Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu

Tájékoztató szálláshely üzemeltetők adatszolgáltatási kötelezettségéről

Tisztelt Szálláshely Üzemeltető!

A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X.20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 16. § (1) bekezdésének előírásai szerint a magánszálláshelyet, valamint az egyéb szálláshelyet üzemeltető szálláshely-szolgáltató köteles az adott naptári évre – 2021. tárgyévre vonatkozóan összesítve – a tárgyévet követő év január hó 31. napjáig a jegyzőnek írásban adatot szolgáltatni

  • fogadott vendégek számáról és
  • a vendégek által a szálláshelyen eltöltött éjszakák számáról.

A fenti adatokat összesítve, valamint magyarországi lakóhellyel rendelkező és magyarországi lakóhellyel nem rendelkező vendégek szerinti bontásban kell közölni.

Fentiek alapján kérem, hogy a mellékelt nyomtatvány kitöltésével – a tűzött póthatáridő betartásával – 2022. február 20. napjáig szíveskedjen adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tenni, és azt hatóságomnak az azon megjelölt valamely módon visszajuttatni.

Amennyiben szálláshely-szolgáltatási tevékenységét 2021. évben évközben szüntette meg, úgy az adatokat az adott részidőszakra vonatkozóan szintén szükséges megküldenie.

Jelen adatszolgáltatásban Budapest XIV. Kerület Zugló illetékességi területére vonatkozó, összesített adatokat – statisztikai célokra – a jegyző a Központi Statisztikai Hivatal részére küldi meg.

Tájékoztatom, hogy jelen adatszolgáltatás nem egyezik meg a helyi adóhatóság számára benyújtandó adatszolgáltatási kötelezettséggel, annak teljesítése alól nem mentesít!

Segítő együttműködését köszönöm.

Budapest, 2021. február 4.

Dr. Tiba Zsolt
jegyző


Letölthető adatlap:

Megosztás

Hozzászólások lezárva.

Tartalom | Menü | Akadálymentes gomb