Balogh Róbert

Várnai László képviselő (CivilZugló Egyesület) szerint az államosított iskolák példája azt mutatja, hogy az állam ugyanúgy nem lenne jó gazdája szakrendelőknek, mint ahogy az önkormányzat sem az. Az egészségügyi célú épületek állaga évről évre romlik, felújításukat már tíz éve azon a címen halogatják, hogy a két rendelőt egy közös épületbe telepítik. A képviselő azt állította, a zuglóiaktól érkező jelzések alapján a lakosság nem elégedett a helyi egészségügyi ellátással, hiányolják a Hermina úti rendelőben megszűnt vérvételt, nagyon hosszúak a várólisták, emellett számos orvos és nővér hiányzik a rendszerből. Viszont az is tény, hogy az OKFŐ ajánlatából nem derül ki, az állam mit tenne a jobb és hatékonyabb egészségügyi ellátás érdekében. Nem látni az átadás előnyeit, sőt még az is elképzelhető, hogy a rendelő működtetésére egy újabb szolidaritási adót vetnének ki. Ezek alapján egyelőre nem támogatja a rendelők állami gondozásba adását.

Rozgonyi Zoltán képviselő (Fidesz) úgy ítélte meg, a testület elé került anyag nem szakmai, hanem politikai előterjesztés, amiről csak politikai döntés születhet. Az állam jó gazda, ezt bizonyítja az is, hogy önkormányzat két iskolát zárt be, mióta viszont állami kézbe került az oktatás ilyen nem volt, sőt fejlesztések valósultak meg. A Munkácsy Mihály Általános Iskolát bővítették és új zeneiskola épül Zuglóban. A centralizáció sem mindig rossz, az önkormányzat is ezt tette a saját oktatási intézményeivel. A politikus úgy látta, abban, hogy a NEAK finanszírozás nem elégséges, szerepe van a zuglói egészségügyi ellátórendszer sajátosságának, amelyben megtalálhatók a párhuzamosságok, ami többletköltséggel jár és azt is tudni kell, hogy a labor a kis tételszám miatt, csak ráfizetéssel működhet.

A képviselő a továbbiakban azt mondta, a helyi járóbeteg-ellátás 80 százalékát a NEAK állja 20 százalékát pedig a kerület. Az előterjesztésben szereplő állítással ellentétben, ez a 20 százalék nem csak az önként vállalt feladatokra megy el, ebből finanszírozza a kerület a háziorvosi rendszert, a védőnőket és a fogászati alapellátás is, ami viszont kötelező feladat.

Bitskey Bence képviselő (DK) arra hívta fel a figyelmet, az OKFŐ anyagából nem derül ki, hogy a járóbeteg-szakellátás átadása esetén az állam a kerület által fizetett kiegészítést is állja-e, vagy annyival kevesebb ráfordítással akarja megoldani a feladatellátást.

A vitát követő szavazásnál a Fidesz frakció tartózkodott a többi képviselő a szakrendelők önkormányzatnál maradása mellett voksolt.

Megosztás

Hozzászólások lezárva.

VEDD ÁT!
Ingyenes diákbérlet az Önkormányzattól!
Zugló Önkormányzata a 15-25 év közötti, zuglói állandó lakcímmel rendelkező diákoknak ingyenes szemeszterbérletet biztosít a budapesti közösségi közlekedés járataira.
VEDD ÁT!
Ingyenes diákbérlet az Önkormányzattól!
Zugló Önkormányzata a 15-25 év közötti, zuglói állandó lakcímmel rendelkező diákoknak ingyenes szemeszter bérletet biztosít a budapesti közösségi közlekedés járataira.
Tartalom | Menü | Akadálymentes gomb