Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu

Állatvédelmi ügyek

Állatvédelmi ügyek – A jegyző hatáskörébe tartozó eljárások

Az állattartó köteles a jó gazda gondosságával eljárni, az állat fajtájának és élettani szükségleteinek megfelelő életfeltételekről gondoskodni.

Vonatkozó jogszabályok:

  • Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény
  • Az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII.31.) Kormányrendelet
  • A települési önkormányzat jegyzőjének az állatok védelmével, valamint az állatok nyilvántartásával kapcsolatos egyes feladat-és hatásköreiről szóló 245/1998. (XII.31.) Kormányrendelet
  • Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.)
  • A közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény

Hatósági tevékenység megnevezése:
Állatvédelmi feladatok ellátása.

Kérelem benyújtás módja:
a) papír alapú – kötelezendően alkalmazandó nyomtatványon: NEM
b) személyesen (a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán vagy a Hatósági Osztály Általános Hatósági Csoport ügyintézőinél ügyfélfogadási időben)

Kérelem tartalma tételesen:

  • az állattartó neve, ennek hiányában legalább a lakcíme
  • a tényállás ismertetése (időpont, helyszín, tényállás)
  • bejelentő neve, címe

Csatolandó mellékletek: bizonyítékok (pl.: tanúk neve, fotó, irat stb.)

A hatáskör gyakorlója, illetékesség:
A hatáskör gyakorlója a jegyző.

Az engedélyezési eljárás:
Az eljárás megindulása előtt a jegyző a panaszolt állattartónál helyszíni szemlét tart, meg vizsgálja az állattartás körülményeit, az állat egészségi állapotát, majd ennek a ténynek a birtokában dönt, hogy az állattartóval szemben szükséges-e az állatvédelmi/állattartási eljárás megindítása. Amennyiben a jegyző az állattartási/állatvédelmi jogszabályok vonatkozó rendelkezéseinek megsértéséről értesül, hozzá bejelentés érkezik, akkor hivatalból eljárást indít az állattartóval szemben.

Az ügyintézési határidő:
60 nap, mely határidő meghosszabbítására lehetőség nincs. Az ügyintézési határidőbe be nem számítható határidőkre az Ákr. szabályait kell alkalmazni.

Eljárás illetéke, igazgatási szolgáltatási díj:
Illeték- és igazgatási szolgáltatási díj-mentes eljárás.

Döntésben foglaltak végrehajtása, ellenőrzése, jogkövetkezménye:
Amennyiben megállapítást nyer, hogy az állattartó nem a hatályos vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően tart állatot, úgy a jegyző az állattartót az állat megfelelő és biztonságos elhelyezése, valamint szökésének megakadályozása érdekében meghatározott építési munka elvégzésére kötelezheti, továbbá meghatározott cselekmény végzésére, tűrésére vagy abbahagyására kötelezheti az állattartót az állatok védelme érdekében. A jegyző kötelezheti az állattartót állatvédelmi képzésen való részvételre, illetve állatvédelmi bírsággal is sújthatja az állattartót.

Döntés elleni jogorvoslat rendje, előírásai:
Az eljárás során keletkezett, Ákr. szerint fellebbezhető döntések ellen az Ákr. előírásai alapján Budapest Főváros Kormányhivatalához lehet fellebbezést benyújtani, a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül. A fellebbezés illetéke: 5.000 Ft. A fellebbezést az azt elbíráló Budapest Főváros Kormányhivatalához kell címezni.

További információk:

  • Telefon: 06 1 872 9484
  • E-mail: preller.krisztina@zuglo.hu
Megosztás

Hozzászólások lezárva.

Tartalom | Menü | Akadálymentes gomb