Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu

Értesítés Zugló építési szabályzata egyszerűsített eljárásban történő módosításának véleményezési eljárásáról – 274-es tömb

Értesítem a lakosságot, az érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezeteket, vallási közösségeket (a továbbiakban: partner), hogy Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Zugló építési szabályzatáról szóló 11/2021. (III. 26.) rendelet (ZÉSZ) alábbi területeire vonatkozó módosításának egyeztetését egyszerűsített eljárásban 2023. július 21. napján indítja el.

Budapest XIV. kerület Thököly út – Nagy Lajos király útja – Bosnyák utca – Kövér Lajos utca által határolt, 274 számú tömb területére

A véleményezendő tervezet itt érhető el. (52 MB)

Vélemény-nyilvánítás módja:
a tervezettel kapcsolatos véleményt nyilvánítani a partnerseg@zuglo.hu e-mail címre, a véleményezésre nyitva álló időszakban megküldött és a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendeletben (419Kr.) foglalt, a partnerségi vélemények tartalmi előírásainak megfelelően lehet.

A partner a közösségi érdekre vagy a jogos magánérdekre vonatkozóan adhat véleményt, és tehet módosítási javaslatot. A partner véleménye a véleményezett tervezet tartalmára terjedhet ki, a vélemény és a tervezet között közvetlen összefüggésnek kell lennie. A partnernek a kifogást emelő véleményét indokolással kell alátámasztania. A partner véleményének tartalmaznia kell legalább a tervezettel kapcsolatos konkrét tényre, elemre vonatkozó álláspontját, a javasolt módosítást és annak indokolását. Azt a partnert, akiknek a véleménye nem felel meg a vélemény-nyilvánítás módjának, határidejének, vagy a hivatkozott 419Kr.-nek, kifogást nem emelő véleményezőnek kell tekinteni.

Vélemény-nyilvánítás határideje:
a véleményezési szakasz kezdetétől számított 10 napon belül, azaz 2023. július 21. napján 0:00 órától 2023. július 30. napján 24:00 óráig lehet.

Dienes János
főépítész

Megosztás

Hozzászólások lezárva.

Tartalom | Menü | Akadálymentes gomb