Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu

Előzetes tájékoztató Zugló Kerületi Építési szabályzatának módosításáról

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29/A.§-nak, valamint Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének a településfejlesztéssel és településkép-védelemmel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 8/2019. (IV. 30.) önkormányzati rendeletben meghatározottaknak megfelelően tájékoztatom, hogy Zugló Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 12/2019. (VI. 14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: KÉSZ) módosítása folyamatban van.

A településrendezési eszköz egyeztetése – a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 32.§ (3) bekezdés alapján – teljes eljárás szerint történik.

A kerületi építési szabályzat teljes körű felülvizsgálata során az alábbi fő célkitűzések fogalmazhatók meg:

  • rövid, egyértelmű, könnyen értelmezhető és közérthető jogszabály megalkotása;
  • Budapest Főváros Rendezési Szabályzatával és Budapest Főváros Településszerkezeti Tervével az összhang megteremtése;
  • a Szabályozási Terven jelölt (kötelező és tájékoztató) elemek összehangolása az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) kormányrendelettel (OTÉK), valamint a kötelező elemek tartalmi felülvizsgálata;
  • a beépítési mód, az építési hely és a beépítési magasság szabályainak egyértelmű meghatározása;
  • a terepszint alatti beépítések korlátozó szabályainak felülvizsgálata – a telken belül lehető legtöbb gépjármű elhelyezhetősége és a zöldfelület biztosítása mellett a közterületi gépkocsi tárolás csökkentése érdekében;
  • a zöldfelületek kiemelt védelmét szolgáló elemek (szabályzatban és szabályozási terven) alkalmazása, mind a közterületeken, mind az építési telkeken;
  • egyes sűrű beépítésű területek esetében OTÉK eltérés kérése a telepítési távolság csökkentésére;
  • a megengedett rendeltetések – tartalmi változatlanul hagyása mellett – technikailag egyszerűbb előírása;
  • az önkormányzati tulajdonú ingatlanok előírásainak felülvizsgálata;
  • lakossági, beruházói megkeresések szakmai, várospolitikai értékelése.

A KÉSZ módosításának partnerségi egyeztetése 2020. december 31-éig a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 165. § (2) bekezdés c) pontja alapján a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelettől eltérően az előzetes és munkaközi tájékoztatás lakossági fóruma elektronikus úton is történhet azzal, hogy az észrevételeket és javaslatokat a közzétételtől, video-konferenciától számított tizenöt napon belül lehet megtenni, kizárólag elektronikus úton.

A 2020. évi LVIII. törvény 165. § (3) bekezdése szerint az önkormányzat honlapján közzétett részletes szakmai tájékoztató elektronikus útnak minősül.

Az észrevételeket és javaslatokat – nevük és címük megadása mellett – az előzetes tájékoztató önkormányzati honlapon történő közzétételétől (2020. július 10.) számított tizenöt napon belül (2020. július 25-ig) lehet megtenni, kizárólag elektronikus úton a varosrendezes@zuglo.hu címen.

A partnerségi egyeztetés során beérkezett véleményeket, javaslatokat és az ezekről született döntést a főépítész a jogszabályi kötelezettségeinek a teljesítése érdekében tárgyanként és eljárási szakaszonként nyilvántartja. Az adatokat az önkormányzat a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésére vonatkozó jogszabályok szerint, az ott meghatározott időtartamig kezeli. A kezelt adatok kizárólag az állami főépítész hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak továbbíthatók, az épület címe és helyrajzi száma kivételével a személyes adatok nélkül.

Horváth Csaba polgármester megbízásából

Dienes János
főépítész

Megosztás

Hozzászólások lezárva.

VEDD ÁT!
Ingyenes diákbérlet az Önkormányzattól!
Zugló Önkormányzata a 15-25 év közötti, zuglói állandó lakcímmel rendelkező diákoknak ingyenes szemeszterbérletet biztosít a budapesti közösségi közlekedés járataira.
VEDD ÁT!
Ingyenes diákbérlet az Önkormányzattól!
Zugló Önkormányzata a 15-25 év közötti, zuglói állandó lakcímmel rendelkező diákoknak ingyenes szemeszter bérletet biztosít a budapesti közösségi közlekedés járataira.
Tartalom | Menü | Akadálymentes gomb