Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu

A Bosnyák téri és Dürer kerti fejlesztések kiemelt státuszának eltörlését kéri az önkormányzat az Alkotmánybíróságtól

A parkolási rendelet módosítása, üzletek nyitva tartásának újraszabályozása, alkotmányossági panasz benyújtása – ezekről is döntött decemberi rendkívüli ülésén a képviselő-testület. Ezen túlmenően határozott még a grémium a Zugló-pótlék jövő évi folyósításáról, az E-Co-Housing projekt új helyszínének a kijelöléséről és az Egressy úti iskolaépület bérbeadásáról is.

A képviselő-testület egy perces néma felállással adózott a közelmúltban elhunyt Szőke Noémi református lelkész és dr. Somodi Zoltán gyermekorvos emléke előtt.

Kinisch Andrea képviselő (DK) az ülés megkezdése előtt bejelentette, hogy további egyeztetések lefolytatására visszavonja Zugló 2021–2026 közötti időszakra szóló Gyermekvédelmi Koncepciójára benyújtott javaslatát.

Rendeletmódosítások

A testület határozott az üzletek és vendéglátóhelyek új, éjszakai nyitvatartási rendjéről, amely 2022. január 1-el lép hatályba. A rendelet szerint a vendéglátóhelyek december 31. kivételével hétfőtől csütörtökig, illetve vasárnap reggel 6 órától 23 óráig, pénteken és szombaton reggel 6 órától éjjel 1 óráig tarthatnak nyitva. Az üzletek hétfőtől péntekig 22 órától reggel 6 óráig, péntektől vasárnapig 24 órától reggel 6 óráig nem árulhatnak szeszesitalt. A rendelet hatálya nem terjed ki egyebek mellett az üzemanyagtöltő-állomások területén, a szálláshelyeken a szállóvendégek számára fenntartott, valamint a kulturális és fürdőszolgáltatást nyújtó intézmények üzleteire.

A képviselő-testület módosította Zugló parkolási rendeletét. Az új jogszabály szerint a jövőben személyes ügyintézés keretében azok a zuglói lakosok is igényelhetik a napi egyórás ingyenes parkolást, akik számára munkáltatójuk kizárólagos használatra biztosít gépjárművet. Az is kedvező változás, hogy akik 2022-től érvényes lakossági várakozási hozzájárulással rendelkeznek, azok kérelem benyújtása nélkül is jogosultak Zugló területén a napi egyórás ingyenes várakozásra. Az is újdonság még, hogy a következő évre szóló lakossági várakozási, valamint a napi egyórás ingyenes várakozási hozzájárulást december 1-től lehet kérelmezni és ezek kiadása a parkolást üzemeltető cég által működtetett weboldalon keresztül, elektronikus úton is intézhető.

Döntés a Zugló-pótlékról

A testület arról is döntött, hogy Zugló rendőrkapitányát, valamint a 17. számú házi gyermekorvosi körzetben helyettesítő házi gyermekorvosokat kiemelkedő munkájukért elismerésben részesíti.

A vita során képviselői kérdésekre válaszolva dr. Nagy András Csaba, a Zuglói Egészségügyi Szolgálat igazgató főorvosa elmondta, jelenleg a helyi járóbeteg szakellátásból 15 orvos és mintegy 30 szakasszisztens hiányzik.

A képviselők azt is elhatározták, hogy a kerületi fenntartású köznevelési és szociális intézményekben dolgozók számára 2022-ben is biztosítják a Zugló-pótlékot. Így a Zuglói Egyesített Óvodában foglalkoztatott óvodapedagógusok, óvodatitkárok, valamint az óvodapszichológus és a szociális intézményekben dolgozó közalkalmazottak továbbra is havonta 40 000, míg a nem pedagógus munkakört betöltők 15 000 forint bérpótlékban részesülnek. A Zuglói Szociális Szolgáltató Központ és a Zuglói Család- és Gyermekjóléti Központ közalkalmazottai pedig havonta 20 000 forint területi pótlékot kapnak.

Alkotmányossági panasz

A grémium tájékoztatást kapott a Bosnyák tér–Csömöri út–Rákospatak utca–Bosnyák utca által határolt területre vonatkozó, Városközpont Kft. által készített településrendezési szerződéstervezetről.

Horváth Csaba polgármester (MSZP) kihangsúlyozta, a beruházó által készített településrendezési megállapodás-tervezet bemutatásával az volt a célja, hogy a képviselők megismerjék az önkormányzat és az ingatlanfejlesztő közötti tárgyalások állását. Hozzátette: a dokumentum nem tükrözi Zugló álláspontját.

A képviselő-testület a DK-frakció azon indítványról is határozott, hogy az önkormányzat kéri az Alkotmánybíróságtól a Bosnyák téri, illetve a Dürer kerti ingatlanfejlesztés kiemelt beruházási státuszának a megszüntetését.

A vitában Rózsa András alpolgármester (Momentum) azt mondta, pártja támogatja az alkotmányossági panaszt, mert a kormány a beruházásokat ok nélkül nyilvánította kiemelté, és ezzel megfosztotta az önkormányzatot a területekre vonatkozóan szabályozási jogától. A politikus arra kérte a Fidesz frakciót, hogy a kormányzó pártnál járjon közbe a státusz megszüntetéséért.

Rozgonyi Zoltán képviselő (Fidesz) kijelentette, ha az önkormányzat és az ingatlanfejlesztő között nem jön létre megegyezés, frakciója kezdeményezni fogja a kiemelt beruházási státusz megszüntetését.

Várnai László képviselő (Civil Zugló Egyesület) szerint a beruházó Városközpont Kft. neve megtévesztő, mert valójában nem városközpontot, hanem a városképbe nem illő irodaházakat és lakóépületeket épít.

Tóth Attika képviselő (DK) úgy vélte, a beruházó már azzal visszaélt erőfölényével, hogy a Bosnyák tér mögé az önkormányzat által meghatározott 500 lakásnak közel a dupláját akarja építeni.

Horváth Csaba azt mondta, a Bosnyák tér mögötti területen a kormány 35 méter magas házak és a 4000 lakás megépítését engedélyezte, szerencsére a beruházó nem kíván élni ezzel a lehetőséggel. Az önkormányzat célja, hogy a lehetőségekhez mérten jó kompromisszum szülessen. Viszont azt tudni kell, hogy ha a beruházóval nem jön létre megállapodás, akkor a kerület nem tudja megépíteni az új piacot, rendelőintézetet, Polgármesteri Hivatalt és parkolót is magába foglaló komplexumot.

Victora Zsolt képviselő (MKKP) ugyancsak benyújtott javaslatot az alkotmánybírósághoz fordulás ügyében, amelyet a DK-s indítvány elfogadásával visszavont. Emellett a politikus azt is kezdeményezte, hogy képviselő-testület a Lőcsei út – Bosnyák utca – Bosnyák köz – Rákospatak utca – Csömöri út által határolt tömbre, valamint a Dürer kertre rendeljen el változtatási, építési és telekalakítási tilalmat. Ezt a testület az előre nem látható jogi következmények miatt elutasította. 

Új helyen a közösségi lakóház

A képviselők módisították a kerület idei lakáshasznosítási tervét, és arról is határoztak, hogy az E-Co-Housing nyertes pályázatban vállalt energiahatékony közösségi lakóházat egy önkormányzati tulajdonú lakóház felújításával valósítják meg. Erre a célra a Mexikói út 11b. alatti ingatlant jelölték ki, és megbízták Szabó Rebeka alpolgármestert (Párbeszéd), hogy a változtatásról egyeztessen a konzorciumi partnerekkel és az Európai Bizottság UIA Program Igazgatóságával. Mint ismeretes, az építőipari árrobbanás miatt a Gizella út 14–16. szám alatti ingatlanon tervezett E-Co-Housing beruházás költségei több mint 700 millió forinttal nőttek meg, amire nincs forrása az önkormányzatnak.

Mint az előterjesztő Szabó Rebeka kifejtette, az önkormányzat megkeresésére az UIA Program Igazgatóság jelezte, hogy sem projekt meghosszabbítást, sem többlettámogatást nem tud nyújtani, nyitott viszont a program befejezését szolgáló alternatív megoldásokra.

A Képviselő-testületet a Főváros Kormányhivatala törvényességi felhívását szem előtt tartva megerősítette a Gazdasági Bizottság átruházott hatáskörben hozott határozatait. A polgármester a veszélyhelyzettel kapcsolatban kiadott kormányrendelet alapján döntött úgy, hogy június 15-től augusztus 31-ig a Gazdasági Bizottság átruházott hatáskörben hozhat döntéseket. Ezen idő alatt a szervezet tíz előterjesztés ügyében határozott.

Fejlesztések

A testület tendert írt ki a Kerékgyártó utca komplex rekonstrukciója I. ütemének kivitelezésére. A kerület indult a Belügyminisztérium önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázatán, de nem kapott támogatást, így az útrész felújítását önerőből valósítja meg, amely az előzetes becslés szerint 160 millió forintba kerül.

A grémium továbbá 38 új térfigyelő kamera telepítési helyéről is határozott. Zuglóban jelenleg 231 kamerából álló térfigyelő rendszer működik, öt eszköz telepítése pedig folyamatban van.

Az Angol Invest Kft. kérelmére a testület hozzájárult, hogy az Ilosvai Selymes utca 36. szám alatti ingatlanon a fejlesztő négy helyett hatlakásos házat építsen, mert azt az építési szabályzat területre vonatkozó ingatlan övezeti besorolása megengedi. Az építkezés érdekében közfejlesztések szükségesek, melyek hatmillió forintos költségét a beruházó kifizeti az önkormányzatnak.

Iskolaépület bérbeadás

A képviselő-testület továbbá arról is határozott, hogy a Közép-Pesti Tankerületi Központnak havi 5,3 millió forint plusz áfáért bérbe adja az Egressy út 178/G. alatti iskolaépületet, amelybe a Columbus utcai Szent István Király Zeneművészeti Szakgimnázium költözik az intézmény 2022. december 31-ig tartó bővítésének időszakára.

A Budapesti Metropolitan Egyetem Egressy úti ingatlanára vonatkozó bérleti szerződés augusztusban járt le, azóta térítés ellenében, jogcím nélküli használja az iskolaépületet.

Az önkormányzat májusban határozott arról, hogy az ingatlant tender útján bérbe adja, melyre az Ezer Gyerek Egyesület nyújtott be pályázatot. Ugyanakkor a Közép-Pesti Tankerületi Központ is megkereste Zugló önkormányzatát a zeneiskola átmeneti elhelyezésével kapcsolatban, vállalva az 5,3 millió forint plusz áfa bérleti díj megfizetését.

Támogatások

Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2022-re is szerződést köt a szenvedélybetegek alacsony küszöbű ellátását végző TISZTA JÖVŐÉRT Közhasznú Alapítvánnyal, melynek feladatellátására 6 millió forintot biztosított.

A grémium döntött még a Zuglói Ifjúsági Közösségi Díj megalapításáról és az ifjúságot segítő tevékenységeket támogató pályázat kiírásáról is. Díjazásra 500 000 forintot, míg az ifjúságot támogató tevékenységre 1,5 millió forintot hagytak jóvá a képviselők.

A testület az Anyák az Anyákért Alapítvány működésének elősegítésére 200 000 forintot, míg a sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő zuglói családok támogatására egy millió forintot szavazott meg.

A képviselő-testület megválasztotta a Zuglóiak Egymásért Alapítvány Kuratóriumának új elnökét és tagjait. A tisztújításra azért volt szükség, mert a régi vezetés megbízatása még tavaly decemberben lejárt.

A grémium döntése alapján a kuratórium új elnöke Pataki Józsefné, tagjai Boleváczné Tóth Judit, Módos Katalin, Pallag Katalin, Papp Éva, Pencsov Renáta és Vermes Zsolt lettek.

A testület Victora Zsolt önkormányzati képviselőt a képviselő-testület megbízatásának időtartamára átláthatósági tanácsnoknak nevezte ki.

Megosztás

Hozzászólások lezárva.

Tartalom | Menü | Akadálymentes gomb