Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu

Harmincnégy civil szervezet nyert pályázati támogatást az önkormányzattól

A kerületi civil szervezetek pályázatainak elbírálása, a Vezér utcai fásítás második ütemének támogatása, a Kaffka Margit Általános Iskola udvarfelújításának engedélyezése – ezekről döntött a képviselő-testület szeptemberi soros ülésén. Határoztak még a képviselők személyi változásokról, szerződések megkötéséről és módosításáról, közbeszerzési pályázatok kiírásáról, kerületi faültetési terv készítéséről, valamint Miyawaki erdő létesítéséről.

Az ülés kezdetén Horváth Csaba polgármester (MSZP) kezdeményezésére a testület egy perces néma felállással tisztelgett a közelmúltban 86 éves korában elhunyt Balassa Imre Tamás egykori önkormányzati képviselő emléke előtt.

A polgármester arról is tájékoztatta a grémiumot, hogy a Budapesti Atlétikai Világbajnokság szervezői levélben köszönték meg az önkormányzat és az önkormányzati rendészet sportrendezvény alatti együttműködését, a zavartalan lebonyolításához nyújtott támogatást és segítséget.

Horváth Csaba továbbá bejelentette, javasolni fogja a képviselő-testületnek, hogy jövőre az önkormányzat saját költségén végeztessen szúnyoggyérítést a kerületben, mert az állami kezelést az előzetes értesítésektől eltérően csak a Városligetben végezték el. Ennek okán, a csípőszúnyogok elszaporodása miatt nagyon sok lakossági panasz érkezett a városházára.

Lakossági észrevétel

A napirendi pontok tárgyalása előtt Rózsa András alpolgármester (Momentum) egy levelet ismertetett a képviselőkkel, amelyben egy zuglói lakos a Kerékgyártó utcai óvodában szerzett benyomásairól számolt be. Mint írta, a jó hírű, jól felszerelt intézmény állapota az elmúlt időszakban jelentősen leromlott, a létesítményben nincs fűtés és meleg víz, a tető beázik, a kerti játékokat pedig leszerelték. Pótlásuk elmaradt, emiatt a szülők visznek be játszóeszközöket a gyerekeknek. A levélíró arra kérte az önkormányzatot, hogy ezeket a méltatlan körülményeket sürgősen szüntessék meg.

Az alpolgármester a levél kapcsán megjegyezte, időközben a problémák egy részét megoldották, de gond van a játékok beszerzésével és rendben tartásával. Ez pedig kizárólag szervezetlenség és oda nem figyelés eredménye, mert a költségvetésben megvan a fedezete a karbantartásnak.

Horváth Csaba közölte, a hasonló problémák elkerülésére a jövőben a területért felelős alpolgármester és a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. (Zuglói Zrt.) képviselője a tanévkezdés előtt szemlét fog tartani, hogy még időben kijavíttassák a hibákat.

Szerződéskötés

A testület elfogadta a védőnői ellátás állami átvételéhez kapcsolódó megállapodás módosítását. Pécsi Diána képviselő (MSZP) kérdésére válaszolva Rózsa András elmondta, az állam nem biztosította a feladatátadáshoz az operatív hátteret, ezért káosz alakult ki. Az ellátást biztosító Észak-Pesti Centrumkórház – Honvédkórház akceptálta a városvezetés üzemeltetési költséggel kapcsolatos észrevételét. A megegyezés szerint az átalánydíj kifizetése és a tételes elszámolás utólagosan negyedévente fog megtörténni.

A képviselő-testület az MSZP frakció módosító indítványával együttműködési megállapodást kötött a Babos Síklub Közhasznú Egyesülettel. A szervezet kérte az önkormányzattól a szerződéses viszony kialakítását, mert Egressy út 178/g. szám alatti ingatlanrész piaci alapú bérlése ellehetetlenítené működésüket. Az Egyesület ingyen síoktatást tart a látás és hallássérülteknek, terápiás foglalkozásokat rendez autista és egyéb fogyatékossággal élő gyermekeknek.  A szervezet az együttműködés keretében vállalta, hogy a tanpályás oktatáshoz minden tanítványnak ingyenesen biztosít sílécet és sícipőt, a kerületi iskolákból és óvodákból érkező csoportok, a Polgármesteri Hivatalban, a kerületi egészségügyben, oktatásban és szociális ellátásban dolgozók kedvezményesen vehetik igénybe szolgáltatásukat.

A grémium háromoldalú épületüzemeltetési megállapodást kötött a kerületi tulajdonú, Budapest Főváros Kormányhivatala, a Zuglói Zrt., és az Önkormányzat által közösen használt Pétervárad utca 11–17. szám alatti ingatlan üzemeltetési díjának megosztásáról. Az eddig hatályos szerződést tíz éve kötötték, ezen idő alatt számos változás történt, ami szükségessé tette, hogy olyan megállapodás jöjjön létre, ami tükrözi a jelenlegi állapotot.

Fotó: Subits-Tóth Gergő

Tulajdonosi hozzájárulás

A testület tulajdonosi hozzájárulását adta, hogy a Kaffka Margit Általános Iskola intézmény-fenntartója, a Közép-Pesti Tankerületi Központ saját költségén, 49,9 millió forint ráfordítással teljes körű rekonstrukciót végezzen a tanintézet udvarán. A munkálatok keretében megoldják az iskolaudvar csapadékvíz elvezetésének a problémáját, új burkolattal látják el a kosárlabda pályát, rekortán burkolatot kap az udvari játékok alatti terület, új távolugró gödör és öntött gumiburkolatú a teqball pálya készül. Ezen túlmenően pingpongasztalokat, kerti padokat, udvari szemeteseket helyeznek ki és térkővel burkolt járda épül.

A képviselő-testület visszahívta Felkai Tamást a Népjóléti Bizottságból és helyére Kartnik Krisztinát választotta meg.

A grémium nyílt közbeszerzési eljárást írt ki a Zuglói Egyesített Bölcsődék élelmiszer alapanyag beszerzésére, illetve a Polgármesteri Hivatal számára a feladatellátáshoz szükséges szoftverek vásárlására.

Környezetvédelem

A képviselő-testület több környezetvédelemmel kapcsolatos döntést is hozott. A grémium kinyilvánította, hogy támogatja a Vezér utcai fásítás második ütemét, amely az Egressy út – Mogyoródi út, valamint a Mogyoródi út – Bazsarózsa utca közötti szakaszon valósul meg. A grémium a faelhelyezési terv elkészítésére 2,3 millió forintot biztosított.

A képviselők a zuglói komposztálási program folytatásához 698 ezer forintot hagytak jóvá 50 komposztkeret beszerzésére.

A testület 5,5 millió forintot szavazott meg esővíz-gyűjtőedények beszerzésére. A grémium tavaly júniusban határozta el, hogy a lakossági csapadékvíz hasznosítás elősegítésére esővíz-gyűjtőedény pályázatot ír ki. Az elfogadott összegből száz 310 literes és száz 210 literes tartályt szereznek be.

A képviselők 8,4 millió forintot hagytak jóvá az önkormányzat Németpróna utcai, 224 négyzetméteres telkének cserjésítésére. A területet ismeretlen fajú növényzet borította, amelyet kivágtak.

A testület kinyilvánította, hogy támogatja a kerület hiányzó fáinak a pótlását és a közművekkel egyeztetett fahelyek megtervezésére 12,7 millió forintos fedezetet nyújt.

A képviselő-testület úgy döntött, az Örs vezér tere 15–18. és 19–20. számú társasházak mögötti önkormányzati tulajdonú 30 négyzetméteres területen a lakosság bevonásával Miyawaki erdő pilot programot indít, amelynek megvalósítására 3 millió forintot biztosít.

A képviselők kérdéseire reagálva Baranyai Zsolt, a Zuglói Zrt. Városüzemeltetési osztályvezetője elmondta, a kiválasztott területre fát csak a közműszolgáltatókkal egyeztetett helyre lehet ültetni. A Várnai László képviselő (CivilZugló) kezdeményezésére létesített Tündérkertbe nem lehet annyi fát telepíteni, mint amennyi gyermek születik évente Zuglóban, ezért a programba az egyedileg kihelyezett fákat is be kell vonni. Erre készítettek egy mobil applikációt, amely megmutatja, hogy az újszülött lakóhelye közelében hová kerül fa, amelyet gyermekük születése alkalmából a szülők ültethetnek el.  Az osztályvezető arra is kitért, hogy a kerületben évente átlagosan 300 fa pusztul el és ugyanennyit is ültetnek el. Általában 3-5 év közötti előnevelt csemetéket ültetnek, amelyeket 3 évig öntöznek és 3 év garanciát vállal rájuk a faiskola.

Fotó: Subits-Tóth Gergő

Pályázat elbírálás

A képviselő-testület elbírálta a civil szervezetek idei programjaik megvalósítására benyújtott pályázatokat. Összesen 35 igény érkezett, a testület 34 szervezetnek nyújtott 100 ezer és 760 ezer forint közötti támogatást az erre a célra elkülönített 13,5 millió forintos keretből.

Hevér László György képviselő (DK) azt kérte, hogy a pályázatot a jövőben korábban írja ki az önkormányzat, mert a szervezetek főként nyáron tartják rendezvényeiket. A javaslattal egyetértett dr. Juhász-Pintér Pál, a Fidesz frakcióvezetője is.

A grémium elfogadta a Zuglóiak Egymásért Alapítvány 2022. évi tevékenységre és a Zuglói Egyesített Óvoda 2022/2023-as nevelési évre vonatkozó beszámolóját.

Rózsa András úgy vélte, a Zuglóiak Egymásért Alapítványnak biztosított éves forrás csupán a szervezet életben tartására elég. Megfelelő finanszírozás mellett ki kell bővíteni az Alapítvány feladatkörét, hogy azon keresztül támogathassanak olyanokat, akiknek a jogszabályi tiltás miatt nem segíthet az önkormányzat.

A grémium megvitatta és tudomásul vette az önkormányzati tulajdonú egyes közterületek saját erőből történő karbantartásának megvalósíthatóságáról készült jelentést. A képviselők megállapították, hogy az elemzést tovább kell folytatni, emellett célszerű lenne kisebb területen tapasztalatgyűjtés céljából pilot programot indítani.

Elismerések

A képviselő-testület csütörtöki ülésén Horváth Csaba polgármester elismeréseket adott át az elmúlt időszakban kimagasló munkát végző rendvédelmi, egészségügyi és szociális dolgozóknak.

Zugló polgármesterétől Stiller Zsolt rendőr őrmester, Szabó Szilárd rendőr őrmester és Száva Zsuzsanna rendvédelmi igazgatási alkalmazott a Hónap Rendőre,  Jánvári Péter tűzoltó főtörzsőrmester, Kiss Endre tűzoltó főtörzsőrmester, Vincze Sándor tűzoltó főtörzsőrmester a Hónap Tűzoltója, míg Bozsányi László, Hadiné Dravecz Klaudia Izabella, Szijj Nándor közterület felügyelő a Hónap Önkormányzati Rendésze kitüntetést vehette át.

Kiváló Rendész címet vehetett át Németh Attila közterület felügyelő, Mitra Judit parkolási ellenőr pedig kimagasló helytállásáért Polgármesteri Dicséretet kapott.

A Hónap Egészségügyi Dolgozója címben részesült Boda Györgyné, Miklósi Zsuzsanna, Szirtné Berényi Katalin Anna, Tóth Gábor, Vásárhelyi Anita és Witzinger-Tasnádi Zsófia.

A Hónap Szociális Dolgozója elismerést kapott Antal Andrea, Barabás Csilla, Bálint Orsolya, Birksteiner István, Cserényi Szilvia, Gyurkó Krisztina, Koltai Máté, Kovács Andrea, Megyeri Gáborné Pap-Kis Barbara, Rózsa Renáta Éva és Valkony Kinga.

Megosztás

Hozzászólások lezárva.

Tartalom | Menü | Akadálymentes gomb