Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu

Pályázati felhívás tehetséggondozó ösztöndíjprogramról – 2023 – 2024-es tanév

PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS

A Művész Gyerekekért Közhasznú Nonprofit Kft. iskolafenntartó (a továbbiakban: Iskolafenntartó) és a Madách Tánc- és Színművészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola (a továbbiakban: Madách Művészeti Iskola) Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatával (a továbbiakban: Önkormányzat) együttműködve tehetséggondozó ösztöndíjprogramot indít az alábbiak szerint.

1. Az Iskolafenntartó az Önkormányzattal együttműködve tehetséggondozó ösztöndíjprogram pályázatot (a továbbiakban: Pályázat/Ösztöndíjprogram) hirdet zuglói rászoruló gyermekek számára.

2. Az Ösztöndíjprogram időtartama: a 2023/2024. tanév.

3. Az Ösztöndíjprogram keretében a Madách Művészeti Iskolával tanulói jogviszonyban álló rászoruló tanulók tehetséggondozó ösztöndíj támogatásban részesülhetnek. Az ösztöndíj támogatás a tanuló képzésének támogatásához használható fel az Ösztöndíjprogram időtartama alatt.

4. A tehetséggondozó ösztöndíj támogatásra azok a Madách Művészeti Iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulók jelentkezhetnek, akik:

a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek, és legalább egy éve bejelentett zuglói lakóhellyel/tartózkodási hellyel rendelkeznek, mindkettőt igazolni kell a 6. pontban leírtaknak megfelelően

vagy

b) nem részesülnek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, de
– legalább egy éve bejelentett zuglói lakóhellyel/tartózkodási hellyel rendelkeznek, és
– a családjukban az egy háztartásban élők esetében az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg a 240.000,- Ft/hó/fő összeget, és
– esetükben a lakóhelyül szolgáló lakás szobaszáma nem haladja meg a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 2. A közvetlen támogatások közös feltételei:
3. §: “(2) A lakásigény mértéke az igénylő és a vele együtt költöző családtagok (házastárs, élettárs, kiskorú gyermek, valamint a 7. §-ban – a jövedelmüktől függetlenül – meghatározott családtagok) számától függően a következő:

a) egy-két személy esetében: legalább egy és legfeljebb három lakószoba,
b) három személy esetében: legalább másfél és legfeljebb három és fél lakószoba,
c) négy személy esetében: legalább kettő és legfeljebb négy lakószoba.
Minden további személy esetében fél lakószobával nő a lakásigény mértéke. Három vagy több gyermeket nevelő család esetében minden további személynél a lakásigény mértékének alsó határa fél lakószobával, de legfeljebb három lakószobáig nő, felső határa egy lakószobával nő. Kettő fél lakószobát egy lakószobaként kell figyelembe venni.

(3) A (2) bekezdés alkalmazásánál a padlóburkolat jellegétől függetlenül:
a) a fél lakószoba hasznos alapterülete a 6 négyzetmétert meghaladja, de nem haladja meg a 12 négyzetmétert,
b) a lakószoba hasznos alapterülete meghaladja a 12 négyzetmétert, de – a meglévő, kialakult állapotot kivéve – legfeljebb 30 négyzetméter, amennyiben ennél nagyobb, úgy két szobaként kell számításba venni. Amennyiben a nappali szoba, az étkező és a konyha osztatlan közös térben van, és hasznos alapterületük együttesen meghaladja a 60 négyzetmétert, úgy – egy lakás esetén egy alkalommal – két szobaként kell figyelembe venni,
c) a lakószoba legalább egy 2 méter széles – ajtó és ablak nélküli – falfelülettel rendelkezik.

A b) pontban meghatározott feltételeket igazolni kell a 7. pontban leírtaknak megfelelően.

6. Jelentkezési határidő: 2023. november 14. (kedd)

Jelentkezni lehet személyesen:
Madách Művészeti Iskola titkárságán
Hétfő: 15 – 18 óra
Szerda: 15-18 óra
Csütörtök: 15-18 óra között
1149 Budapest, Angol utca 75.
e-mail cím: titkarsag@mmti.hu,
Telefon: 06 (1) 222-1402

7. A Pályázat benyújtása és a kötelező mellékletek

A Pályázathoz a csatolt űrlapot 2 eredeti, aláírt példányban, a támogatási jogcím [a) vagy b) pont] szerinti kötelező mellékletekkel együtt kell benyújtani. A mellékletekről 1 eredeti és 1 másolati példányt (kivéve, ha az alábbi felsorolás szerint másolati példány is megfelelő, ez esetben 2 másolati példányt) kell benyújtani).

A Pályázat kizárólag a kötelező mellékletekkel együtt érvényes. Bármely melléklet hiányában a Pályázat formai hibásnak minősül. Ebben az esetben az Iskolafenntartó a pályázót hiánypótlásra szólítja fel, amelyet a felszólítást követő 3 munkanapon belül teljesíteni kell. Ha a pályázat a hiánypótlás ellenére sem tartalmazza a kötelező mellékleteket, azt a pályázatelbíráló bizottság elutasítja.


A pályázat kötelező mellékleteit, illetve a részvétel további feltételeit a teljeskörű pályázati kiírás tartalmazza, amelyet IDE KATTINTVA olvashat el.

Letölthető dokumentum:

Megosztás

Hozzászólások lezárva.

Tartalom | Menü | Akadálymentes gomb