Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu

Pályázati felhívás legalább 5 albetétes társasházak és lakásszövetkezeti épületek felújításának pénzügyi támogatására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a Budapest XIV. kerület Zugló közigazgatási területén található legalább 5 albetétes
társasházak és lakásszövetkezeti épületek felújításának pénzügyi támogatására

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 4/2023 (III. 01) önkormányzati rendelet alapján Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot ír ki Budapest XIV. kerület közigazgatási területén épült társasházak és lakásszövetkezeti épületek részére visszatérítendő kamatmentes felújítási támogatásra az alábbi körben:

1. A pályázat útján támogatott tevékenység

A pályázat útján visszatérítendő kamatmentes felújítási támogatás nyújtható a társasházaknak és a lakásszövetkezeti épületeknek az osztatlan közös/szövetkezeti tulajdonban lévő területeire vonatkozó felújításához, az alábbi munkák elvégzésére:

a) az épület fő tartószerkezeti elemeinek részleges vagy teljes felújítása,
b) erkélyek és/vagy a függőfolyosók tartószerkezetének felújítása,
c) épületgépészeti berendezések részleges vagy teljes felújítása, kivéve a központi antenna, kaputelefon, kábeltelevízió, telekommunikációs hálózat vezetékeinek és tartozékainak felújítását,
d) tető, héjalás, bádogozás részleges vagy teljes felújítása, kémények részleges vagy teljes felújítása,
e) homlokzat-felújítás, kivéve a falfirka eltávolítást,
f) épület víz- és hőszigetelésének felújítása, átfogó javítása, tetőfödém hőszigetelése, első fűtött lakószint alatti födém hőszigetelése,
g) közös helyiségek/területek nyílászáróinak felújítása, cseréje,
h) lépcsőház felújítása, kivéve a csak festési munkát,
i) felvonó(k) részleges vagy teljes felújítása, felvonócsere,
j) gáz alap-, felszálló vezeték felújításának, cseréjének támogatása,
k) épületgépészeti és villamos rendszerek korszerűsítése, energiatakarékos felújítása: (energetikai tanúsítvánnyal alátámasztva)
ka) központi fűtőberendezések, fűtési rendszerek, fűtésszabályozók
kb) központi melegvíz-ellátási rendszerek, berendezések korszerűsítése, cseréje,
kc) fűtési rendszerek központi szabályozásának kiépítése, hálózat átalakítása,
kd) nap- és megújulóenergia-termelő rendszer kiépítése,
l) balesetveszélyes tömörkerítések homlokzati szakaszának felújítása,
m) gázszolgáltatásból való kizárás esetén külön kérelemre jelen pályázati felhívásban meghatározott határidőktől függetlenül rendkívüli visszatérítendő támogatást nyújt 10 millió Ft keretösszegig.

2. A részvétel feltételei

Nem igényelhető támogatás a pályázat benyújtása előtt már megkezdett beruházáshoz, kivéve a gázszolgáltatásból történt kizárás esetét.
Nem igényelhetnek támogatást az 5 éven belül ugyanabban a felújítási tevékenységben nyert társasházak.

A társasházak és lakásszövetkezeti épületek felújításának támogatására kiírt pályázaton azok a társasházak és lakásszövetkezeti épületek vehetnek részt, amelyeknek közgyűlésén a felújítási munkát a tulajdonostársak megszavazzák, és döntenek a tulajdonosokat terhelő költségek viseléséről, valamint arról, hogy pályázatot nyújtanak be Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatához a visszatérítendő kamatmentes támogatás igénylésére.

A pályázónak vállalnia kell, hogy a megítélt támogatási összegről a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Zuglói Zrt.) által készített hirdetményt kifüggeszti a társasház vagy lakásszövetkezet hirdető tábláján a pályázat elnyerésétől számított 2 év időtartamban.

3. A támogatás összege

A visszatérítendő támogatás mértéke társasházanként és lakásszövetkezeti épületenként 5-15 albetét között 2 500 000 Ft, 16-25 albetét között 4 000 000 Ft, 26 albetéttől 6 000 000 Ft. A támogatás mértéke nem haladhatja meg a pályázatban megjelölt felújítási munka összköltségének 50%-át.

4. A pályázat lebonyolítása

A pályázatot a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testülete pályázati felhívásban teszi közzé.

A pályázati felhívás közzététele

  • Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának honlapja,
  • Zuglói Zrt. honlapja (http://www.zugloizrt.hu),
  • Zuglói Lapok,
  • Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának hirdetőtáblája,
  • Zuglói Zrt. ügyfélszolgálata.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2023. 09. 01-től – 2023. 10. 31-ig
A pályázatok elbírálásának határideje: 2024. 01. 30.
A pályázatokat személyesen vagy postán lehet benyújtani.

A határidőn belül benyújtott pályázatokat a Zuglói Zrt. a beérkezés sorrendjében feldolgozza, és 2024. 01. 30-ig döntésre a Gazdasági Bizottság ülésére előterjeszti. A Zuglói Zrt. a formailag és tartalmilag megfelelő pályázatokat terjeszti döntésre a Gazdasági Bizottság elé.

A Zuglói Zrt. egyszeri hiánypótlásra szólítja fel azt a pályázót, akinek a pályázata nem felel meg a pályázati felhívás feltételeinek (pl. hiányosan kitöltött adatlap, hiányosan csatolt mellékletek, valótlan adatokat tartalmazó pályázat).

A hiánypótlásra rendelkezésre álló határidő a hiánypótlási felhívás kézhezvételétől számított 5 munkanap.

A hiánypótlás nem vagy nem megfelelő teljesítése, vagy határidőn túli teljesítése esetén a pályázatot a Gazdasági Bizottság érvénytelenné nyilvánítja. A pályázat érvénytelenné nyilvánításáról a pályázót a Zuglói Zrt. a pályázat visszaküldésével és a Gazdasági Bizottság határozatával értesíti.

A támogatást elnyerő pályázók értesítése írásban: 2024. 03. 20.

5. A pályázat elbírálásának szempontjai

A formailag és tartalmilag megfelelő pályázatokat a Gazdasági Bizottság rangsorolja, és a támogatást összegszerűen meghatározza. A pályázatok támogatására a támogatási keretösszeg erejéig van lehetőség. Amennyiben a Gazdasági Bizottság által meghatározott támogatási összeg eléri a támogatási keretösszeget a Gazdasági Bizottság a további pályázatokat eredménytelenné nyilvánítja.

A rangsorolásnál a Gazdasági Bizottság különösen az alábbi körülményeket értékeli:

a) önkormányzati tulajdonú albetétet is tartalmazó társasházak vagy lakásszövetkezeti épületek,
b) Zuglói Zrt. által kezelt társasház,
c) a társasház vagy a lakásszövetkezeti épület kora és albetétszáma,
d) az elvégzendő munka fajtája a következő sorrend figyelembevételével:
da) életveszély elhárítási munkák,
db) az épület további állagromlását megakadályozó, valamint a közvetlen élet- és balesetveszély elhárítását követő felújítás, a megfelelő műszaki szakvélemény alátámasztásával,
dc) épületek utcai homlokzatán végzett felújítás,
dd) egyéb felújítás,
e) felújítás mértéke, jellege, előkészítettsége, alátámasztottsága,
f) a vállalt saját erő a felújítási munka összköltségének 50 %-át meghaladó része,
g) a lakóközösség a felújítási alapképzést a lakáscélú állami támogatásokról 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 16. §. (2) bekezdés szerint folytatja,
h) épületenergetikai és/vagy klímaadaptációs célú beruházások esetén a kamatmentes támogatás visszafizetésének ütemezésében a Gazdasági Bizottság legfeljebb 2 év kedvezményt ad a pályázónak, amennyiben a pályázó bemutatja a megtérülési számításokat.

Zuglói Zrt. az alábbi szempontok alapján dolgozza fel a pályázatokat és tesz javaslatot a Gazdasági Bizottságnak a támogatásra:

Szempont

Javasolt pontszám

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata tulajdonában lévő albetétet is tartalmazó társasházak és lakásszövetkezeti épületek, vagy a Zuglói Zrt. által kezelt társasházak 10
műemléki jellegű vagy városképi szempontból fontos, érdekes, díszes társasház vagy lakásszövetkezeti épület 10
albetétszám > 50 10
25 < albetétszám< = 50 8
albetétszám < = 25 5
hatósági kötelezés van 15
A felújítás mértéke, előkészítettsége, alátámasztottsága (pl: statikai, épületszerkezeti, elektromos hálózat felújítási, gázfelújítási stb. szakvélemény van) 10
a műszaki tartalom a társasház vagy a lakásszövetkezeti épület összes albetétét érinti 10
a probléma a társasház vagy a lakásszövetkezeti épület albetéteinek legalább 50%-át érinti 8
a probléma a társasház vagy a lakásszövetkezeti épület albetéteinek legalább 20%-át érinti 5
az épület állagromlását megakadályozó felújítás (például: csapadékvíz elvezetés, vízszigetelés) 10
közvetlen élet- és balesetveszély elhárítását követő felújítás 5
az épület energetikai hatékonysága várhatóan legalább egy kategóriát javul (energetikai számításokkal, tanúsítvánnyal alátámasztva) 5
az épület külső megjelenése, esztétikai állapota javul, az épület eredeti ornamentikáját (eredeti díszítő elemeit) helyreállítják 5

 

6. A jelentkezés módja

A pályázatokat a mellékelt jelentkezési adatlappal és a mellékletekkel együtt 1 példányban

2023. szeptember 1. 8:00 órától – 2023. október 31. 15:00 óráig
között személyesen, vagy postai úton lehet benyújtani.

Személyes és postai benyújtás esetén is a borítékra fel kell írni, hogy “társasházak és lakásszövetkezeti épületek visszatérítendő kamatmentes támogatási pályázat”.

A pályázatot zárt – ha a közös képviselő több épületre vonatkozó pályázatot nyújt be, akkor társasházak és lakásszövetkezeti épületenként külön – borítékban kell benyújtani, személyesen a Zuglói Zrt. ügyfélszolgálatán (1145 Budapest, Pétervárad utca 11-17.), postai úton a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1145 Budapest, Pétervárad utca 11-17.) címzett feltüntetésével.

A 2023. október 31-ig személyesen, illetve postai úton beérkezett pályázatokat áll módunkban befogadni és feldolgozni.

A pályázati határidő elmulasztása jogvesztő. Hiánypótlásnak csak a pályázatok beadására nyitva álló határidőn belül van helye. Javasoljuk, hogy pályázatát minél előbb nyújtsa be.

Az adatlap beszerezhető

  • Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának honlapja ( http://www.zuglo.hu ),
  • Zuglói Zrt. honlapja ( http://www.zugloizrt.hu ),
  • Zuglói Zrt. ügyfélszolgálata (1145 Budapest, Pétervárad utca 11-17.)

Zuglói Zrt. II. emeleti ügyfélszolgálatán a pályázatok átvételi ideje:

Hétfő – Csütörtök 8.00 – 15.00
Péntek 8.00 – 12.00

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet:
Zuglói Zrt. ügyfélszolgálata: tarsashazpalyazat@zugloizrt.hu

7. A pályázatnak tartalmaznia kell:

a) a kitöltött adatlapot,
b) az alapító okirat/alapszabály általános részének másolatát (a külön tulajdonra vonatkozó rész nélkül),
c) ha van, akkor Szervezeti és Működési Szabályzatot,
d) utolsó havi bankszámlakivonatot,
e) 2022. évre vonatkozó elszámolást,
f) 2023. évi költségvetést,
g) nyilatkozatot arra vonatkozólag, hogy a társasház saját költségén a támogatási szerződés közokiratba foglalását vállalja,
h) a pályázattal érintett társasház vagy lakásszövetkezeti épület 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapját,
i) a társasház vagy a lakásszövetkezeti épület rövid bemutatását,
j) közgyűlési határozatot, amelynek tételesen tartalmaznia kell:
ea) a pályázaton való részvétel szándékát,
eb) a pályázati feltételek elfogadását,
ec) a közös képviselő felhatalmazását az ügyintézésre,
ed) a felújítási munkák megnevezését, ütemezését,
ee) az elfogadott árajánlat szerinti összeget,
ef) a kért támogatás összegét,
eg) az önrész pénzügyi forrásának megjelölését (felújítási alap, a tulajdonosok egyszeri hozzájárulása, bankhitel, stb.),
eh) amennyiben a meglévő közös költség előírás nem fedezné a támogatás visszafizetését, úgy a közös költség előírás szükséges mérték szerinti megemelését,
k) a felújítás építőipari költségvetés készítő programmal (Terc vagy azzal egyenértékű) készített részletes költségvetését, vagy a felújításra építőipari költségvetés készítő programmal (Terc vagy azzal egyenértékű) készített részletes árajánlatot, az építési engedély hiteles másolatát, ha a felújítás építési engedélyköteles,
l) szakvéleményt és fényképeket a felújítandó szerkezetekről, melyek a munka elvégzésének szükségességét igazolják,
m) kimutatást az elmúlt 12 havi közös költség kintlévőség alakulásáról.

Amennyiben az elmúlt 12 havi közös költségre vonatkozó kimutatásban az előíráshoz képest az egyenleg az előírás 15%-át meghaladó hiányt mutat, úgy nem részesülhet a támogatásban a pályázó.

8. Az elnyert támogatás igénylésének módja

Sikeres pályázat esetén az Önkormányzat a társasházzal, lakásszövetkezettel szerződést köt. A támogatási szerződés megkötésének feltétele, hogy az önerős hozzájárulás teljes összege a pályázónak a számlájára befizetésre, illetve átutalásra kerüljön egy elkülönített al- vagy bankszámlára.
Ha a vállalt saját erőt részben vagy egészben hitel biztosítja, akkor a hitelszerződés egy másolati példányának bemutatása szükséges a támogatási szerződés megkötése előtt.

A támogatási szerződés megkötésének további feltételei:

a) a pályázó képviseletére jogosult személy felhatalmazásának megküldése,
b) a kiválasztott kivitelezővel a támogatott felújításhoz kapcsolódóan megkötött szerződés másolati példányának megküldése,
c) a pályázó székhelye szerint illetékes adóhatóság igazolása arról, hogy a pályázónak nincs lejárt esedékességű, 60 napot meghaladó adó- vagy adók módjára behajtható köztartozása,
d) Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának igazolása arról, hogy a pályázónak nincs lejárt esedékességű, 60 napot meghaladó adó- vagy adók módjára behajtható köztartozása.

A szerződéskötéshez benyújtandó dokumentum beküldési határideje az értesítés kézhezvételét követő 90. nap.

A határidő pályázó hibájából történő elmulasztása jogvesztéssel jár.

9. Szerződéskötés és kivitelezés

A nyertes pályázókkal Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata támogatási szerződést köt.
A támogatási szerződést közjegyzői okiratba kell foglalni. A közjegyzői okiratba foglalás költsége a pályázót terheli. A pályázónak a felújítási munkát a támogatási szerződés megkötésétől számított egy éven belül kell elvégeznie. Részteljesítésre és részelszámolásra nincs lehetőség. A határidő lejárta előtt benyújtott kérelemre a Gazdasági Bizottság a határidőt legfeljebb egy alkalommal, négy hónappal, különös méltánylást érdemlő esetben további 3 hónappal meghosszabbíthatja. A határidőn túli befejezés esetén különös méltánylást érdemlő esetek kivételével nem fizethető ki támogatás.

Az elszámolás és a kifizetés feltételei:

A támogatás folyósítása a szerződés szerinti munkák teljes körű elvégzésének Zuglói Zrt. által történő ellenőrzését követően, a támogatási szerződésben meghatározott rend szerint, utólagosan, a pályázó által benyújtott számlák alapján történik.

A munka megkezdéséről a munka befejezéséig a Zuglói Zrt. képviselőjét folyamatosan, írásban tájékoztatni kell (értesítés a munkaterület átadásáról, részátadások, a munka átadása-átvétele). Mivel a megkezdett beruházásokra nem jár támogatás (kivéve a gázszolgáltatásból való kizárásos pályázatokat) ezért a támogatási szerződés megkötése előtt keletkezett előleg számlákat sem áll módjában az Önkormányzatnak kifizetni.

A Zuglói Zrt. csak a jogszabályok és előírások betartásával, a társasház vagy lakásszövetkezet által bevont műszaki ellenőrzés felelős műszaki vezető nyilatkozatával elfogadott kivitelezés támogatási összegét javasolja kifizetésre az 1.000.000,-Ft-ot meghaladó kivitelezések esetében. Amennyiben a kivitelezés hibás, hiányos vagy a jóváhagyottól eltérő módon valósul meg, a Zuglói Zrt. a támogatás esedékes összegét csak a hibajavítást vagy a munka befejezését követően javasolja kifizetésre. A hibás teljesítés megítélésénél a Zuglói Zrt. nem veszi figyelembe, hogy a hibás teljesítés harmadik személynek róható fel.

A jóváhagyottól eltérő módon megvalósuló kivitelezésre eső támogatás kifizetését a Zuglói Zrt. nem javasolja kifizetésre.

A támogatás kifizetését a Zuglói Zrt. akkor sem javasolja kifizetésre, ha a pályázó a támogatási szerződésben rögzített feltételeket nem tartja be (ideértve azt az esetet is, ha a pályázó a 2. pontban rögzített, az elnyert támogatásról szóló hirdetmény kifüggesztési kötelezettségének nem tesz eleget).
A támogatási szerződés feltételei szerinti elszámolást kell benyújtani a Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatalhoz. Az elszámoláshoz a Zuglói Zrt. képviselőjének teljesítésigazolását mellékelni kell.

Az építőipari kivitelezési tevékenységet a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szabályozza. A kivitelezés ellenőrzése érdekében regisztrált műszaki ellenőr bevonása szükséges a pályázók részéről az 1.000.000,- Ft-ot meghaladó kivitelezések esetében.
Az építész műszaki ellenőrök névjegyzéke a Magyar Építész Kamara honlapján ( http://www.mek.hu/index.php?link=Nevjegyzek ) vagy más műszaki ellenőrök névjegyzéke a Magyar Mérnöki Kamara ( http://mmk.hu/kereses/tagok ) honlapján érhető el.

A kamatmentes támogatást 5 év alatt havi egyenlő részletekben kell visszafizetni. Az első részlet esedékessége a kiutalást követő hónap 10-e. Ezt követően minden részlet esedékessége az aktuális hó 10-e. Az aktuális törlesztőrészlet határidőben történő beérkezéséről a társasház képviselőjének kell gondoskodni.

Abban az esetben, ha 3 hónapnyi részlettel késedelembe esik a támogatott, úgy a támogató a Zuglói Zrt. fizetési felszólításában megjelölt fizetési határidő eredménytelen elteltét követően azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, és ezzel a teljes visszatérítendő támogatás egy összegben esedékessé válik a Ptk. 6:48.§ (1) bekezdés szerinti késedelmi kamatokkal együtt.


Letölthető dokumentumok:

Megosztás

Hozzászólások lezárva.

Tartalom | Menü | Akadálymentes gomb