Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu

Gépjárműmentessé válik a Szugló utca Újvidék téri szakasza

Az Újvidék téri parkot átszelő útszakasz végleges lezárása, költségvetési zárszámadás, valamint önkormányzati intézmények beszámolójának és üzleti tervének az elfogadása, többek között ezekről döntött a képviselő-testület csütörtökön. Határoztak továbbá képviselők a márciusban sztrájkolt óvodapedagógusok munkabeszüntetés alatti bérének a kifizetéséről, esővíz közösségi kertben hasznosítására pályázat benyújtásáról és városrendezési szerződések megkötéséről is.

Az ülés kezdetén Horváth Csaba polgármester (MSZP) ismertette az országgyűlési képviselői mandátumot szerzett Szabó Rebeka beosztásáról és önkormányzati képviselőségérő lemondó nyilatkozatát, melyben a politikus jelezte, hogy tanácskozási joggal továbbra is rész szeretne venni a testület munkájába.

Victora Zsolt képviselő (MKKP) napirend előtti felszólalásában úgy vélte, a Bosnyák tér mögötti terület magánbefektetője az önkormányzat jelképeinek használatáról szóló rendelet alapján jogtalanul és megtévesztően használja a Zugló nevet, ezért az önkormányzat sújtsa maximális bírsággal.

Testületi ülés

Beszámolók elfogadása

A képviselő-testület elfogadta az önkormányzata 2021. évi zárszámadását. A megalkotott rendelet szerint tavaly a költségvetés összbevétele 37,6 milliárd, összkiadása 32,7 milliárd, költségvetési maradványa pedig 4,9 milliárd forint volt.

Dr. Tiba Zsolt jegyző az előterjesztés kapcsán megjegyezte, hogy a maradvány nem tiszta nyereség, azt kötelezettségek terhelik.

Rozgonyi Zoltán képviselő (Fidesz) azt mondta, pártja szerint az előterjesztés nem felel meg a jogszabályi előírásoknak.

Várnai László (CivilZugló Egyesület) szerint miközben gyűlik a megtakarítás az önkormányzat saját erőből komolyabb intézményi felújítást nem végzett, az önkormányzati lakásokra sem fordít eleget, a kerületi tulajdonú helyiségek nincsenek kiadva és a bérlakások lakóinak 30 százaléka nem fizet a lakáshasználatért.

Testületi ülés

Vida Attila képviselő (LMP) bejelentette támogatja a zárszámadás elfogadását, viszont úgy véli, felül kell vizsgálni az önkormányzat kiadásait, mert a kötelező feladatok, csak úgy láthatók el maradéktalanul, ha nincs pazarlás.

A képviselő testület elfogadta a Zuglói Közbiztonsági Non-profit Kft., a Cserepes Kulturális Non-profit Kft., a Zuglói Sport- és Rendezvényszervező Non-profit Kft, valamint a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. 2021-es tevékenységét összegző beszámolóját, illetve jóváhagyta ugyanezen önkormányzati tulajdonú cégek 2022-es üzleti tervét.

A képviselő-testület egyetértett Zugló 2021. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló tájékoztatóval. A beszámoló szerint a gyermekvédelem a 0–24 év közötti gyermekekre, fiatalkorúakra és fiatal felnőttekre terjed ki, akik a kerület lakosságának a 21,38 százalékát teszik ki. Az elmúlt évben 225 család részesült rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben. Az iskolások közül 190-en, az óvodások közül pedig 1174-en étkezhettek ingyenesen, míg 1407 diák 50 százalékos kedvezménnyel kapott ellátást.

A képviselők továbbá arról is döntöttek, hogy a Zuglói Egyesített Óvoda pedagógus sztrájkhoz csatlakozott alkalmazottainak a munkabeszüntetés idejére is biztosítják a fizetésüket, a béren kívüli juttatásaikat és megfizeti utánuk a közterheket is.  A sztrájkhoz a Zuglói Egyesített Óvoda részéről március 16-án 246-an, március 17-én 100-an, március 18-án 81-en csatlakozott. A sztrájk alatt minden tagóvodában megszervezték az elégséges szolgáltatást.

Rozgonyi Zoltán úgy vélte, ha a zuglói óvodapedagógusok sztrájkoltak, akkor ez azt jelenti, hogy az önkormányzat kevés munkabért fizet a számukra. Horváth Csaba viszont azt mondta, nem erről van szó, az óvodapedagógusok szolidaritásból szüntették be a munkát.

Pályázatok

A képviselő-testület határozott még arról is, hogy az önkormányzat pályázatot nyújt be a Klímabarát Települések Szövetsége LIFE LOGOS 4 WATERS Önkormányzati Pályázati Programban való részvételre. A képviselők megszavazták továbbá a nyertes pályázat esetén szükséges bruttó 115 ezer forintos önrészt is. Az önkormányzat az elnyerhető támogatásból – vízközösségi modell kialakításával – a Padlizsán utcai közösségi kert részbeni esővízzel való öntözését szeretné megvalósítani, melyet a környező épületekről gyűjtenének össze a támogatásból vásárolt tartályokba.

A testület 2022–23-ra közbeszerzési pályázatot írt ki az önkormányzat és intézményei számára villamos energia és földgáz szállítására, mert a két éve kötött vásárlási szerződés idén ősszel lejár.

Várnai László hangsúlyozta, az önkormányzat előzőleg a CivilZugló Egyesület kezdeményezésére írta ki az energia beszerzési tendert.

Testületi ülés

A grémium megtárgyalta a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. új vezérigazgatójának kiválasztására vonatkozó pályázati javaslatot, melyet a fizetésajánlat csökkentést kezdeményező módosító indítvánnyal fogadtak el. Horváth Csaba bejelentette, polgármesteri vétóval él, mert szerinte a modifikált bérajánlatért jól képzett, tapasztalt szakember nem vállalja a feladatot.

Végleges útlezárás

A képviselő-testület elfogadta a Szugló utca Újvidék téri szakaszának teljes, végleges lezárásáról szóló javaslatot és megbízta a TANDEM Mérnöki Iroda Kft.-t, hogy készítse el a forgalomtechnikai tervet, majd hagyassa jóvá a Budapest Közút Zrt.-vel.

A vitában Pécsi Diána képviselő (MSZP), a Gazdasági Bizottság elnöke azt mondta: egyetért az elképzeléssel, de a megvalósítást felmérésnek és hatástanulmánynak kell megelőzni, azután lehet dönteni.

Rozgonyi Zoltán szerint a 2019-es próbalezárás után készült tanulmányok és felmérések egyike sem támogatta az útlezárás elfogadottságát. A zárlat miatt majd több autó veszi igénybe a környező utcákat és a Thököly utat is. Vizsgálat és modellezés nélkül frakciója nem támogatja a javaslatot.

A napirendi pont előterjesztője, Lepsényi László képviselő (DK) azt állította, hogy a legfrissebb felmérések szerint a lakosság 99 százaléka egyetért az útlezárással. A Budapest Közút Zrt. sem zárkózik el az elképzeléstől, de jelezte, hogy nincs forrása az utat lezáró műtárgyak beszerzésére, viszont megvalósulás esetén kihelyezi a szükséges KRESZ-táblákat.

Testületi ülés

Horváth Csaba arra emlékeztette képviselő társait, hogy 2019-ben a kísérleti lezárást követően a lakosság véleménye miatt maradt el az útszakasz végleges autómentesítése.

Bitskey Bence képviselő (DK) bejelentett, támogatja a javaslatot, mert balesetveszélyt szűntet meg. A korábbi lezárásnál a problémát a nem megfelelő kitáblázás okozta.

Várnai László azt javasolta, hogy féléves próbaidőre zárják le az utat és a tapasztalatok alapján döntsön a testület a továbbiakról.

Rózsa András alpolgármester arra hívta fel a figyelmet, hogy az Újvidék téren és környékén hamarosan átalakul a parkolási rendszer, ami vélhetően hatással lehet a park környéki autóforgalomra is.

A grémium hozzájárult továbbá az önkormányzat tulajdonában álló Angol utca 55–59. és az Angol utca 61. szám alatti beépítetlen föld telekalakításához is. Az új telekhatárokkal az Angol utca 55–59. 4392 m2-ről 4408 m2-re növekszik, míg az Angol utca 61. területe 1565 m2-ről 1549 m2-re csökken.

A testület ahhoz is hozzájárult, hogy az önkormányzat városrendezési megállapodást kössön a Nagy Lajos király útja 142–144., a Gizella utca 24–26. és az Újvilág utca 14. alatti telkek ingatlanfejlesztőivel. A befektetők a kerületi építési szabályzatban rögzített alapértéktől eltérő, de a felső határt túl nem lépő lakásszám építésére kértek engedélyt, amelyért összesen 237,3 millió forint egyszeri támogatást nyújtanak a kerületnek.

Megosztás

Hozzászólások lezárva.

Hangot adunk Zuglónak!
A zuglóiak megelégelték, hogy a metróépítésre, az otthonfelújításokra és zöld-fejlesztésekre szánt pénzüket a kormány elvonja és ez a sarc évről évre emelkedik.

Ezért Zugló Önkormányzata kampányt indít Hangot Adunk Zuglónak! címmel, amelynek során minden zuglói csatlakozhat az elvonások elleni tiltakozáshoz!
Hangot adunk Zuglónak!
A zuglóiak megelégelték, hogy a metróépítésre, az otthonfelújításokra, valamint az útfelújításokra és zöld-fejlesztésekre szánt pénzüket a kormány elvonja és ez a sarc évről évre emelkedik.

Ezért Zugló Önkormányzata kampányt indít Hangot adunk Zuglónak! címmel, amelynek során minden zuglói csatlakozhat az elvonások elleni tiltakozáshoz!
Tartalom | Menü | Akadálymentes gomb