Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu

Hirdetmény önkormányzati rendelet módosításáról

Tájékoztató Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 38/2017. (IX.25.) önkormányzati rendelete módosításáról

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a település rendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29/A.§-nak, valamint Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 13/2017. (III.16.) önkormányzati rendeletben meghatározottaknak megfelelően tájékoztatom, hogy Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének a településkép védelméről 38/2017. (IX.25.) önkormányzati rendeletének módosítása folyamatban van.

A módosítás célja a Columbus utcában működő Szent István Király Zeneiskolának helyet adó, egykori MSZMP székház helyi védettségének megszüntetése annak érdekében, hogy az iskola elodázhatatlan bővítése megvalósítható legyen. Az épület főhomlokzatán található, képzőművészeti értéket képviselő, 1964-ben készült dombormű a védettség megszüntetése esetén – annak sérelme nélkül – eltávolítható.

Tárgyi módosítással kapcsolatos javaslataikat, észrevételeiket, véleményüket – nevük és lakcímük megadása mellett – a megjelenéstől számított 15 napig adhatják meg postai levélben (1145 Budapest, Pétervárad utca 2.) vagy elektronikus levélben (hivatal@zuglo.hu).

Amennyiben civil szervezetként először vesznek részt kerületi építési szabályzat véleményezési eljárásában, úgy a véleményükhöz – a szervezet neve, képviselője, postai címe, e-mail címe és a véleményezési eljárás tárgya mellett – kérem, hogy csatolják a szervezet alapító okiratát és a bírósági bejegyzésről szóló jogerős végzést is.

Karácsony Gergely
polgármester

Kapcsolódó dokumentum:

Megosztás

Hozzászólások lezárva.

Tartalom | Menü | Akadálymentes gomb