Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu

A jegyző társasházak feletti törvényességi felügyelete

Hatáskörrel rendelkezik: jegyző

Eljárást megindító irat benyújtásának módja: írásban

Ügymenet leírása:
Az eljárás nem irányulhat a társasház működésének gazdaságossági vagy célszerűségi szempontból való ellenőrzésére. A törvényességi felügyelet nem terjed ki az olyan ügyre, amelyben bírósági, hatósági eljárásnak van helye.

Az törvényességi felügyeleti eljárás során a jegyző a hatáskörében eljárva ellenőrzi társasház

 • alapító okirata, szervezeti-működési szabályzata és azok módosítása megfelel-e a jogszabályoknak,
 • működése, közgyűlési határozata megfelel-e a jogszabályoknak, az alapító – okiratnak és szervezeti-működési szabályzatnak, és
 • működése megfelel-e a közgyűlési határozatokban foglaltaknak.

Amennyiben az eljárás során jogsértést állapítható meg, a társasház törvényes működésének helyreállítása érdekében a jegyző törvényességi felhívást bocsát ki. Ha a törvényességi felhívásban foglaltakat az erre irányuló felhívás átvételét követően – 60 napos határidőn belül – a társasházközösség nem teljesíti, akkor a jegyző bírósághoz fordulhat. Egyéb esetben az eljárás megszüntetésre kerül.

A jegyző eljárásában nincs helye jogorvoslatnak.

Ügyintézéshez szükséges:
Kérelmet a tulajdonostárs(ak), vagy annak meghatalmazott képviselője, a közös képviselő, vagy az intézőbizottság elnöke (továbbiakban: Bejelentő) nyújthat be.

A postai úton vagy személyesen benyújtott kérelemhez csatolni kell:

 • a Bejelentő tulajdonjogát igazoló, legalább nem hiteles és 30 napnál nem régebbi tulajdonilap-másolatát,
 • amennyiben a Bejelentő nem személyesen jár el, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti meghatalmazást,
 • a közös képviselő bejelentése esetén a megválasztásáról szóló közgyűlési határozatot, tartalmazó közgyűlési jegyzőkönyv-kivonatát.

Eljárási illeték: nincs

Ügyfélfogadás:

 • Hétfő: 13:00–17:00 óráig
 • Kedd: NINCS
 • Szerda: 08:15–16:00 óráig
 • Csütörtök: NINCS
 • Péntek: 08:15–11:30 óráig

Vonatkozó jogszabályok:

 • A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 27/A. §
 • A jegyző társasházak feletti törvényességi felügyeletének eljárási szabályairól szóló 155/2015. (VI. 25) Korm. rendelet
Megosztás

Hozzászólások lezárva.

Tartalom | Menü | Akadálymentes gomb