Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu

A ZKNP nyílt levele Borbély Ádámnak

Borbély Ádám Úr
részére
Tárgy: nyílt levél

Tisztelt Borbély Ádám Úr!

A Zuglói Hírlevél legutóbbi számában tévesen és megalapozatlanul nyilatkozott a zuglói parkolással összefüggésben, mely során a feladatellátás szakmaiságát, beszerzések költségét és a kiadások ellenőrizhetőségét kritizálta.

Amint az Ön számára is ismert, Zuglóban a parkolással kapcsolatos feladatokat a Zuglói Közbiztonsági non-profit Kft. (ZKNP) végzi el, így az az állítása, mely szerint a „parkolási feladatok ellátását kerületünkben a szakmaiság teljes hiánya jellemzi”, súlyosan sérti a ZKNP jó hírnevét és nem utolsó sorban a munkatársaink lelkiismeretes és tisztességes szakmai alapokon nyugvó munkavégzését is megkérdőjelezi.

Az eszközbeszerzésekkel összefüggésben tájékoztatom, hogy a parkolóórák beszerzését a Fidesz zuglói frakciója is szavazatával támogatta, így abban széleskörű politikai és szakmai egyetértés volt.

A parkolás üzemeltetésével összefüggő kiadások átláthatóságának vonatkozásában, a helyi rendelet teszi kötelezővé a szerződések közzétételét, melyről, mint helyi önkormányzati képviselő bizonyára ismerettel bír. Javaslom, szíveskedjen felkeresni a www.zknp.hu weboldalt, ahol a Társaság szerződései megtalálhatóak.

Javaslom továbbá, hogy személyesen érdeklődjön a ZKNP gazdálkodásának átláthatóságáról a helyi Fidesz frakció által, a Felügyelő Bizottságba delegált személytől. Felhívom a figyelmét arra, hogy az Önök felügyelő bizottsági delegáltja, a ZKNP gazdálkodásával és működésének ellenőrzésével kapcsolatos előterjesztéseket megszavazta, azokat illetően kifogást, vagy ellenvéleményt nem fogalmazott meg. Reményeim szerint az Ön rendelkezésére is álló, megismerhető adatok alapján, lehetősége nyílik objektív következtetéseket levonni.

Mindezekre tekintettel, a ZKNP feladatellátására vonatkozó kijelentéseit kénytelen vagyok a munkatársaim nevében is a leghatározottabban visszautasítani. Feltételezem, hogy nem lehet az Ön számára sem elfogadható eszköz a valótlan, minden alapot nélkülöző állítások felhasználása a kampánya során, hiszen az a választók megtévesztésén túl, morálisan is megkérdőjelezhető, ezért kérem, hogy a jövőben szíveskedjen tartózkodni az ilyen jellegű megnyilvánulásoktól.

Remélem levelemmel hozzájárultam ahhoz, hogy amennyiben a jövőben nagy nyilvánosság előtt a zuglói parkolással összefüggésben szándékozik kijelentéseket tenni, vagy ebben a témakörben megnyilvánulni, úgy azt a tényekre hagyatkozva teszi, azokat pontosan és a valóságnak megfelelően hivatkozza, ahogyan az a versidézetek esetén is elvárás lenne, ami sajnos Radnóti Miklós versével kapcsolatosan nem sikerült.

Budapest, 2022. február 9.

Üdvözlettel:

Kovács-Csincsák László
ügyvezető

Megosztás

Hozzászólások lezárva.

Tartalom | Menü | Akadálymentes gomb