Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu

Előzetes tájékoztató új kerületi építési szabályzatról

Előzetes tájékoztató Zugló Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatának, valamint Zugló Kerületi Szabályozási Tervének elfogadásáról szóló 19/2003. (VII.08.) sz. rendelet (ZKVSZ-ZKSZT) felülvizsgálatával készülő új kerületi építési szabályzatról

A partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 503/2013. (VI.20.) határozatban és a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben meghatározottaknak megfelelően ezúton tájékoztatom Önöket, hogy Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testülete a 356/2016. (VI.21.) határozatával a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdésének megfelelően úgy döntött, hogy Zugló Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatának, valamint Zugló Kerületi Szabályozási Tervének elfogadásáról szóló 19/2003. (VII.08.) sz. rendelet (ZKVSZ-ZKSZT) felülvizsgálatával – településtervezési szerződés alapján – új kerületi építési szabályzatot készíttet.

A felülvizsgálat Budapest főváros XIV. kerület teljes közigazgatási területére kiterjed azzal, hogy a tervezés során figyelembe kell venni a folyamatban lévő, meghatározott területekre készülő kerületi építési szabályzatok megállapításait. Jelenleg két területre van folyamatban kerületi építési szabályzat készítése:

  • Budapest XIV. kerület, Hungária körút – Kerepesi út – Ifjúság útja – Stefánia út által határolt terület;
  • Budapest XIV. kerület, Fogarasi út – Róna utca – Kerepesi út – (31911/19) hrsz.-ú közpark – Pillangó utca által határolt terület.

A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 46. § (1) bekezdése alapján a fővárosi kerület esetében, a 2012. december 31-én hatályban lévő településrendezési eszközök – az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési követelményeinek és jelmagyarázatának, valamint a Fővárosi Szabályozási Kerettervről és a Budapesti Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló fővárosi közgyűlési rendelet figyelembevételével – 2018. december 31-ig alkalmazható.
A rendezés célja, hogy ezen jogszabályi határidőig elkészüljön a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő „új” kerületi építési szabályzat.
A kerületi építési szabályzat – a fővárosi településszerkezeti tervvel és a fővárosi rendezési szabályzattal összhangban – megállapítja a táj, az épített- és a természeti környezet, valamint a környezeti elemek védelmével kapcsolatos területhasználati korlátozásokkal, továbbá az egyes területek felhasználásával, az azokon való építés rendjével és intenzitásával kapcsolatos előírásokkal – a helyi építési követelményeket, jogokat és kötelezettségeket a kerület teljes közigazgatási területére.

Tárgyi területre készülő kerületi építési szabályzattal kapcsolatos javaslataikat, észrevételeiket, véleményüket az előzetes tájékoztató megjelenésétől számított 21 napon belül adhatják meg.
Kérem, hogy javaslataikat, észrevételeiket, véleményüket – nevük és lakcímük megadása mellett – Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat főépítészének címezzék:

  • Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal
    Barta Ferenc főépítész
    1145 Budapest Pétervárad u. 2.
    vagy: foepitesz@zuglo.hu

Amennyiben civil szervezetként először vesznek részt kerületi építési szabályzat véleményezési eljárásában, úgy a véleményükhöz – a szervezet neve, képviselője, postai címe, e-mail címe és a véleményezési eljárás tárgya mellett – kérem, hogy csatolják a szervezet alapító okiratát és a bírósági bejegyzésről szóló jogerős végzést is.

Karácsony Gergely
polgármester

Megosztás

Hozzászólások lezárva.

Tartalom | Menü | Akadálymentes gomb